Mladí kuchaři se nebojí vařit z biopotravin

datum 8. 10. 2021
Zdroj: Pixabay.com

BIO v regionu je projekt realizovaný Bioinstitutem a každý rok se zaměří na jeden daný region. Zde vybere školy, kde studují budoucí pracovníci v gastronomii a právě je učí vařit z lokálních biopotravin. Letošní ročník je situován v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj je kolébkou ekologického zemědělství. V roce 1989 začaly první tři podniky v podhůří Jeseníků hospodařit ekologicky. Dnes je v kraji 16% zemědělské půdy obhospodařované ekologicky. Počet ekologických farem čítá 265.

Tento rok se účastní 3 školy zaměřené na gastronomii a zemědělské obory Olomouckého kraje, a to SOŠ Litovel, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku a Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Projekt Bio v regionu poskytuje studentům nevšední zážitek a bortí tím mýty, které o biopotravinách kolují. Vždy studenti absolvují 3 sekce, a to exkurzi na farmě ekologického zemědělství v blízkosti své školy, poté kurz vaření, který vede mimoškolní erudovaný kuchař. Ten je nechá nahlédnout pod pokličku lokálních a nezpracovaných biopotravin. Celý vzdělávací program končí seminářem. Pořadí všech sekcí není pevně dané, vždy záleží na časovém harmonogramu všech zúčastněných.

První ze seriálu poznání se uskutečnila exkurze v Ekofarmě Branná. "Vidím obrovský smysl ve vzdělávání mladých zemědělců a vůbec lidí, kteří pracují s potravinami a ty osobní kontakty, které tady navážeme mohou prospět oběma stranám. Nám se potom hlásí sami studenti na praxe, protože se jim u nás líbilo. Já jsem dnes oslovil jednoho budoucího řezníka, který tu byl, protože chceme budovat bourárnu masa. To, jak náš region bude vypadat, je na této mladé generaci. Příležitosti tu jsou, jen je málo využíváme a tato mladá generace to může změnit," říká Ing. Miroslav Skřivánek z Ekofarmy Branná. Aktuální reakci studentů z exkurze, popisuje pan Ing. Miroslav Skřivánek jako pozitivní překvapení. „Zemědělské školy často už nemají svoje školní statky a na nich krávy, tak u nás poprvé vidí, jak vypadá ekologický chov krav. Ptají se, což je důležité a já jim moc rád odpovídám na všechny dotazy, protože tady si na věci mohou sáhnout,“ dodává pan Ing. Miroslav Skřivánek. K proběhlé exkurzi se vyjádřil i student Jan Kocourek SŠ Jeseník (obor zemědělec). " Já osobně sem jezdím i na povinnou praxi. Líbí se mi tady hlavně to, jak se tu chovají ke zvířatům. Pracovat v ekologickém zemědělství by mne bavilo. Pan Skřivánek je se mnou spokojený, možná se i domluvíme po škole na zaměstnání."

Po první exkurzi je tu i reakce učitele Mgr. Vladimíra Kunzfelda ze Střední školy gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku. „Studenti byli nadšení. Dávali pozor a dozvěděli se mnoho informací, které v osnovách vzdělávacího programu nejsou, a právě proto to děláme. Rozšiřujeme vědomosti a navazujeme možnostmi uplatnění po škole,“

Letošní Bio v regionu odstartovalo a po první exkurzi velké nadšení. Zdá se, že mladá generace se ekologického zemědělství nebojí.

Termíny kurzů vaření a vzdělávacích seminářů

19.10.2021 SOŠ Litovel

20.10.2021 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku

10.11.2021 Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh

Co je ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etického přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, zachování rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově. Ekologičtí zemědělci nepoužívají průmyslová hnojiva, syntetické pesticidy, herbicidy, růstové regulátory a geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou na ekologických farmách krmena převážně z produkce vlastního ekologického podniku a je jim umožněno, aby si žila tak, jak je jim od přírody vrozené. (zdroj: Bioinstitut)

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico