Na Králickém Sněžníku obnovují dobrovolníci lesy

datum 6. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník je v péči dobrovolníků, kteří každoročně podle odborného plánu obnovují les. Cílem je vytvořit přírodě blízkou lesní plochu. Projekt Týden pro les se koná každý rok a zapojit se může každý, kdo má zájem.

Doba čtení 2,5 min.

Cesty k sobě


pondělí 3. srpna 2020

 Od soboty 1. srpna začali dobrovolníci Týdnů pro les a divočinu natírat mladé stromky proti okusu přemnožené zvěře a čistit potoky v pramenné oblasti řeky Moravy. Z místního rozvodí odtéká voda do tří moří – Černého, Baltského a Severního. Péče o zdravý horský les i zadržování vody v krajině jsou zvlášť důležité v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.

Na obnově vysokohorského lesa dobrovolníci každoročně pracují podle odborného plánu péče o toto území. Bydlí v horské chatě bez elektřiny a signálu, právě tento Týden pro les a divočinu je nejdobrodružnější ze všech, které Hnutí DUHA v létě pořádá. Vedle práce dobrovolníci na Kralickém Sněžníku poznají původní horské smrčiny, rašeliniště, arkto-alpínské trávníky, kamenné sutě či lavinovou dráhu.

Péče o Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník usiluje o vytvoření přírodě blízkého lesa. Přirozená obnova lesa ze semen místních stromů je ale velmi pomalá, narušovaná především přemnoženou zvěří. Proto se dobrovolníci Týdne pro les a divočinu zaměří především na semenáčky stromů, které budou natírat proti okusu zvěří, a opraví také poničené oplocenky.

Týdny pro les a divočinu jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [1], která prosazuje systematickou přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Lesníci,  Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí již otevřeně přiznávají, že plošné hospodaření se smrkem je na většině území republiky minulostí, i proto jsou letos Týdny pro les zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.

Týden pro les na Králickém Sněžníku je letošním pátým z celkem osmi, které Hnutí DUHA pořádá již 23. léto po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Každý z Týdnů v sobě spojuje environmentální vzdělávání s praktickým zapojením účastníků do konkrétních aktivit ochrany přírody.

Kateřina Mášová, koordinátorka Týdnů pro les a divočinu řekla:

„Rozpad smrkových monokultur už zasahuje většinu našeho území. Právě proto je tak podstatné chránit před zvěří malé semenáčky právě na Kralickém Sněžníku. Zdejší pestrá a jedinečná příroda nám ukazuje, jakým směrem se můžou vydat nové lesy i na mnoha dalších místech republiky.“

Radislava Nožířová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky řekla:

„Tato akce se uskuteční již po sedmé. I letos se spolu s pracovníky Lesní správy Hanušovice těšíme na pomoc dobrovolníků při nátěrech přirozeného náletu listnatých dřevin a opravách oplocenek v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. Po celý týden budeme vysvětlovat principy managementu v národní přírodní rezervaci, některá opatření si každý vyzkouší i v praxi. Jako každý rok i letos jsme připravili výstup na vrchol Králického Sněžníku s výkladem o přírodě a historii.“

Poznámky:

[1] Více informací o výzvě Zachraňme lesy na www.zachranmelesy.cz

Tento Týden pro les a divočinu je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí ČR. Finančně jej podpořili také Pardubický kraj a dárci Hnutí DUHA

Zdroj: hnutiduha.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico