Na křídlech magického čísla 8 – Praha, Bohemia, Česko, Čechy, čeština

datum 30. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Co nás čeká v dalším transformačním roce 2021? Hlavní roli sehraje magické číslo 8 a 21. Témata jako karma, odhalení tajností, boření dogmat nebo síla překonat překážky. Co dalšího nám začínají otevírat vhledy na tento rok?

Doba čtení 19 min.

Cesty k sobě


Rok 2021 přinese mnohá překvapení, pomalu se rýsují zajímavé vhledy, co od dalšího transformačního roku můžeme očekávat. Některé vize jsou zřejmé, jiné se objeví znenadání. Jako v případě, kdy se dějové obrazy nočního snu rozplynou do neznáma, ale malá vzpomínka ve vědomí přeci jen zůstane, a to v podobě dvou slov: „abeceda čísel“. Až do úplného procitnutí mi tato slova opakovaně a neodbytně v pátek brzo ráno proplouvala myslí. Abeceda čísel? Odkaz k numerologii? Souvisí to s vhledy pro rok 2021, které zaměstnávají mou mysl, nebo se jedná o doznívající rezonanci Lví Brány, která se 8.8. naplno otevřela, aby v našich srdcích ještě pár dní zanechala vzpomínku na oheň vroucného objetí její do všech světových stran otevřené náruče? První, co mi přišlo na mysl, bylo podívat se na numerologický součet slova „abeceda“. A dopadlo to docela zajímavě.

ABECEDA
1+2+5+3+5+4+1 = 21

Rok 2021 a mysterium čísla dvacet jedna je samo o sobě bohaté téma, a pokud zadáte ke zkoumání „české“ slovo abeceda a vyjde vám jednadvacet, tak zbystříte pozornost. Vzápětí přišel impulz poznamenat si na list papíru další slova: Praha, Bohemia, Česko, Čechy, čeština. A dopadlo to také velice zajímavě:

PRAHA
7+9+1+8+1 = 26 = 8

ČECHY
3+5+3+8+7 = 26 = 8

ČEŠTINA
3+5+1+2+9+5+1 = 26 = 8

ČESKO
3+5+1+2+6 = 17 = 8

BOHEMIA
2+6+8+5+4+9+1 = 35 = 8

Nakonec jsem ještě poslechla nutkání tuto pikantní abecedu numerologických čísel okořenit dalším výpočtem:

LVÍ PORTÁL
3+4+9+7+6+9+2+1+3= 44 = 8

Přiznám se, že jsem tento výsledek nečekala. První, co vás napadne, je myšlenka: To je ale „náhoda“ – samé osmičky. Překvapení přišlo i v případě „Lví Portál“, vzhledem k tomu, že se aktivuje právě 8. 8. Do výpočtu jsem nezadala používané „Lví Brána“, mám raději slovo portál. Slovo brána je spojené se slovem bránit (vstupu) a může evokovat v podvědomí uložené asociace. Význam mezisoučtu 44 = partnerství, soucit, nesobeckost.

A jak do těchto numerologických konstelací zapadá Sírius (spirituální slunce) a Slunce, jejichž společná energie 8.8. rok co rok dosahuje vrcholu? Výsledný součet je kupodivu opět osmička: 6+2 = 8. Souhvězdí Orion snad ani nemohlo dopadnout jinak – opět osmička.

SÍRIUS
1+9+9+9+3+1 = 32 = 6

SLUNCE
1+3+3+5+3+5 = 20 = 2

ORION
6+9+9+6+5 = 35 = 8

Země dopadla také zajímavě. Mezisoučet je magické číslo 22, výsledný součet = hmotná, zemská čtyřka. A pokud sečteme 2+2+4, dostaneme opět osmičku.

ZEMĚ
8+5+4+5 = 22 = 4
2+2+4 = 8

(Lví Portál 8:8 je velmi aktivní, a bude rok od roku čím dál více aktivnější. Tato záležitost významně souvisí s přicházejícím věkem Vodnáře, s postupným posouváním severní rotační osy Země ze souhvězdí Ryb směrem k souhvězdí Vodnář (severní pól směřuje vždy k jinému souhvězdí zhruba za 26 tisíc let). Osa jižního pólu se tím pádem postupně posunuje od souhvězdí Panny k sousednímu souhvězdí Lva. Podle některých údajů, které se různí, má pomyslná rotační osa Země dosáhnout souhvězdí Vodnáře zhruba za 300 let. Z pohledu hvězdného toto přiblížení právě kulminuje, když si vezmeme, že tento přesun trvá zhruba 26 tisíc let a k dokončení schází pouhých 300 let. Z pohledu lidského je to trochu složitější – tři sta let se nám zdá jako velmi dlouhá doba)

Shodný výsledek numerologického sčítání v podobě osmiček u spontánně vybraných slov, a pomyšlení na danou symboliku, často skrytou v něčem, co máme denně na očích, mi v tu chvíli přišel nejen zvláštní, ale také docela exkluzivní nebo alespoň mimořádně poutavý. V numerologii navíc platí, že čím zřetelněji se určité číslo opakuje, tím větší sílu ve svém významu ukazuje. Možná by bylo dobré nad tímto výsledkem popřemýšlet magických 21 dní, očima zaujatého pozorovatele sledovat další symboly a skryté významy v rytmu 3 x 7 dní, po tři týdny nechat pracovat různé mentální obrazy, sledovat synchronní vazby a v den dvacátý druhý se zaměřit na výsledný vhled nebo vizi, která se nakonec dostaví. Přesto ponechávám toto téma otevřené a k dispozici každému, koho tento numerologický výsledek zaujal a možná se nadchne pro sledování dalších souvislostí. Nebude tedy od věci podívat se na symboliku čísla osm, přestože jinou vazbu k příštímu roku v souvislosti s osmičkou, než intuitivní prozatím nevidím. Nastínit můžeme také magické číslo dvacet jedna, protože jsem přesvědčená, že příští rok 2021 bude velmi významný pro nás – českou zemi a český národ a dost možná i českou řeč, se zřetelem na slova, která budou mít nejen u nás, ale i ve světě nezanedbatelný význam.

Jaká témata se mohou v roce 2021 naplno otevřít vzhledem k symbolice a energii čísla osm?

Osmička, která je sama o sobě tak trochu dogmatická, upozorňuje nejen na strnulé, nepružné a neústupné myšlení, ale také na lpění na dogmatech, nepravdách a (násilných) ovládacích praktikách spojených nejen s církevními dogmaty. Za připomínku stojí například osmiboká křtitelnice, která se používá jako nádoba na svěcenou vodu. Svěcená voda sama o sobě je v pořádku, o tom žádná, ale o dogmatickém přesvědčení, že narozené dítě, které je čisté jako nepopsaný list, je nutné za pomoci svěcené vody „zbavit hříchu“, by se dalo dlouze polemizovat. Zde nám vyvstává téma zvané karma, které je svým způsobem také dogmatické, navíc číslo osm je i v numerologii označované za karmické, nebo za číslo osudu. Tady vidíme, jak vše se vším souvisí a že dogma nebo různě ustrnulá přikázání, teze a poučky, které dříve nesnesly žádné námitky, přijdou příští rok na přetřes napříč různými věroukami i (moderními) duchovními systémy. Mnohá dogmata popírají realitu hmotného světa, některá stojí na ničím nepodložených domněnkách nebo (subjektivních) názorech, které nesnesou protiargument, jiná jsou prosazována násilnými způsoby a nezřídka bývají příčinou lidského utrpení. Dále půjde o různá odhalení, která mnozí nechtějí slyšet, spočívající ve skutečnosti, že pod „teologickým rouchem“ se skrývá nejeden prvek čisté magie.

Ale abychom osmičce nekřivdili je třeba zdůraznit, že její energie je silná, vládnoucí, schopná překonávat překážky, dokončuje započaté, přináší zadostiučinění a nastoluje spravedlnost, přináší nekonečné možnosti a má největší vliv na transformaci světa. Symbolizuje ženskost a zviditelňuje princip ženské energie. Osmička upozorňuje na následky našich činů, na sebe disciplínu, svobodnou vůli, dobrý úsudek, učení skrze zkušenosti, finanční svobodu. Značí také autoritu a moc, organizační schopnosti, profesionalitu, investice, hospodaření.

Osmička se vztahuje také k financím a materiálnímu úspěchu, ale i neúspěchu. Což mimo jiné znamená věnovat intenzivní pozornost splácení dluhů. Osmička je také rezonančním číslem planety Saturn, jejíž vliv (psychické působení) pociťujeme v letošním roce velmi silně. Jakmile se prosluněné léto promění v šero podzimních dnů můžeme očekávat, mimo všeho pozitivního také různé vítané i nevítané změny na poli ekonomiky, finanční sféry, zaměstnanosti, nárůstu exekucí, občanských aktivit, zvratů v politickém dění a tak podobně. Mottem pro příští období bude obrnit se trpělivostí, hledat řešení a vše sledovat s nadhledem, neboť těžké časy netrvají věčně.

Zmínila jsem, že téma osmičky pro příští období je spíše intuitivní, ale jedna záležitost je přeci jen na spadnutí, a to v souvislosti s položenou osmičkou, která představuje nekonečno. Příští rok se mohou naplno otevřít různá témata týkající se tajemství vesmíru, mystiky, metafyziky, nikdy nekončícího procesu života a smrti a tak podobně.

Vzpomínáte si na olympijské hry v roce 2008 v Pekingu? Začátek her byl stanoven na 8.8. 2008 večer v 8.08 hod. Pokud se podíváme na tuto číselnou řadu: 08082008808, tak jde o číselný symbol vskutku magický, a každému musí být jasné, že magie číselné symboliky se běžně používá v (cíleném) načasování různých světových událostí, včetně těch, o kterých nemáme dopředu sebemenší tušení. Dá se předpokládat znovuotevření nechvalně proslulých témat nedávné minulosti jako je například 11. září 2001, a veřejné zpochybnění oficiálních verzí některých dalších světových událostí.

V tarotu je osmička číslem karty Síla, její význam zde není třeba rozebírat, více je řečeno v článku: „Osmička je síla a síla je řev lva“.

Význam opakovaně viděného trojčíslí 888 – možná právě teď váháte, zda vykročit do neznáma, zda máte učinit již delší čas odkládané změny. Případně si jen vzdáleně uvědomujete, že jedna etapa života končí a je nezbytné zapracovat na realizaci neodkladných změn. Toto znamení nabádá, že je právě ta nejvhodnější doba. Ujasněte si však ty nejdůležitější kroky a životní priority. Možná máte sny, které neustále odkládáte, možná dáváte přednost druhým lidem a na sebe zapomínáte. Rozhodněte se pro soběstačnost a víru v sebe a konečně jděte svým snům vstříc. Pokud stále ještě nevěříte v nadpozemské síly, v hojnost a možnost dosažení snů a záměrů, potom si představte, že jste jednou z mnoha rybek v širém oceánu – asi byste si také mysleli, že moře je to jediné, co je.

Rok 2021 a mysterium čísla jedna dvacet – dokonalost spojená s moudrostí

Číslo 21 nám říká: zůstaň nohama na zemi, měj osobitý nadhled a v pozadí sleduj skutečný obraz reality.

Dvacítka je spojením dvojky a nuly a jejich energie se vzájemně prolínají, a podle okolností je jedna energie dominující, druhá mírnější a naopak. Dvacítka je číslem probuzení a jasnozřivých snů, velkých výzev a nasměrování k novým ideálům. Přináší změny životních postojů, chování, návyků. Nehledě na závažné okolnosti a překážky všeho druhu rezonuje silou velké trpělivosti. Po dvacítce následuje číslo dvacet jedna, které předpovídá silný energetický proud pro uskutečnění velkých transformačních změn, které jsou započaté pod vlivem energie dvacítky.

 • Vibrace (šťastného) čísla 21, mimochodem zvaného „Koruna Mága“, slibuje ocenění za překonání všech zkoušek a různých nebezpečí, za výdrž a trpělivost v podobě síly měnit sebe i svět, změnit některé životní strategie, slibuje správné využití všech psychických a mentálních darů a konečné vítězství nad nepřízní osudu. Slibuje zasloužené štěstí a odměnu. Vždyť i věk – dvacet jedna roků představuje zralost pro samostatný vstup do života a učení se budování spolupráce s druhými.
 • To vše je slíbeno, přestože pro další číslo 22 (symbol intuice a mimosmyslového vnímání), nazývané „Stavební Mistr“, dále platí vše, co se týče odpovědnosti, obezřetnosti, pokory, oddanosti (pro nové ideály), stavění na novém základě, budování nového života. Stále platí zmíněná trpělivost, víra v úspěch, zbavení se iluzí, nezaměňování příliš vzletné fantazie s intuicí nebo reality s fikcí, překonání bludných přesvědčení a eliminování (příčin) duševních potíží.
 • Spojování stejně smýšlejících lidí a osobností a vytváření synergických a harmonických celků, nakonec přes veškerá protivenství dozraje k číslu 23, kdy konečně přichází „království“ zvané „Lví Hvězda“.
 • Neboť teprve příznivá vibrace čísla 23 (lví síla) je příslibem (kulminace) skutečných odměn za překonání potíží. Ale pozor – může jít o doznívající odměnu „karmickou“, související s „neodpustitelnými činy“, takže „odměna“ přichází i v podobě: „každému, co jeho jest“.
 • Někdo možná bude muset opustit svou (neoprávněně získanou) zónu (mocenského) vlivu a společenského nebo osobního komfortu čili prominentního postavení ve společnosti. Obzvlášť pokud nadobro ztratí širší podporu veřejnosti.
 • A to i přesto, že na úrovni kolektivního vědomí postupně doznívá a proměňuje se vše, co souvisí s dogmatem zvaným karma.

Jinak řečeno: rok 21 bude mírnější, přinese trochu zklidnění a potřebný odpočinek, než přijdou zase o něco prudší toky energií roku 22, díky nimž se dopracujeme k zasloužené odměně, kterou konečně začneme sklízet roku 23.

Odměna ale znamená práci na sobě. Číslo 21 je spojením dvojky a jedničky. Prezentuje vesmír a „Koruna Mága“ znamená zasvěcení, pochopení, rovnováhu mezi mužským a ženským principem. Zasvěcení je možné získat projitím nevyhnutelnými zkouškami. Propojením spirituality s běžnou realitou, samostatností, nezávislostí, uměním dodržet své slovo a neslibovat neuskutečnitelné. Jinak řečeno projitím různými testy, když už je slovo test a testování nyní tak „populární“.

 • Bude důležité sledovat synchronní souvislosti s všímavostí k číslu 21 v jakékoliv podobě, například okamžik, kdy se podíváme na hodiny, které ukazují 21:21, 12:21, 21:12 atd. Krom všeho ostatního, co se ve světě děje, a co se nás může nějakým způsobem dotýkat, se tato (časová) symbolika vztahuje také k romantice, k lásce a k umění postřehnout, kdy je konečně čas „vzít svůj milostný život do svých rukou“ nebo přestat prožívat závislost na druhých lidech, partnerech, rodičích, dětech.
 • Význam opakování nebo nápadného zviditelnění čísel 121, 112, 211, 212 – neztrácejme víru v lepší zítřky, věci se ubírají správným směrem.
 • Další důležitá související (posvátná) čísla, která mohou s sebou nést významná upozornění nebo důležité zprávy, jsou 3 a 7 (3 x 7 = 21). Jedná se o tři mystické sedmičky, o dynamiku magického růstu čísla tři, násobky čísla tři, o energie mužského principu.
 • Což s sebou nese například nebát se udělat první krok, který nás dovede k vysněnému, šťastnému konci, respektive k začátku něčeho nového. Lichá čísla jsou čísla vesměs šťastná, ale samozřejmě záleží na okolnostech.
 • Lichá čísla – mužský princip: aktivita, dynamičnost. Sudá čísla – ženský princip: pasivita, schopnost přijímat.
 • Za zmínku stojí také (magické) číslo 42 (21 + 21 = 42). Číslo čtyřicet dva souvisí s rodinou, s harmonií v rodině, v rodinných vazbách, souvisí se vztahy k našim blízkým, s ukončením rozepří, hádek a nesrovnalostí. A také s doznívajícími aspekty vztahujícími se k takzvané rodinné karmě.

Příští rok můžeme očekávat silnější toky energií vždy kolem jednadvacátého dne v měsíci. A to především v dny, které budou energeticky výrazně transformační: 21 března – jarní rovnodennost, 21 června – letní slunovrat, 21 září – podzimní rovnodennost, 21 prosince – zimní slunovrat. (A svým způsobem také 21 srpna, což může souviset s nějakými nevyslovenými nebo nedořečenými „dovětky“, vztahujícími se ke konfliktní invazi v roce 1968. Možná ve více ohledech dojde v příštím roce k překvapivému „přepisování historie“.) V tyto magické dny si máme udělat čas pro sebe, pokud možno dopředu si naplánovat odpočinek, pár dní dovolené s pobytem v přírodě nebo k návštěvě energetických míst.

Příští rok můžeme – zrcadlově – zhodnotit také vše, co se vztahovalo a vztahuje k roku 2012. Zpětně se ohlédnout za očekáváními od roku 2012 do roku 2021. (Toto téma bude obsahem některého z příštích článků)

V tarotu je 21 číslem karty Svět. Čeká nás „rok živlů“. (Také toto téma, charakteristika karty Svět, bude obsahem některého z příštích článků). Prozatím je možné najít pár souvislostí v článku Umění vidět svět třetím okem karetního hráče.

Koncovku roku 21 je třeba ještě zohlednit součtem, což je význam čísla 3, a celkovým součtem data 2021, což je význam čísla 5, tím získáme další podrobnosti a souvislosti.

Ještě pro zajímavost předkládám pár souvislostí s číslem jedna, devět a devatenáct, která symbolizují takzvaný hermeneutický kruh.

KORONAVIRUS
2+6+9+6+5+1+4+9+9+3+1 = 55 = 10 = 1
Číslo jedna = kritický soud, nový start, nový začátek.

Číslo 55 nás opět nabádá opustit vše nepotřebné, překonané, negativní, vše, co brání k úspěšnému pohybu vpřed. Po uvolnění minulosti přichází žití přítomným okamžikem a dosažení osobní svobody. Číslo 55 souvisí s vibracemi archanděla Metatrona, metaronovou krychlí a květem života. Pětka sama o sobě je číslem života a lidské zkušenosti, je symbolem člověka, rituální magie, a mimo další souvislosti je základem Zlatého řezu.

Koronavirus a jeho číslo 19
19 = 1+9 = 10= 1
Jednička (Mág) znamená počátek a devítka (Poustevník) dovršení (např. principu stávajícího systému). Devítka také poukazuje na hromadění kosmické síly.

Symbolika k číslu devatenáct: číslo devatenáct bývá nazýváno „Princ Nebes“, v tarotu je kartou Slunce, je to velmi příznivé číslo, proto je zapotřebí vnímat všechny viditelné i skryté příznivé vlivy, změny a souvislosti na pozadí veškerého světového dění kolem „pandemie“. Číslo 19 je zkouškou ODOLNOSTI. Nese s sebou zhroucení iluzí, (nebezpečných) ideologií a také nereálných vizí. Vytahuje na světlo skrytá tajemství, zamlčované informace, křivá svědectví a tak podobně. Už samo označení „covidu“ číslem 19 vzhledem k jeho příznivým vibracím je možné přijímat jako příznivou okolnost – tedy ve výsledku jak pro koho.

Covid = co je vidět a co není vidět? Vidíme i to, co je skryté?

Opakovaně vidět 19:19 znamená opět důrazné upozornění, abychom opustili vše staré a nefunkční, aby to staré mohlo být nahrazeno něčím novým.

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

Zdroj obrázků: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico