Muž a Žena

views 983 datum 23. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

„Muž je nejvznešenější ze všech stvoření, žena je nejvznešenější ze všech ideálů.

Bůh stvořil pro muže trůn, pro ženu oltář. Trůn velebí, oltář posvěcuje. Muž je mozek, žena srdce. Mozek tvoří světlo, srdce lásku. Světlo plodí, láska oživuje. Muž je génius, žena anděl. Génius je nezměřitelný, anděl neuchopitelný. Touha muže je nejvyšší sláva, touha ženy krajní ctnost. Sláva vyjadřuje velikost, ctnost božskost. Muž má nadvládu, žena přednost. Nadvláda je síla, přednost je právo. Muž je silný díky rozumu, žena je neporazitelná díky slzám. Rozum přesvědčuje, slzy dojímají.

Muž je schopen všeho hrdinství, žena každé oběti. Hrdinství zušlechťuje, oběť povznáší. Muž je zákon, žena evangelium. Zákon napravuje, evangelium zdokonaluje. Muž je svatyně, žena svátost. Před svatyní se obnažujeme, před svátostí poklekáme.

Muž je oceán, žena jezero. Oceán má perlu, která jej zdobí, jezero má poezii, která je zaslepuje.

Muž je orel, který létá, žena je slavík, který zpívá. Létat znamená ovládat prostor, zpívat znamená opanovat duši.

Muž má svítilnu, svědomí, žena hvězdu, naději. Svítilna vede, naděje zachraňuje.

Zkrátka, muž stojí tam, kde končí země, a žena tam, kde začíná nebe.“

Victor Hugo

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
logo Cesty k sobě 2021