Nadcházející Věk Vodnáře ​ a stoupající Vědomí Ženského Krista

datum 11. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, dorazili jsme ve vašem roku 2021 Příběhu Země. Je to pro vás, jako národy Země, významný rok, protože zahajujete Zlatý věk Vodnáře a začínáte pociťovat navracející se energie vědomí Ženského Krista / Sophie.

Rok 2021 je mostem ze starého vědomí do toho nového. Když vstupujete na most, abyste přešli, jste stále obklopeni ozvěnami a energiemi minulého roku. Stále tedy budete muset do určité míry zpracovávat a uvolňovat události a energie roku 2020. Leden bude měsícem obzvláště bohatým na události se silnou energií obtíží a chaosu. V polovině roku se dostanete do středu mostu a poté budete připraveni začít se blížit ke konci mostu a vstoupit do Nové Reality. V období srpnové Lví Brány začnete vnímat „podobu“ svých nových životů na Nové Zemi ve Věku Vodnáře.

Zjistíte, že v roce 2021 budete muset být trpěliví a důvěřovat svému vnitřnímu vedení. Ve svém Srdci a Duši pocítíte, co pro vás platí. V příbězích a dramatech roku 2021 svou cestu nenajdete... a že bude z čeho vybírat! Milovaní, cestu vpřed najdete ve svém vlastním Srdci, ve svém vlastním Vnitřním Míru, Klidu a Kreativitě. Pamatujte, že vaším cílem na Zemi je vytvořit Novou Zemi a nenechat se rozptylovat jinými záležitostmi. Zjistěte, kdo jste a proč jste tady!

Věk Vodnáře. Nový 2000letý cyklus Velkého Cyklu 26 000 let

Milovaní, existuje „Velký Cyklus“ Cesty Země Časem a Prostorem, který se nazývá „Precese Rovnodenností“ a jedná se o přibližně 26 000 let trvající cyklus. Rovnodennosti jsou dva „markerové“ dny, kdy jsou den a noc na Zemi stejně dlouhé. Každý rok, na jarní rovnodennost, vychází Slunce do specifické konstelace astrologického zvěrokruhu, což je název pro skupinu konstelací, která popisuje cyklickou a kruhovou cestu Země v Čase / Prostoru. V současné době vychází slunce Jarní rovnodennosti do Ryb, ale vy nyní dokončujete tento cyklus a přecházíte do cyklu Vodnáře.

Precese probíhá „pozpátku“ kolem zvěrokruhu, takže cyklus před současným Věkem Ryb byl Věk Berana a ten, který bude následovat, bude Věk Vodnáře.

Věk Ryb tedy začal zhruba před 2000 lety. Jeho Avatary neboli Vůdčími Energiemi byli Jeshua (Ježíš) a Máří Magdaléna, kteří přišli na Zemi jako učitelé Nejsvětějšího spojení Nejsvětějšího srdce. Jejich posláním bylo připravit lidstvo na další cyklus, Věk Vodnáře, který měl být Zlatým Věkem Míru a Harmonie, jenž by ztělesňoval „ Kristovo Vědomí“ v rámci Většího Cyklu.

Účelem tohoto „Velkého Cyklu“ je ukotvit Světelné Kódy Božské Tvořivé Inteligence na Zemi tak jako v Galaxii. Tento Velký Cyklus začal, když bylo Slunce Jarní Rovnodennosti ve Lvu, čemuž staří Egypťané, kteří se naučili své Hvězdné Moudrosti od Sirianských Hvězdných Učitelů, říkali „Zep Tepi“ nebo „Poprvé“ nebo „Počátek“. To je také důvod, proč Sfinga v Gíze hledí na to, co bývalo souhvězdím Lva na „Zep Tepi“, kdy Královští lvi iniciovali společně s Elohim cyklus Stvoření.

Takže nyní, Milovaní Mistři, jste také na půli cesty přes Most Rovnodenností, vaše tváře směřují k novému Věku Vodnáře, který přichází!

Avataři Věku Vodnáře: Jeshua a Máří Magdaléna

Na začátku Věku Ryb vyslal Elohim dva Avatary nebo Nanebevzaté Mistry, aby ukotvili energie, které by Lidstvo odvedly od násilí Věku Berana do duchovnějšího Věku Ryb. Ryby, kterým vládne Neptun, jsou napájeny vysokými duchovními ideály a Jeshua a Máří Magdaléna měli ztělesňovat tyto ideály, které byly potřebné pro posun Věků, kdy se z Věku Ryb stane Věk Vodnáře.

Stinnou stránkou Neptunské energie je naneštěstí manipulace a lež, a tak byl skutečný příběh Jeshuy a Máří skryt a zkreslen v manipulaci těch, v několika dimenzích, kteří se snažili ovládnout Zemi a její cestu.

Jeshua a Máří přišli na Zemi jako Božská Avatarská Dvojčata, aby nesli Esenci vyvíjejícího se Božského Mužství a Božského Ženství, a to jak sami v sobě, tak i jako božské partnerství. Když Jeshua opustil Zemi, Máří odešla do Francie a pokračovala ve svém poslání uzemnit „čistou“ Božskou Energii a připravit na Věk Vodnáře, který přijde. Lidstvo bylo třeba připravit.

První semena zasetá na Středním Východě bohužel ovládla energie manipulace a kontroly a „Křesťanská“ církev začala lidi potlačovat a ovládat prostřednictvím strachu.

Pravá linie pokračovala v Evropě prostřednictvím učení Máří Magdalény, „Paní“, která ustanovila, že skutečným „Kristovým Vědomímjsou Láska, Soucit, Laskavost a Svoboda, praktikované v milujících a podporujících se komunitách vysokofrekvenčních Mistrovských Bytostí, „Čistých“ nebo „Katarů“.

Následovníci Paní však byli zničeni římskou církví ve 12. století během Křížové výpravy proti Albigenským a pravé učení Avatarů bylo ztraceno nebo potlačeno. Ale, milovaní, ne navždy! Bylo dáno krásné proroctví, že v tuto chvíli, právě teď, se „Čistí“ vrátí, aby vedli Zemi do Zlatého věku a obnovili učení Ženského Kristova Vědomí.

Moudrost Ženského Krista/Sophia

Takže se můžete zeptat, co je to, co se musí vrátit, co se nám ztratilo?

Co je ženský Kristus / Sophia?

Milovaní, je to hluboká a milující energie neposuzování a soucitu. Jak pro ostatní, tak pro sebe. Jak Ježíš řekl svým následovníkům, když čerpal ze své moudrosti Ženského Krista: „Musíte milovat bližního svého jako sebe samého.“ To znamená, že musíte nejprve milovat sami sebe a vědět, jak milovat sami sebe, než budete moci milovat ostatní.

Když se však podíváte hlouběji, najdete učení Paní, Máří Magdalény, napsané ve vašem Nejsvětějším srdci. Je to místo Rovnováhy, Harmonie, Krásy, Vyrovnanosti a Míru. Jsou to stoupající výšiny Galaktické Cesty a hluboké hlubiny Vnitřních Říší. Milovaní, jakmile se sladíte s její moudrostí, budete se vznášet vysoko a nořit hluboko.

Jedním z titulů daných Božským Ženským Avatarům je „Stella Maris“ nebo „Hvězda moře“ (Stella Marie). Stella Maris je Jasná Hvězda, která vás provede na vaší cestě Kosmickým Oceánem. Postupujte podle Vnitřního Kosmického Světla, Vnitřního Božského Ženství, a řiďte svou cestu Časem a Prostorem. „Ona“, Stella Maris, Vedoucí Světlo, žije v každém z vás a snaží se být probuzena TEĎ!

Požehnání a Lásku Všem.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o Bráně Vodnáře a těchto přicházejících energiích, připojte se k naší online sérii webinářů „Webináře Věku Vodnáře”. Připojíte se společně s naší Komunitou Diamantového Světla k informacím, podpoře a aktivitám s Celia Fenn a Archandělem Michaelem a dalšími Bytostmi Světla.

Zdroj: http://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-coming-age-of-aquarius-and-the-rising-feminine-christ-consciousness/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico