MUDr. Jan Vojáček: Proč žijeme v proudu utrpení?

datum 14. 1. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Proč žijeme v proudu utrpení, frustrace, hněvu, lítosti, místo proudu radosti?
Proč nežijeme ve svém středu, rovnováze?
Proč žijeme v minulosti a budoucnosti a ne přítomnosti?
Proč si generujeme dlouhodobě přemíru napětí a tím přetěžujeme nervový systém, hormonální systém a imunitní systém a tím si snižujeme odolnost?
Nikdy neexistuje jednoduchá odpověď, bez komplexního pohledu a individuálního kontextu.
Pokud však existuje společný jmenovatel na podkladě fungování naší mysli, tak odpovědí je:
OČEKÁVÁNÍ.
Ač poznaná, či nepoznaná, přiznaná, či nepřiznaná, jsou tam. Očekávání si vědomě, či nevědomě generujeme a tím si navozujeme KONFLIKT s přítomností. Ano, my sami. Vědomě, ale hlavně nevědomě.
Jak se toho dá využít?
Pokud poznáte svá očekávání, poznáte sami sebe. Pokud si je přiznáte, můžete se začít vymaňovat z role oběti a stát se tvůrcem. Přestanete být v konfliktu s přítomností, v konfliktu sami se sebou a druhými lidmi.
To neznámá jednoduše se smířit s tím, co je, pokud mi to nevyhovuje. Znamená to převzít zodpovědnost a poznat sám sebe. Konečně začít používat svobodnou vůli a ne být loutkou svého nevědomí. Osvobodit se.
Hledejte své očekávání, o sobě, o druhých, o své práci, kdy jste si je v minulosti vytvořili, jaká jsou a jak moc se liší od reality, kterou žijete.

Zdroj: Facebook.com/funkcnilekar

Inspirováno Gary J. Bishopem a jeho knihou Odse*te se, kterou velmi doporučuji. Je i audiokniha.
Honza.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě