Na tohle nemáš! Že ne?

datum 10. 8. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Vám všem, kteří máte sen a chcete ho uskutečnit. Prosím Vás čtěte dál…
Než uvěříte někomu, kdo vám poví, že na něco nemáte, jděte a svěřte Váš sen dětem.

Myslím to vážně. Děti Vám větu ‘’ na to nemáš ‘’ nikdy neřeknou.

Nebo víte co? Jděte za starým člověkem, co měl nějaký sen a nikdy se nepokusil ho uskutečnit.

Možná uslyšíte od takového člověka větu "Jaký by to asi tak bylo, kdyby jsem to tenkrát zkusil".

Víte proč staří lidé?

Dají Vám impuls.

No a víte proč děti?

Oni věří. Ne naivně. Oni věří v sebe.

Děti věří ve vše, pro co se rozhodnou věřit.

Možná Vám to přijde naivní a směšný, ale než se začnete smát, uvědomte si, že my všichni, jsme kdysi byli stejní. Neptali jsme se zda můžeme, prostě jsme drze věřili všemu, co jsme si zamanuli.

Třeba od chvíle, kdy jsme chtěli umět chodit. No vážně, chtěli jsme chodit. A co?
Zkusili jsme.  Spadli jsme?
Znova jsme to zkusili.  Zas jsme spadli?
No znova jsme šli na nohy.  A co se stalo?
Chodili jsme.

Díky této víře, kterou máme přirozeně v sobě od narození, chodíme. Její zásluhou, chodíme do teď, no ne?

Není to imaginace ze světa sluníčkářů, je to přirozený fakt, podložený námi. Jaký paradox.

Jednoduchý příklad

Jak jsme se učili chodit, právě pro TO, abychom si připomněli, že i my jsme byli těmi, co věřili v to, co jsme samy, jako děti chtěly.

Tak proč teď věříme někomu, kdo nám poví, že na něco nemáme?  Není chyba v nás a našich schopnostech, ale v kapacitě víry toho, kdo nám tyto slova pověděl a povídá.

Dobře, nebudeme to nazývat chybou. Každý má svobodné právo věřit si tomu, čemu sám chce.

Jen ….
My věřme v to, co cítíme, že je pro nás správné. Věřme v to, co milujeme. Znamená to totiž, že věříme sobě.
No, a to je jedna z největších laskavostí, kterou si můžeme dopřát.

NENÍ NIC O NÁHODĚ, ANI O  "TEN MĚL PROSTĚ ŠTĚSTÍ"
Všichni ti, kteří dosáhli toho, o čem snili, udělali jeden zásadní čin. Stále věřili. Síla jejich víry byla neměřitelná, neměla limity ani ve chvílích, kdy kolikrát bylo těžké věřit. Myslím, že tyhle chvíle známe všichni.

Svěřte se dětem a uvidíte reakce, které vás namotivují, nabijí a které inspirují. Oni Vám to připomenou. Říká se jim, ať mlčí, neboť o životě ještě nic neví. Vážně se do dětí projektují naše pohledy na život, jen tím, že máme za sebou nějaké zkušenosti?

Co, kdybychom na základě jedné, špatné zkušenosti ve vztahu s člověkem, kterého jsme milovali celým srdcem, říkali lidem, ať nikdy nemají vztah? Víte kolik lidí, bychom okradli o miliony krásných prožitků, kdyby nám uvěřili?  Chápu, že dost lidí, chce tímto způsobem děti chránit. A ne jenom děti.

Přiznejme si ale, že návod na život jednoduše neexistuje, tak se ho nesnažme vytvářet. Myslíme si, jak tím nechráníme druhé, ale opak je pravdou. Dáváme jim frustraci a strach, co by – kdyby. No a co? Tak se spletou, tak zvolí špatně, nebo zažijí něco, co nebude příjemné, NO A CO.

Jak mohou po té ocenit to krásné ? Jak si člověk může vážit vody, pokud nepoznal žízeň? Tepla, pokud nepoznal zimu? Vztahů, pokud nepoznal samotu?
Nevytvářejme striktní návody na život pro druhé, protože návody beztak nikdo nečte.

ALE ONI ŘÍKALI

Ať klidně oni mluví, mluví a mluví, že to nejde, protože A, protože B, protože C.
Nepřijímejme do svého života negativní vize někoho jiného, tak moc, že se s nimi ztotožníme.

Že nám mohou dobře radit? To mohou, ale My jsme My.

Ti lidé, mluví na základě vlastních zkušeností a jejich NEJDE, není postavené na ničem jiném,  než na tom, že to kdysi nevyšlo jim. Budou se nám snažit říkat, jací jsou realisté, že oni prošli kus té, tvrdé cesty životem a taky to, že jsou s tímto světem velmi, dobře obeznámeni.

Ale každý z nás má svůj svět, vytvořený námi samotnými.

A PROTO VY

Vy, co sníte. Vy, co máte cíle. Vy, co zavíráte oči a vidíte sami sebe tam, kde si tolik přejete, tak Vy prosím, vpouštějte do vašich světů hosty, kteří mají světy své, Vaším podobné.

Ne stejné, ale stejně pro okolí bláznivé. Tam najdete podporu, inspiraci a motivaci.

Chápu, že slovo NEJDE Vám mohou říkat i lidé, kteří mají místo ve Vašich srdcích. Rozhodně Vás nenavádím, abyste je odstřihli, nebo na ně byli naštvaní. Ti lidé, to možná ani špatně nemyslí.

Pouze vám chci sdělit, že nejste povinni z jejich slov tvořit závěry o tom, čeho jste schopni. Nestavte hranice Vaší víry. Nedělejte to, protože ač se Vám můžou ostatní smát, klepat si na čelo a já nevím, co ještě, tak jsou to projevy, které se zrodili, právě TENKRÁT, když se tito lidé, svých snů vzdali.

Respektujte jejich názor a nemějte strach projevit nesouhlas. Následně sledujte, zda jsou schopni toho, čeho Vy. Tolerovat odlišný názor.

Nemějte vinu, když se jedná o lidi Vámi milované. Nemějte vinu, že jste jim Vaším nesouhlasem nevyhověli. Ono se nic neděje, je to vlastně v pořádku.

V pořádku z toho důvodu, že ti správní lidé, kteří Vás milují, tak s Vámi zůstanou.
Také v pořádku proto, že vyhovíte především sobě a tomu, po čem volá vaše srdce. A tady vzniká vnitřní mír.

Srdce není omezeno předpisy. Srdce nemá žádný řád

Vaše srdce totiž ví. A ví dobře.
Věřte mu – Věřte sobě... Redakčně zkráceno.

Zdroj: www.josefhoang.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico