Na planetě probíhají obrovské změny. Světlo vyššího vědomí sestupuje a obklopuje Zemi

datum 13. 2. 2022
Zdroj: Pixabay.om

Země byla naplněna tímto světlem a my také.


Toto nedotčené světlo vyššího vědomí aktivuje náš buněčný systém a zapaluje naše srdce.
Mnozí, kteří v tomto světle spali, se nyní probouzejí.


A ti, kteří jsou již probuzeni více, dělají kroky vpřed ve svém vývoji do vyššího stavu vědomí…. A otevírání nových dveří, které byly doposud zavřené.


Pravdou je, že se všichni vyvíjíme do nejčistšího světla, kterým ve skutečnosti všichni jsme.
A každý se vyvíjí svým vlastním tempem, na základě svého vlastního Božského plánu, plánu duše.
Chyby tam nejsou.


Neporovnávejte se tedy s ostatními, protože nikdo není „lepší“ nebo „větší“ než vy.
Už jste skvělí a dokonalí.


Chceme-li rozšířit naši úroveň vědomí, musíme se zbavit připoutaností k pozemské úrovni.
Musíme dovolit energiím volně proudit… a být v tichu. V klidu.


A nechat volně proudit tiché řeky Božského světla.


Odpoutat se od výsledku čehokoli, co si přejeme přinést do naší reality jako projev / manifestaci.
Neboť jakmile vpustíme světlo dovnitř… a jakmile začneme pracovat ze stavu vyššího vědomí… všechny dveře jsou otevřené. To znamená, že všechno je možné… protože vše je v souladu.


Když jsme připoutáni k výsledku… máme tendenci blokovat tok kosmické inteligence… a tím blokujeme hojnost toho, co je pro nás potřeba sladit a projevit v naší realitě.


Být v mírumilovném stavu bytí a udržovat klid… umožňuje plynulý tok životní síly.
Umožňuje nekonečnému množství nekonečných možností volně plynout skrze nás.
Být ve vyšším stavu vědomí, znamená mít „jiný“ způsob myšlení než naše pozemské myšlení.


Je to dýchání v nicotě… dýchání v tichu… a otevřenost přijímat… místo toho, abychom museli něco dělat proto, aby se to manifestovalo. (Pouze čistý záměr a inspirovaná akce, to vše ovšem přichází v naprosté lehkosti a přirozenosti.)


Není nic, co musíme „dělat“, kromě toho nechat Božské světlo volně proudit.
A prostě jen být.


Udržování vyššího stavu vědomí vyžaduje osvobodit se od všech rušivých vlivů… a umožnit Božským energiím proudit… a být s těmito energiemi zajedno.


Tak je vše tvořeno skrze nás a pro nás, nikoliv však námi.
Vyžaduje to, aby se lidská mysl rozpustila, aby se vyšší mysl mohla usadit a ustálit.


Dává prostor Božství, aby se ve vás ztělesnilo… a nechalo Božství vámi dýchat.
Připoutanost k ničemu…


Nechat pro sebe všechno plynout…
Když člověk reaguje nebo se zapojuje do pozemských dramat… snadno se dostane do nižšího stavu vědomí…


A je to pouze vaše ochota pracovat z vyššího stavu vědomí… a vaše odhodlání…, co vás tam dovede.
Protože jste to pouze vy, kdo si může vybrat, co si přejete vnést do svojí reality.
To nemůže udělat nikdo jiný než vy.


Je to vaše ochota činit vyšší rozhodnutí… která určí vaši vibraci a jakou cestu chcete jít.
Vždy je na výběr.


Volba, která udržuje dramata… a nebo volba, která vám přináší mír.
Volit je třeba moudře.


Buďte si vědomi svých voleb a toho, co vytváříte.
Protože vy JSTE hlavní manifestátor (ka) – nebo-li… ten, kdo vytváří vaši realitu.
Namaste 🙏❤️🌹


ZDROJ: Ana Plvan
Sdíleno v konstruktivním a důmyslném vytváření reality snů na Zemi,
Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico