Modlitba uzdravení

datum 22. 3. 2020

Všemohoucí Bože, Nejvyšší Světlo, z kterého vše jest,

v pokoře se k Tobě obracíme s prosbou o pomoc v této těžké době, která zasáhla každého z nás, naši vlast, lidstvo na planetě Zemi.

Vroucně Tě prosíme, vyšli k nám své léčivé světlo, které uzdraví nás i prostor, ve kterém žijeme a zároveň otevře naše srdce a vědomí, abychom pochopili pravý význam této těžkosti a využili jej k proměně a nastolení harmonie v souladu s Vesmírným řádem.

Dej nám prosím sílu spojit se, upustit od rozbrojů, chopit se vlastní odpovědnosti a schopností, uvidět zbytnosti, kterých jsme se dopouštěli.

Pomoc nám prosím navrátit se k naší podstatě, lidskosti, jednoduchosti, obyčejnosti, smyslu života, ke kořenům tak, aby naše těla byla chrámy naší duše, aby naše duše realizovaly své pravé životní cesty a Duch prostupoval vším, co konáno jest. Nechť se vědomě manifestuje Božská trojnost v každém z nás.

Dej prosím dostatek síly a podpory všem, kteří v nasazení pomáhají druhým, utěš nás a pomoc nám, aby nás neovládal strach a panika. Pomoc nám projít touto krizí skrz pochopení, posílení a uzdravení ke spojení v srdcích v souladu s Boží vůlí.

Nechť každý z nás, náš národ, naše země využije tuto příležitost k proměně a obrodě.

Děj se vůle Boží
Děkujeme, děkujeme, děkujeme

Autor: Kateřina Špačková

www.spolunaceste.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico