Moudrost z Plejád

datum 22. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Tvoříme zaměřením vlastní pozornosti na jednotlivá vlánka vesmírné pavučiny. Nejsme na to sami. Podporují nás světelné bytosti, které nám pomáhají s radostí uskutečňovat to, co jsme si zrovna vybrali. Co zvolíme, to žijeme.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


Channeling 20. 4. 2020:

“V přírodě platí zákonitosti, které nemohou být porušeny. Prostupují vše, co je živé a neexistuje síla, která by s nimi v konečném důsledku byla v rozporu.

Na fyzické úrovni se tyto zákony projevují jako jedinečné vlastnosti hmoty. Ukrývají se v každé molekule, jelikož jsou základní podstatou veškeré existence. A tak, díky nim vše, co je, vzájemně interaguje a spolupracuje, směrem k vyššímu poznání a k pochopení faktu, že vše je neustále v pohybu, mění to svou strukturu i formu a existuje to v mnoha simultánních podobách bez nutné potřeby vzájemné souvislosti.

Je v tom ukrytá nekonečná variabilita a svoboda volby rozhodnutí, z jaké perspektivy budeme realitu nahlížet. V momentě, kdy víme, že existuje nekonečné množství možností a úhlů pohledů a že všechny z nich jsou platné, jelikož vzájemně vytvářejí vlákna splétající se do celku, můžeme se osvobodit od potřeby tato vlákna hodnotit, posuzovat, rozplétat a opravovat.

Chápeme, že slouží svému účelu a mají svou jedinečnou platnost, která může existovat jenom v případě, že jí věnujeme svou pozornost. Vesmír je protkán jemnou pavučinou možností. To jej činí krásným a nekonečně rozmanitým.

Kdykoliv něco vznikne, je to součást vesmírné pavučiny, má to své opodstatnění a pevně dané místo v souladu s vyšším řádem a univerzálně platnými zákony. Vesmírná pavučina je krásná, křehká, tvoříme ji všichni společně a díky tomu obsahuje vše od počátku věčnosti.

Můžeme si vybrat, zda budeme tvořit jednotlivá vlákna a věnovat jim veškerou svou pozornost, nebo zda budeme jednotlivá vlákna možností splétat do rozmanitých tvarů. Na vesmírnou pavučinu se také můžeme jen dívat s odstupem a žasnout nad její krásou. Všechny perspektivy jsou platné.

Záleží na tom, jaký druh zážitku jste se rozhodli si dopřát. Ať jste v tuto chvíli kdekoliv, nikdy nezapomínejte, že pavučina pro svou existenci potřebuje vlákna, jejich vzájemná propojení i vědomí celku. Všechny spolu souvisí, podléhají stejným zákonitostem a jsou platné. Existují, protože je vnímáte.

Vaše perspektiva je vaším osudem. Je možné kdykoliv se rozhodnout úhel pohledu změnit. Nebojte se poznání, odemkne vám dveře k moudrosti.

Země se třpytí jako krásná kapka ranní rosy na pavučině vesmírných snů. Její osud splétáte vy a my vám v tom pomáháme. S úctou k vaší práci a s vděčností za všechny formy vědomí.”

Plejáďané

Autorka: Tereza Hanusová

Zdroj: www.terezahanusova.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico