Mužská zranění

datum 25. 3. 2018
Od roku 2012 dochází k léčení maskulinních energií, které byly negativními mimozemskými rasami tisíce let zotročovány. Traumatické vzpomínky se používaly k zachycení duše v kontrolních programech u mužů, aby se zaměřovali na používání donucovacích způsobů a na materializmus. Byli často mučeni a jejich mysl byla energetizována na archetyp Tyrana. Tento zásah do mužské energie přispěl k fragmentaci neboli rozbití duše na mnoho částí, což se projevuje na planetě jako napájení umělé inteligence s myšlenkami dravce řídícího se egem.
Muži musí vědět, že jejich mozková neurální síť je záměrně manipulována, jejich mozek je záměrně napojován na umělou inteligenci. Vlády v tichosti používají spoustu technologií pro manipulaci mužů. Chtějí, aby nakupovali, aby byli neustálými spotřebiteli, chtějí úplnou kontrolu jejich myšlení prostřednictvím sdělování všech osobních údajů pomocí veškeré umělé inteligence. Chtějí, abychom jedli jejich GMO jídlo, sledovali jejich televizi, polykali léčivé pilulky, dýchali chemtreils, měli sex s co nejvíce lidmi, čerpali úvěry, pracovali 12 hodin denně…. otroctví.
Používají se agresivní válečné metody, které mají vychovávat z chlapců muže s donucením vytvářet archetyp Falešného krále, jehož primárním aspektem je kontrolovat. Muži jsou materiálně odměňováni za úspěch v násilí a vedeni, aby bojovali ve válkách za své rodiny a ochránili je před nepřáteli, vydělávali peníze, aby se dostali na vrchol potravinového řetězce, při čem často umírají. Tyto maskulinní deformace musí být vyléčeny.

Jako společnost musíme změnit tyto hodnoty, které vychovávají Alfa samce a psychopatické bolesti lidské kultury. Mužská bolest odděluje muže od Mužského Božského principu a neumožňuje plně se spojit s Ženským principem. Neexistuje žádný jiný způsob vyléčení, dokud si lidé neuvědomí, že to tak je a nezačnou odmítat otrocký energetický způsob manipulace jejich Vědomí.

Sjednocení mezi pohlavími je jedinou cestou k Celistvosti.
Cesta k vyléčení vede přes pochopení,
že lidé jsou energetické formy s Mužským a Ženským principem.

Na bytosti v mužském těle je Mužský princip viditelný. Uvnitř těla je skrytý princip Žena. Muž tedy musí najít méně viditelnou část sebe a se svou vnitřní ženou začít komunikovat. Pokud nerozumí Ženskému principu uvnitř sebe, nemůže s tímto aspektem ani komunikovat, žije v bolesti a velmi trpí a podporuje tak pouze vertikální spojení s duchovními silami. Chybí horizontální růst a to není Celistvost. Ženský princip je nezbytný pro komunikaci s pocity, smyslovými schopnostmi a Vědomím.

Bez chápání Mužského a Ženského principu,
těchto rolí a jejich rovnosti, je nemožné být duchovně celistvý.
Tento nedostatek porozumění a nedostatek této zásadní a skrývané pravdy vede k širokému schizma a oddělení mezi pohlavími. Každá bytost na této planetě je androgynní. Negativní mimozemské rasy přesunuly archetyp Krále na archetyp Falešného Krále – Tyrana řídícího se myslí. Pokud se domníváte, že archetyp Tyrana je přesnou a pravdivou definicí principu mužského pohlaví, pak živíte tento archetyp ve svém rodu a ve společenském systému, kde je přijímán jako norma - muž s dravou myslí. Abychom změnili falešné maskulinní archetypy, musíme pochopit, že jsme přijali archetyp falešného Krále – Tyrana v našem životním stylu a přestat odměňovat toto chování u mužů a žen. Od roku 2012 začínáme modelovat nové chování a soucitné komunikační styly, kde existuje soucitné emocionální a upřímné sdílení a uvolňování všech úrovní očekávání mezi pohlavími.
Vzhledem k tomu, že Mužský princip je společensky podmíněn a řízen k tomu, aby projevoval nadměrné duševní a intelektuální stavy bytí, je běžné, že muži odmítají své vnitřní trauma a hluboké pocity. Jsou společností vychováni, aby odmítali vnitřní trauma a odpojili hluboké smyslové vnímání a zpracovávání emocí. Jsou penalizováni, pokud projeví příliš mnoho emocí a nejsou-li ochotní nechat se hypnotizovat návykovými stavy mužského Alfa pohlaví.
Mnoho lidí vůbec neví, jak přistupovat k hlubokým pocitům založeným na srdci, nebo dokonce, aby popisovali co cítí, co mají na srdci Mohou si zcela neuvědomovat co cítí nad rámec potřeb pro přežití a instinktivních reakcí jako je hněv, touha, hlad, násilí….
Program Tyrana vypíná srdce a ukončuje smyslové chápání už v době, kdy jsou muži ještě chlapci. Jestliže nepomáháme chlapcům respektovat a přijímat Ženský princip a jejich vlastní vnitřní Ženský princip, nedáváme jim základy pro zdravý respekt k emocím a intuitivním schopnostem. Rostou z nich násilní muži. Muži, kteří nemohou zpracovávat negativní emoce, nebo nemohou najít zdravý způsob, jak léčit trauma, se zapojují do závislostí a destruktivních vztahů. Tak se hromadí emocionální bolest a roste zcestné vnímání do bodu výbuchu a vzteku. Když muži vybuchnou do silných emočních stavů, mohou se podílet na spoustě destrukcí a násilí, protože ztrácejí kontrolu nad sebou, pak snadno manipulují a stávají se automatem. Většina tragických událostí, kde je používán tento vzorec vede k náhlému zabíjení nebo dokonce k zabíjení v rodinách. Muži, kteří nemají možnost vyrovnat se s vnitřním stresem a tlakem, hledají úlevu v nějakém explozivním jednání. Je to důsledek neustálého vystavování traumatickým zážitkům, které neví, jak zpracovat. Jsou to negativní mimozemskou rasou záměrně používané pojistky, aby muži poškozovali, provozovali násilí na lidech a rodinách. Muž, který prošel mučením a není schopen uzdravit vnitřní Ženský princip, se stává umučenou a mučící rozštěpenou duší.
Odmítáme-li uzdravovat emocionální bolest, nedokážeme zpracovat vnitřní zranění, pak odmítáme tyto věci v podvědomí. Když se nahromadí velké množství emocionálního napětí, člověk vybuchne a ztrácí vědomou kontrolu nad svým životem. To můžeme vidět u zcela tichých, zdánlivě normálně fungujících lidí. „Co se mu stalo, vždyť vypadal jako normální člověk?“ To je běžné, když někdo dostatečně tvrdě potlačuje své pocity a nemá odbyt této energie. Tak je vytvářen Král Tyran, aby bylo pácháno násilí. Ženy se používají zcela jinak, aby prosazovaly systém odměňování prostřednictvím sexu s muži, kteří se orientuji na výkon a násilí.
Původce těchto pozemských hrůz je Anunnacká a Reptiliánská šikana, hierarchický systém založený na hodnostech a kastách. Pokud se muž cítí nejistě ve svém makrokosmu na pracovišti, pak toto chování projevuje i doma v rodině. Mnoho mužů má mimomanželský sex, aby se cítili silnější, když se necítí ve své síle ve svém makrokosmickém světě. Mnoho mužů věří, aby byli silní, musí mít svůj harém žen. To je jeden z programů sexuální chudoby, kde cílem je rozdělit maskulinní a femininní principy tak, aby mužské a ženské energie nemohly vstoupit do rovnováhy a skutečného vnitřního sjednocení – vnitřní unie. S čím větším množstvím lidí máte sex, tím těžší je objevit rovnováhu vnitřních mužských a ženských energií a sjednotit vnitřní alchymii.

KDYŽ SE ZAMĚŘÍME NA PARTNERA/PARTNERKU JAKO NA REFLEXI SEBE, TEDY ODRAZ SEBE SAMA VE SVÉM ZRCADLE NAPROTI SOBĚ, PAK SE SNADNĚJI MŮŽEME ROZHODNOUT MILOVAT SEBE A MILOVAT NAŠE ZRCADLENÉ PROTĚJŠÍ JÁ.

TO, CO NÁM TAK VADÍ NA DRUHÝCH, JSOU NAŠE VLASTNÍ, ČASTO NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI, ULOŽENÉ POKLADY.

TOTO UVĚDOMĚNÍ NÁM POMÁHÁ SJEDNOTIT SE SE SVÝM PRAVÝM DUCHOVNÍM PROTĚJŠKEM A TATO CESTA MUSÍ PROBĚHNOUT UVNITŘ NÁS –  U VNITŘNÍ ŽENY  A VNITŘNÍHO MUŽE.

TUTO VNITŘNÍ ALCHYMII NAZÝVÁME ALCHYMISTICKÉ MANŽELSTVÍ – POSVÁTNÝ SŇATEK, KTERÝ SE PAK MŮŽE PROJEVIT JAKO VNĚJŠÍ VZTAH. ZRCADLO U TĚCHTO VZTAHŮ JE: ACH MŮJ BOŽE, JSI STEJNÝ/Á JAKO JÁ.

Co potřebujete vědět:
Vaše mysl musí být tím nejlepším přítelem, nikoliv nejhorším nepřítelem. Ne každá myšlenka, kterou máte, musí být oznámena nebo udělána.
Zaměřujte pozornost vždy na to, co právě děláte. Naučte se pozorovat kvalitu myšlenky. Je to kontrolní myšlenka, nebo řešení problému?
Když potřebujete vyřešit problém, musíte udělat správnou volbu vedoucí k cíli. Správné rozhodnutí pro vás je správné rozhodnutí pro ostatní.
Místo předpokládání, co se stane, se zaměřte na okamžik přítomnosti a dělejte něco, co vás pozvedá k radosti. Posilte víru ve své nejlepší schopnosti.
Pokaždé, když ignorujete své ego, uděláte pro sebe to nejlepší. Nebojte se pustit hlouběji do svého smyslového vnímání se záměrem, neobhajovat, nekontrolovat, neposuzovat, neovládat, neopravovat.

Pozor na to, když vaše paměť přebíhá od minulosti k budoucnosti, pak se těžko koncentrujete na radost, tvoření a okamžik přítomnosti, což znehodnocuje vaši drahocennou životní sílu.

Jakmile jste zachyceni v minulosti nebo v obavách z budoucnosti, můžete mít tendenci věci odkládat a odklonit se od skutečného cíle. Neděláte dobré rozhodnutí, když jste ve strachu nebo kontrolujete situaci.

Energie kontroly vás vyčerpává a ruší váš klid. Naučte se umění KAPITULACE, vzdát se.

Oddanost přirozenému toku života vede k snadnějšímu řešení životních problémů. Oddanost znamená přestat bojovat se sebou. Oddanost není o nečinnosti. Oddanost sobě nemá poraženého ani vítěze, jedná se o přijetí.

Přijměte sebe, druhé a svět takový, jaký právě je.

Netlačte na sebe, na realitu, na Vesmír.
Tak se naučíte, kdy podniknout kroky z místa kapitulace, tím se učíte CO TO JE ŽÍT V PŘIROZENÍM TOKU ŽIVOTA.
Čeho se bojíte, pokud se vzdáte kontroly a rozhodnete se kapitulovat?
Určete strach, který řídí konkrétní reakci a zjistěte, zda je tento strach z problému opravdu platný.
Pokud ovládáte něco nebo někoho, tyto akce nebudou dál fungovat.
Odpuštění bude mít ve výsledku lepší výsledek a budete cítit mnohem méně napětí a úzkosti.
Zaměřujte se na kvalitu současnosti, nikoliv na výsledek práce.
Rozhodování v souladu s přírodou a s vaší přirozeností: naslouchejte, počkejte si na odpověď svého Vědomí, nepospíchejte. Naučte se vnímat, kdy jednat, kdy čekat. Přemýšlet.
Někdy nedostanete žádný impuls provést nějakou akci, takže budete čekat do tzv. jedenácté hodiny. Buďte trpěliví, to vám pomůže uchovat si energii a životní sílu. Důvěřujte Vesmíru, sobě, toku života.
Do svého rozhodování zahrnujte ženský vnitřní aspekt a ženu partnerku.
Buďte si vědomi archetypu falešného Krále a krále Tyrana a nedovolte, aby vás tyto síly ovládaly, vaše Vědomí, chování, sebeúctu.

Vaše hodnota není vaší finanční hodnotou.

V případě, že uvnitř nosíte emocionální bolest, hněv, vhodnou volbou může být dechové cvičení, meditace, malování, tvoření, tanec, jóga, silové cvičení, běh, spojení s přírodou.....

Děkujme vám, že jste součástí této neuvěřitelné doby. V této době Vzestupu existuje neuvěřitelná vděčnost za vše, čím přispíváte k obnově Nové Země. Zůstaňte ve Světle svého srdce. Poděkování a mnoho Lásky.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 16/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico