Aktuálně: Vše probíhá podle plánu. Dny se pohybují čím dál rychleji, přitom v obrovské sounáležitosti sjednocujícího faktoru se všemi, Vyšším Já a vyššími úrovněmi. Únor byl cestováním v náročném koridu a poslední pár dnů je velkým odlehčením. DNA/RNA nachází novou cestu k přeorientování na frekvence přicházejících časů se zarovnáním s novými planetárními principy a atomárními zásadami těla, což umožňuje připojení k novým soustavám serveru Zdrojového Světla (přestavba nové architektury procesoru ). Vlastní pravda a osobní integrita je to, co pomáhá kolektivní operaci Vzestupu. Celý proces je komplexně pod vysokou ochranou.
Mnozí z vás doslova opouští tíhu bahna – je čas budovat a konečně realizovat své poslání, přání, nejvyšší ideály a ambice. Je čas dosáhnout všeho, po čem touží vaše duše a srdce. Frekvenční stavidla otevřela cestu vám, kteří nabízíte duchovní, konzultační, tvůrčí, terapeutické služby a léčebné inovace. Energie jsou plně nápomocny tvoření nového, budete vyhledáváni všemi, kterým můžete pomoci v procesu Vzestupu a propojováni na úrovni spolupráce s lidmi, na které jste vyladěni.
Všehohojnost přichází na všech úrovních. Interval materializace se s posunem k nulovému bodu stále více zkracuje. Je to důvěra, korespondence a každodenní telepatický brainstorming s Vyšším Já a vašimi nonfyzickými Pomocníky, kteří vás vedou k tomu, co si přejete zrealizovat – absolutní vedení. Zaměření, důvěra, vizualizace jsou klíčem.
Jak stoupá kmitočet fyzického těla, můžete být žádáni o ekologický způsob života, více odpočinku na slunci, komfortní péče, změna stravy – obzvlášť pokud jste učitel, léčitel – může se objevit mnoho detoxikačních podob. Probíhá dolaďování nejjemnějších úrovní fyzického, mentálního, ale především těla emocionálního – a to do hloubky. Vše je třeba dokončit, uklidit, uvolnit…… Požádejte svoji mysl a své Ego o přepojení na vyšší realitu a poděkujte jim.
5D Strážci kompletně zavřeli dveře všech lineárních prací. Poslední týden byly náročné i běžné úkoly a komunikace. Božský Tým je aktuálně ve stavu nádechu – příprava a zaměření na další kroky, rozšíření multidimenzionality, otevírání vysokofrekvenčního Portálu Jarní Rovnodennosti, Nanebevstoupení. Je to nejen kolektivní, ale i osobní proces. Čištění cesty pro kolektiv a slaďování s novým Světlem jsou náročné, je třeba den, někdy týden soukromého času. Děkuji za trpělivost při vyřizování emailů.
Nezapomeňte na humor. ČEST vám všem, kteří se na tomto konceptu trpělivě a neúnavně podílíte, jsem velmi vděčná za podporu mého týmu a za náááádherný dar, kterým je společná cesta s vámi všemi! Mnoho Lásky universálních rozměrů. Jste v mém srdci! :)
V Lásce, Světle, Službě
Lenka

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png