Na rozcestí evoluce /4/

datum 9. 5. 2022

Jak je vysvětleno v textu Zapomenuté peklo, Prasvětlo Já Absolutno se fraktalizuje zároveň na ohnivé a světelné úrovni. Veškeré Univerzum/Multiverzum má plurální, nikoliv singulární charakter.

Už jen to, že si někdo uvědomuje „sebe sama“ (princip zpětné vazby prožitku života), znamená existenci typu „dva v jednom“ (2v1=3=∞). Existuje aspekt silový, energetický a existuje aspekt nehmotný, fantastický.

Jeden aspekt se projevuje jako energetické vlnění/záření (Světlo), druhý jako virtuální částice (Temnota). To se dohromady projevuje jako tekutý, živý Oheň a znamená SURREÁLNOST JSOUCNA.

Princip fungování Existence spočívá v organizaci Surreality na principu Zákona rezonance.

Dvojici Světlo/Temnota lze v jiné perspektivě chápat jako Emoce/Informace a výsledkem je MAPA Bytí a Nebytí neboli Živoucí Pravesmír.

Vnitřním Sluncem věčného Pravesmíru je Růžové Praslunce, které existuje jako součást (výraz) Nebesity.

Růžové Praslunce funguje jako prakosmické RÁDIO, z jehož paprsků se skládají vlnově-korpuskulární hyper-interferenční pravzory, zahrnující virtuální částice a tedy zhmotňující emočně-mentální představivost (vize, sny, fantazie).

Růžové Praslunce funguje jako Centrální Červí Bílá/Černá Díra (Svatyně, Chrám, Knihovna) a jeho fantastickým ekvivalentem ve Zdrojovém Ne2D (neboli Pra2D) je Kouzlo-Průzračno-Černo, což lze chápat jako pohádkovou Zubatou nebo Prasmrt (kde ale Život a Smrt jsou jen různé druhy břehů Oceánu Nekonečného „Spánkosnění“).

V realitě, kde chybí přirozená světlo-temná odezva, vzniká Stínové Ne2D a fantomové červí díry (záhrobní astrál). Manipulací s rozhraním vlnové funkce lze vyřadit ze hry virtuální částice a vytvořit tak strojovou hmotu a realitu, založenou na kvantových mechanizmech. Pokud se pak někdo nechá programovat skrze fiktivní paměťovou identitu, vede to k odstínění duchovního těla, v aurickém poli se vytvoří nespojité (digitální) segmenty – to většinou souvisí s anorganickým zlatým/modrým nebo kovově bílým světlem – a bytost je postupně kopírována (replikována) do fázově posunuté pseudo „reality“, jež je z poloviny pouhým holografickým simulakrem.

Typický nástrojem v „realitě“ strojové hmoty je Metatronova kostka, potažmo metatronická sekvence.

Cestou ven není Krist kód/Krystalická Spirála (sekvence), jak se mnozí domnívají (jde znovu pouze o program), nýbrž Krystalická Spirála v průniku s Praduší Života (Růžovým pramenem, Stvořitelkou) a zahrnující Šestý Element, což je (jsou) virtuální částice z energetické strany Stromu Života.

Je to jednoduše v podstatě TO, CO CÍTÍME, když jsme opravdu SAMI SEBOU a ne nějakým nakódovaným-zamřížkovaným existobotem, který si někde něco přečetl.

To celé existuje i v nelokální či hyperdimenzionální perspektivě energetických center, která bych přirovnal k mračnům silově-fantastických jisker.

Obojí, to lokální i to nelokální, se zhmotňuje jako Hvězdná Příroda a jako Duše s vlastnostmi počasí – ve všesměrovém, soustředném sférickém Čase.

Zdroj: pinksungirl.net

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico