Zdroj: Pixabay.com

Jak vnímáte vztah? Jako láskyplné spojení dvou stále svobodných bytostí, které se respektují? Pak je to idální. A zvládáte to i žít? Vztah mezi mužem a ženou je největší seberozvoj a také nás může na naší cestě velmi posunout. Ideálně, když jsme schopni jít životem společně. Co nám tak často brání být ve vztahu spokojení?

Doba čtení 3 min.

Cesty k sobě


Milí přátelé,

v současné době, která zasahuje celou lidskou populaci, můžeme více přemýšlet o skutečných hodnotách, přehodnocovat je a jít více do sebe, ptát se, co nás různé situace učí, jak se ponaučit a jak měnit sebe a všechno ostatní. Napsala jsem další článek s názvem: “Na  křídlech svobody a lásky. ” Tento článek je věnován všem, kteří hledají štěstí a moc měnit sebe a tím i  vše ostatní.

“Dovol si být ženou, občas závislou a nedokonalou a muži dovol být mužem, občas slabým a nedokonalým, protože v nedokonalosti je tolik SÍLY , LÁSKY, UPŘÍMNOSTI, SVOBODY. 🙏
Ne, opravdu NEMUSÍME být za každou cenu silní a vyvíjet na sebe tlak a snažit se být tvrdý k sobě, životu a druhým lidem ve strachu neselhat.

Dovolme si být slabý, ukažme svá  slabá místa a zranění , protože v tom je obrovská SÍLA  a MOC tvořit NOVÝ ŽIVOT.
V dovolení si být tím, kým doopravdy jsme, v nalezení sebe  bez masek perfekcionalisty, který vše zvládne naloží všechny starosti na svá bedra a nese je životem.

Síla ženy a muže  je  i v  dovolení si připustit cítit strach, bolest a smutek ,protože je to naprosto přirozené  v  našem vývoji. Nedílnou součástí je také svoje emoce nepotlačovat, ale  otevřít bolesti  a nechat je zahojit průzračnou léčivou silou LÁSKY.

Silná žena také pláče a odkrývá svá slabá místa, zranění, i to si dovolí k uvolnění a naplnění svojí bytosti. Stejně tak muž může plakat , mít obavy a být citlivým člověkem, v tom je jeho síla a MOUDROST.

Člověk se nezrodil proto, aby bojoval za svobodu, ta je jeho přirozeností.  V chaosu a zmatku však může lehce zapomenout, kdo je a s čím na svět přichází. Chaos a zmatek způsobuje oslabení, nemoc a ztrátu svojí identity, svojí podstaty se kterou se na svět rodíme a kterou dostáváme do vínku zcela přirozeně.
Spojení mezi mužem a ženou je velkým darem, pokud z něho není vytvořeno pouto strachu, omezení a závislostí v otročení jeden druhého. Pouto lásky je darem a osvobozením jeden druhého ve vzájemné úctě  nesoucí stabilitu a soucit. Žena a muž jsou sobě partnery tehdy, kdy jsou v plné síle a zodpovědnosti za sebe a svůj život, kdy žijí v pravdě jeden k druhému a především sami k sobě…Vytvářejí tak křídla lásky a bezpodmínečného

přijetí.
Žena nemusí být na vše sama může muži dovolit, aby ji chránil objímal, miloval a doplňoval….Muži, který  bude rozumět jejím emocím a věřit, že po  deštivých dnech přijdou dny plné živosti, vášně a lásky. Někdy se rozcházíme v partnerství z nepochopení  toho, co je důležité pro muže a co je důležité pro ženy. Muži mohou vyčítat ženám jejich negativní emoce vzteku nebo kritiku, ale přesto zatím vším je láska a snaha posunovat vztah k lepšímu. A ženy naopak chtějí po svých mužích pozornost, kterou si neumějí dát ony samy.
Probuzená žena je živá plná lásky něhy, soucitu harmonie a probuzený muž je v plné síle a svobodě, kterou poskytuje sobě, ale i ostatním a vytváří tak harmonické a láskyplné pole míru, klidu a bezpečí.
Cesta lásky je životní pouť a vede člověka, pokud ji naslouchá a věří do místa tam hluboko, do svého srdce, do bodu, kde jsme všichni přijímání a bezpodmínečně milování.
Cesta lásky je pro každého, kdo se pro ni rozhodl a kdo v ní věří. Je tu od věku věků, jen se na ni pozapomnělo tak jako na přirozenost lidské duše a vnímání jeden druhého bez boje v míru, porozumění , zachování integrity a úcty jeden k druhému beze STRACHU říkat PRAVDU a žít ji.

S úctou a přáním všeho dobrého.

Vivien

Zdroj: www.tantra-vivien.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě