Mystérium čísla 6

datum 11. 6. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Šestka jako poslední číslo druhé triády čísel 1-9 byla číslem dokonalosti a výrazem vyváženosti a krásy, kde se forma kryje s obsahem a současně tvoří již přechod do jiné sféry. Jeho dokonalost vyjadřuje fakt, že součet čísel, kterým lze šestku dělit, zase dává stejné číslo. Tomuto jevu se ve starověku říkalo „čísla do sebe uzavřená", tj. „Arithmos", a toto slovo bylo užíváno také k ohlašování konce iniciačních obřadů při mystériích.

Šesticípou hvězdu neboli hexagram tvoří dva protínající se opačně orientované trigony, a to mužský element ohně a ženský element vody. Šestka je násobkem prvního ženského čísla 2 a prvního mužského čísla 3, jež symbolizovaly i spojení muže a ženy na tělesné i mystické úrovni, což umožňovalo na krátký okamžik polaritu obou principů v sobě překonat a splynout v jednotě, což otevíralo nový cyklus již na úrovni vyvázané z tělesného života. Víme již, že číslo 6 souviselo s hvězdným cyklem planety Merkur, jenž opíše za rok na obloze obří hexagram.

ZDROJ: Magisterium Karlštejna, Rosa de Sar

Sdíleno v propojování numerologie s velkou záhadou vesmírnou,

Mikai. https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě