Moudrosti mistra Lao-C’

datum 6. 6. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Nedávno, zmožen dvoudenním malováním mého obydlí jsem se uvelebil v mém pokoji,  abych se pokochal výsledkem našeho snažení. Byl jsem nadšen z výsledku a vnímal ony změny. Jak vizuální, tak i to, co se změnilo na energetické úrovni. Pokoj byl za ta poslední léta svědkem mnoha zajímavých jevů a přeci jen jej vnímám za takovou svoji osobní svatyni. A malování beru jako takový restart a nové nastavení pro tento prostor, aby korespondovalo s mým současným vnímáním. Také to byla skvělá příležitost prostor zbavit pár věcí, které mne už neoslovují, neboť patřily k mým starším Já.

A tak jsem začal spokojeně a spontánně rozjímat a zjistil jsem , že ač je po půlnoci, já stále nemám naději jít spát. Takový ten vnitřní pocit, že je na spadnutí něco, co bude následkem změny energií tohoto prostoru. Jelikož jsem nadšenec (skoro celoživotní) do tradičních bojových umění, tak jsem si dopřál, než mne konečně chytne spaní, zhlédnutí dokumentu na YT na téma starých mistrů karate. A ejhle, ještě během sledování jsem byl osloven. Z počátku jsem věděl jen to, že je to mistr, co se poměrně vyzná v principech boje a tréninkovo-filozofických záležitostech okolo dosažení mistrovství.

A tak po zhlédnutí onoho dokumentu, u kterého mi objasňoval na hlubších úrovních, co vidím na obrazovce, jsem se posadil ke stolu a začal na popud mistra psát…a to, kdo ke mne promlouvá jsem zjistil, až se podepsal pod své první sdělení…

        Deset zásad mistra

 1. Staň se silným, abys mohl býti slabým.
 2. Staň se slabým, abys mohl myslet silně.
 3. Staň se slabým, abys mohl najít sílu.
 4. Staň se silným, abys mohl najit volnost.
 5. Staň se silným, abys mohl zažít svobodu.
 6. Staň se silným, abys mohl si dovolit poznat slabost druhých.
 7. Staň se nekonečně silným, abys nikdy nebyl poražen vlastní slabosti.
 8. Staň se slabým, abys mohl užít svoji sílu.
 9. Nebuď slabým, neboť nepoznáš, co je býti silným
 10. Jsi-li silným, můžeš zakusit všechny nuance slabosti!   

Já Lao-C’

Samozřejmě to byla pro mne čest, že mistr Lao-C’ mi zaklepal pomyslně na dveře. Už dříve s ním byl v kontaktu jiný člen skupiny. Takže bylo fajn si ozřejmit osobně jeho moudrosti…

       Deset mistrovských zásad soužití 

 1. Staň se sám sebou a neuhýbej ostatním v jejich snaze tě přetvořit!
 2. Staň se tím, co chceš a ostatní s tím smiř!
 3. Staň se někým, kdo ví kým jest!
 4. Staň se tím, kdo vede ostatní k pochopení jich samotných!
 5. Staň se nikým, aby ostatní Tě hledali a byli smutní, že nejsi!
 6. Staň se tím, co nechce býti viděn, neboť je všude!
 7. Staň se tím, co nemá potřebu býti vidět, neboť je viděn ve všem!
 8. Staň se tím, kdo sebe vidí ostře a ostatní vidí neostře!
 9. Staň se tím, koho ostatní rádi vidí, i když nesnesou Tvoji přítomnost!
 10. Staň se nikým, abys byl pro ostatní vším!

  Já Lao-C‘

Příteli,  pokračujeme:

        10 rad pro Ty, co chtějí odejít navždy

 1. Nechtěj býti životem zmítán, ale buď pírkem, jenž se na vlně života tancem pohybuje!
 2. Nechtěj v životě nic, neboť vše ti bude dáno!
 3. Nebuď závislý na životě samotném, neboť po něm bude něco vznosnějšího!
 4. Nezoufej si pro těžkosti, neboť to jsou jen radostné chvíle učení!
 5. Nebuď smutný, pokud se Tvá chvíle naplnila, ale raduj se nad životem, cos zde zanechal a těš se, jako bys se vracel domů!
 6. To co zde na zemi vykonáš, bude nekonečně dlouze Tě zdobit i mimo tento prostor!
 7. Nic zde neponechej nedokončeno, neboť to bude řetěz, co Tě zde přiváže a nebudeš smět odejít, dokud jej nepřesekneš.
 8. Nestrádej, ale ani nebuď marnotratný, neboť obě polarity Ti ukují další řetěz, jenž uvězní Tě zde!
 9. Nechtěj zde nikoho milovat tak, abys kvůli němu nemohl pak býti sám se sebou a jít tam, kde i tak jste jedno!
 10. To co si myslíš, že je nejvyšším darem života, ve skutečnosti je pouhou hrou pro Tebe, abys poznal, kdo jsi!

Já Lao-C‘

Když byly čtyři ráno a já už celkem byl unaven po celodenní práci a noční rozpravou…

Mistr: Ano vím, že máš hlad, a jsi unaven…což je to něco , co bránilo by Ti v rozpravě s mistrem?

Já: Ne!

Mistr: Tak pokračujme příteli, neboť okno se uzavírá…

      10 rad pro bojovníky

 1. Staň se bojovníkem s jasný cílem – věřit v sebe sama!
 2. Staň se bojovníkem, abys ukázal cestu ostatním, co sebe ještě měli strach nalézti a spatřit v plné síle!
 3. Staň se bojovníkem pro ty, co nemohou obstát ve střetu se silnějším!
 4. Staň se ochráncem toho, v co věříš!
 5. Staň se bojovníkem za všechny, co ještě nechápou, že pro nalezení míru je třeba umět vzdorovat chaosu!
 6. Staň se bojovníkem za všechny, co do chaosu upadli a světlo již nevidí!
 7. Staň se majákem pro ty, co v temnotě chaosu a nevědomí jsou zmítání!
 8. Staň se válečníkem, abys mohl na zemi světlo hájit pro ostatní!
 9. Staň se sám sobě vzorem ctností, jenž k válečníkům náleží, stejně jako koruna patří králům a draci císařům!
 10. Jen dračí válečníci jsou hodni na draka usednouti a císařem býti velebeni!

Já Lao-C‘

       10 rad pro poklidnou pouť života:

 1. Nechtěj býti v životě středem pozornosti, neboť tohle Ti sílu ubere ve prospěch těch, co obdivovati tě budou!
 2. Nechtěj nikomu vnášet do jeho života zmatek, neboť to zauzlí vaše stezky a oba zbloudíte do propasti!
 3. To co klid a pokoj zvete, je ve skutečnosti vaše pravé Já, jenž na schovávanou si s vámi hraje
 4. Nebuď tím, kdo se snaží býti silou klidným cestovatelem stezkou života! Neboť jsou zde vlivy, jenž Ti onu stezku rozbijí a spadneš na dno, kde je již těžko nalézti cestu zpět!
 5. Nebloudí ve svém životě příliš ve svých snech, ale snaž se vidět vnitřním zrakem to, co Ti jasně je dáno vykonat.
 6. Pokud budeš vidět, co vykonat máš, nebude v tobě neklid před budoucnosti, ale pocit radostného očekávání a tvá mysl bude poklidnou hladinou jezera, kde vše zrcadlit se bude!
 7. To co z jezera se může nečekaně vynořit a poklidnou hladinu zčeřit, to nebude tak nečekané, jak pro toho, co již hladinu jezera neklidnou má a veškerý obraz jest tím deformován!
 8. To co ostatní vnímají jako povinnost, Ty vnímej jako zábavu a budeš šťasten, jak vše plyne okolo Tebe!
 9. To co se Ti nelíbí, je jen semínkem neřesti, jenž Ti tvá mysl připravila, abys mohl se poučit!
 10. Ten kdo zocelil se, ten co uvolnil se, ten co klid v sobě poznal, ten dlouze a šťastně doplul na poklidné hladině do konečného přístavu! A tam na něj s úsměvem převozník již čekati bude….a tam příteli se setkáme!

Já Lao-C‘

        A desatero pro ty, jež neklid v sobě mají:

 1. Váš neklid je jen vaším, tak jen Vy máte právo a povinnost jej poznat a uvědomit si tento stav.
 2. Až dojde k uvědomění si svého neklidu, pak se s ním máte spřátelit. Pak Vám prozradí, jak se jej můžete postupně zbavit a nahradit jeho klidnější verzi.
 3. Pokud nechcete hledat klid, pak hledejte vhodné prostředí, kde svůj neklid vybijete. On bude uspokojen a Ty budeš osvobozen!
 4. Neklid jest jak horská dráha, jenž krásná je napohled, leč plno emocí zbytečně do náruče poutníka vkládá a ten pak těžká břemena sebou vláčí! Až jednoho okamžiku břemena otěže převezmou a poutníka přemohou!
 5. Váš neklid jest vždy s Vámi tam, kde se něco neznámého děje, proto se vždy vyvarujte neklidní do neznáma kráčet!
 6. Pokud neklid v poklidném období u Vás vzniká, pak je třeba klidné místo opustit a vydat se hledat tam, kde neklid utišen bude a Vy znovu klid v sobě najdete!
 7. Jen ti s neklidnou myslí jsou cílem útoků těch, co stvořeni k tomu byli, aby se ní živili.
 8. Ti co klidnou mysl mají, Ti ve světle kráčí a nejsou zmítání nástrahami osudů!
 9. Pokud se Ti tvůj neklid nezdá býti dostatečně pod kontrolou, pak jej popros, zda Ti příčinu neukáže!
 10. To co jiní za neklid považovat mohou, to u tebe jest motorem, jenž ti jako pár splašených koní stezku životem zkrátí. Ovšem není to škoda, nepokochat se vším v klidu a jíti po svých celou dobu?

Já Lao-C‘

Zdroj včetně obrázku v textu: https://pramenpoznani.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě