Mistr Kuthumi – Vzestup vztahů

datum 31. 5. 2014

Poselství od Mistra Kuthumiho přijato Natalii Glasson – 07-05-14
V tomto čase vzestupu Země a lidstva, protože si všichni volí vyvíjet se v pravdě a lásce Stvořitele, aby zformovali realitu zrozenou z lásky, přicházejí energie, které mají znovu probudit váš vztah se Stvořitelem, zatřást jím a zreformovat ho. A protože se duchovně vyvíjíte, oddaně a se záměrem, budete Stvořitelem požádáni, abyste přehodnotili, pochopili a vytvořili si se Stvořitelem nový vztah, abyste pěstovali komunikaci, interakci a nové vnímání lásky. Stvořitel žádá každou duši, aby ze svého nitra přijala nové způsoby propojování, integrace a splývání se Stvořitelem a také žádá, abyste reformovali způsob, jakým komunikujete se všemi jeho aspekty. Tím, jak se vyvíjejí vaše vnitřní energie a procházejí úžasnými změnami a rozvojem osobní povahy a podporují prožitky blaženosti a lásky, žádá vás dále Stvořitel, abyste vytvářeli nové láskyplné vztahy se sebou sama, abyste sami sebe chápali, vnímali se a komunikovali se sebou božským způsobem. V tomto musí být nyní dosaženo nového stadia mistrovství a vývoje, protože Stvořitel nepodporuje jen stvoření nové Země a reality lásky, nové vtělení lásky u lidí, ale také nové pochopení láskyplných a duchovních vztahů jakékoli podoby.

Mnozí z vás dostáváte od Stvořitele energie a vibrace k vybudování nového vzoru láskyplných vztahů na Zemi s přístupem pro celé lidstvo. Páry, které jsou připravené vzestoupit společně, dostávají nyní tyto vibrace, aby prozkoumaly, jak mohou podporovat duchovní prožitek vztahů na Zemi v souladu s duchovním vývojem, který se děje. Vyvíjejí se a zlepšují se v této době i další formy vztahů, jako je rodič a dítě, duchovní přátelé a také vztahy mezi zdánlivě cizími lidmi, ale mnoho párů si bere roli reformátorů pozemských vztahů jako je zkušenost sjednocené lásky, aby ji demonstrovali druhým a zpřístupnily hlubší propojení se Stvořitelem. Jste-li ve vztahu a vaše duše se zkontaktovala s novým vzorem láskyplných vztahů na Zemi, pak se můžete vy a duše, se kterou jste ve vztahu, ocitnout v cyklech narůstajícího strachu, bolesti, utrpení, hněvu či oddělenosti, když pracujete s energiemi Země a vědomím lidstva; budete jimi procházet, aby se rozpustila veškerá negativita z minulosti, která byla ve vztazích prožívána. Tento proces hlubokého uvolnění může mít vliv na váš vztah, ale je důležité odpojit se co možná nejvíce od vzrůstajících emocí a uvolňovat je jako zranění z vaší minulosti a z minulosti lidstva, která nyní potřebují najít léčení. Mnohá z těchto zranění nacházejí své léčení skrze vás. Je třeba, abyste si uvědomili, že mnohé z vašich strachů možná ani nemají spojitost s vámi, ale prostě jen hledají nástroj ke svému uvolnění, aby se vyléčila Země, její vědomí a vibrace a mohla se ukotvit a manifestovat láska.

Archanděl Gabriel a jeho protějšek Archanděl Naděje a také Archanděl Zadkiel a jeho protějšek Archanděl Amethyst jsou vám k dispozici, abyste je individuálně zavolali a jako pár podpořili výtrysk zraněných emocí skrze vaše bytí a přinesli tak léčení a transformaci.
„Milovaný Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, já/my volám/e tvou láskyplnou podporu a milostivé léčebné energie, aby mě/nás plně obklopily. Nechť pocítím/e vaše láskyplné vibrace, jak prorážejí vrstvy mého/našeho bytí a přinášejí všechny energie a emoce bolesti, utrpení, hněvu, oddělenosti a zranění z mé minulosti a z minulosti lidstva, aby byly uvolněny, vyléčeny a zcela transformovány, což přinese mocnou vlnu míru.

Milovaný Archanděli Zadkieli Archanděli Amethyste, já/my volám/e tvou láskyplnou podporu pro transformaci láskyplné pozitivní povahy, která podnítí vybudování vzoru a manifestaci zkušenosti vztahů čisté lásky Nového věku a umožní každému vztahu, aby byl odrazem a prožitkem božské a posvátné integrace se Stvořitelem ve fyzické formě. Protože duše na Zemi přijímají sílu, my všichni se tak učíme budovat na Zemi vztahy pravdivého poznaní, které značí posun v naší interakci a komunikaci se Stvořitelem a všemi jeho aspekty. Žádám o všechny aspekty svého vztahu s… /Žádáme o všechny aspekty našeho společného vztahu, aby byly vyléčeny, pozitivně transformovány a vyladěny na Nový věk a Věk lásky a vzestupu; tím bude podpořen vývoj všech, nebot my všichni jsme jedno, jakožto Stvořitel na Zemi. Děkuji a nechť se tak stane.“

V mnoha ohledech nemůžeme skutečně rozumět tomu, jak budou duše v Novém věku a Věku lásky žít ve vztazích na úrovni hlubší integrace duší a splynutí se Stvořitelem, je to průzkum, do kterého se mnohé duše v této době pouštějí, aby vytvořily nový láskyplný způsob komunikace, interakce a splynutí jako čisté duše vyjadřující Stvořitele na Zemi. My určitě víme, že je to něco, na co vaše duše čekala, protože je to základní zkušenost vyjadřování Stvořitele, jeho zrcadlení a přijetí, což je zkušenost, po které mnozí touží, je to jako být se Stvořitelem plně jedním i ve fyzické podobě.

Pokračovat v uvědomování si sebe sama jako Stvořitele a zdroje mocného světla, lásky a vědomí je v této době zásadní, stejně jako podpora růstu sebelásky, aby se posílily vaše energie a vnitřní síla a přítomnost. Je také zásadní povzbuzovat svou srdeční čakru, aby byla otevřená a milující i v časech bolesti, utrpení či chaosu. Často je to tak, že srdeční čakra se zavře, aby se chránila, ale toto způsobuje oddělenost a odpojení od Stvořitele a proto se smysl zkušenosti či božského řešení nemůže manifestovat a podporuje pokračování utrpení. Nejmocněji a nejhlouběji jste se Stvořitelem propojeni, když vaše srdeční čakra je otevřená a láskyplná, i když ji nejprve možná k tomu musíte povzbudit svou myslí připomínkami toho, že jste stále milováni, v bezpečí a pod ochranou, v objetí Stvořitelovy lásky. Když se na tato cvičení zaměříte, budete mít větší odvahu plně se otevřít tomu, co se manifestuje jako vaše zkušenost a s uvědoměním a pochopením se budete schopni ukotvit a přijímat léčení lehce a dokonale.

S vytvořením nového vzoru vztahů pro Nový věk a pro Věk lásky zažije největší transformaci emocionální tělo. Velká pozornost byla zaměřena na lásku, na srdeční čakru a na přijetí Stvořitele ve vlastním bytí i v bytí ostatních; s touto transformací je teď čas na transformaci emocionálního těla, protože je nyní uváděno v soulad se srdeční čakrou a novými vibracemi. V emocionálním těle je zadržováno mnoho bolesti a vzpomínek ze všech forem vztahů a proto je třeba podporovat čištění a posilování vašeho emocionálního těla a také emocionálního těla Matky Země a lidstva, jakožto všeobecně spojené energie.

„Volám Archanděla Zadkiela, Archanděla Gabriela, Archanděla Rafaela a Lady Nadu, aby pročistili a vyléčili mé emocionální tělo, aby rozpustili a uvolnili všechny formy bolesti, utrpení, hněvu a emocionálních zranění vytvořených v minulosti Země a lidstva v mých vztazích jakéhokoli druhu. Žádám vás a svou duši, aby prodchnula mé emocionální tělo pravdou, božskou esencí a svou láskou k posílení, stabilitě a podpoře mého emocionálního těla, což je povzbudí, aby udrželo nové energie a vibrace zkušenosti rozvinutých, světlem, láskou a vědomím Stvořitele naplněných vztahů na Zemi a přijalo pochopení, jak vzájemně reagovat, komunikovat a integrovat esenci Stvořitele v nitru. Nechť toto léčení začne teď, děkuji.“

Tato invokace vám může také pomoci, když zjistíte, že jste citlivější na energie, komentáře a jednání druhých než jste bývali, a to díky svému probuzení do světla. Často ochrana, která působí jako nárazník, když nejsme duchovně probuzeni, zmizí. když se probudíme, a naše vnitřní pravda je osvobozena, což jde ruku v ruce s intenzivním nárůstem lásky a může to způsobit pocity zranitelnosti, citlivosti a nechráněnosti. Toto zmizí, protože se naučíte plněji důvěřovat přítomnosti a síle lásky. Citlivost symbolizuje vaši otevřenost na duchovní úrovni, ale také symbolizuje potřebu vynést na povrch svou duchovní sílu i sílu duše. Až procitnete do lásky Stvořitele, svítání, které všechny spojuje v jedno se Stvořitelem, přinese vašemu bytí silnou integraci a osvícení, ale může to znamenat, že vaše osobní reakce na situace a prožitky se zlepší, protože budete cítit, že máte osobní spojení se vším. Skrze zvýšenou důvěru v lásku se vaše osobní reakce rozplynou, protože láska bude působit jako vaše nová ochrana a bezpečí. Pamatujte, že vy všichni působíte ve službách na pomoc vzestupu svým vlastním jedinečným a krásným způsobem; mějte se v úctě a buďte vděční sami sobě za vše, čím jste.
S láskou a mírem

Mistr Kuthumi

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info . Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico