Moudrost věků skrytá uvnitř nás samých

datum 18. 7. 2014

Lidé Země, jste bytosti láskyplné, avšak nyní v tomto světě v mnohém nedokonalé. Důvodem je vaše učení a využívání příležitostí, nabízených vám životem. Váš život nejsou jen starosti. Je to hlavně hledání a nacházení odpovědí, učení se zodpovědnosti za své konání. Hledáte možná potěšení, ale to vás většinou nepřivede k poznání. Ve svých životech můžete nalézt více, nežli povrchní, chvilkové potěšení.

Je mnoho věcí, kterým dosud nerozumíte a jak byste také mohli...Je ještě velice dlouhá cesta k tomu, abyste pochopili, abyste dosáhli očištění a vystoupali na vyšší úroveň. Nicméně tento čas je rozhodující – a to díky vám – pro to, kam bude dále lidstvo směřovat.

Není zde místo pro ty, kteří se nechtějí hýbat, pro zarputilé lidi, toužící pouze po majetku, po manipulaci ostatních ve svůj vlastní prospěch, žijících z utrpení jiných. Tento čas ukazuje cestu. Ukazuje, jak nalézt moudrost, jak si vzpomenout na to, kdo jste. Je ochoten ukázat vám to, co jste zapomněli. Pokud však ukážete snahu, píli a pokoru. Dostáváte mnoho pomoci. Mnohdy však sami sebe podceňujete.

Často zůstáváte neteční a hledáte okliky, abyste nemuseli dělat to, k čemu vás vede vaše duše. Ale pochopte. Nemůžete uniknout. Dohání vás pouze to, co jste si sami stvořili. Je zde tolik příležitostí! A jak málo je využíváte..Hlas vás volá. Nejprve slyšíte pouze slabý šepot, který postupně zesiluje v naléhavé volání. Kdy už konečně uposlechnete a přestanete se rozptylovat věcmi zbytečnými, nic nepřinášejícími?

Kdy sami sobě ukážete svou sílu? Proč nevěříte? Stále častěji a silněji budete slýchat volající hlasy. Dokud je nevyslyšíte. Hlasy, které vás provedou nevědomostí. Každý z vás touží po klidu. Avšak klid na duši můžete pocítit i v největší bouři. Události světa, vesmíru, planety jsou propojeny. I vy k tomuto náležíte. Nejste odděleni a vše se vás týká. Ne že ne. I když si to často myslíte.

Nezavírejte oči, neboť tím nic nezmizí. Všechny vaše činy se projeví v budoucnosti. Kéž byste mohli již nyní znát výsledky svého snažení, cítit, co jste v životě zvládli a kde jste zklamali. Byli byste velice smutní, neboť je toho tolik, kde jste zklamali, kde jste nevyužili svůj potenciál, čas, kdy jste neudělali to, co jste mohli.

Ano, přichází silné energie, mnoho se děje jak zde, tak v paralelních světech, v tomto vesmíru, všude kolem i přesto, že nejste schopni toho mnoho zaznamenat. Jsou to však podpůrné události pro váš růst. Již se nepozastavujete nad transformačními projevy ve fyzických tělech. Jste nadšeni ze změn, o kterých jste různými způsoby informováni. Avšak ruku na srdce, jak jste se vypořádali se svými životy?

S láskou k sobě samým, s odpuštěním, vírou, pokorou, pochopením, soucítěním? Jak jste pokročili v tomto směru? Hlavně tyto informace jsou důležité, neboť jste to vy, kdo formuje tento svět. Jen skrze vás se odvíjí dějiny, vy jste také budoucnost. Udělejte něco pro své děti a pro jejich děti, když ne sami pro sebe.

Přesto, že je to mnohdy nepohodlné a nepopulární. Můžete mít zpočátku obavy, ale pevná víra ve Stvořitele vám pomůže projít úskalími, vašimi vnitřními pocity i vnějšími událostmi. Tam uvnitř vás je skrytá moudrost věků. Je tam i láska a štěstí. Naleznete zde cokoli si budete přát. Přemýšlejte nad těmito slovy.

Nebuďte jen loďkami bezmocně se točícími ve víru řeky. Staňte se kormidelníky svých životů a myslete na vše skryté a neprojevené. Neboť pokud byste prohlédli, poznali byste, jak nicotní jste v porovnání s celým vesmírem a také to, jak jste se mýlili ve svých názorech, přesvědčeních a pravdách.

My však vás milujeme takové, jací jste, neboť jste měli tu sílu a odvahu a přišli do této doby, do tohoto místa, do tohoto světa a do této inkarnace. S láskou vám pomůžeme, pokud požádáte. Buďte s Bohem a čiňte své životy a sami sebe šťastnými.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico