Milovaní,
přísuny energií jsou intenzivní a silné a stále vedou ty, kteří jsou na ně naladěni, k jejich poslání a osudu. Mnozí shledáváte transformační proces obtížným, proto když se cítíte zahlceni, pomůže vám, když si dovolíte odpočívat a pečovat o sebe. Země se i nadále přesouvá do méně husté roviny a to bude mít hluboký/zásadní vliv na všechny její obyvatele. V lidském systému bude méně stresu a budou růst pocity spokojenosti, radosti a míru. Když je vaše světlo stabilní/vyrovnané, napomáháte tomu, aby se na světlo proudící z nebeských sfér napojila větší oblast. Odpočívejte klidně ve svých srdcích a vězte, že jakkoli se vám tato doba zdá těžká, vyjdete z ní vítězně. Čím více přicházejícího světla přijmete a vstřebáte, tím snazší to pro vás bude.

Dochází k přeprogramování království krystalů na vyšší frekvence a to bude mít také urychlující vliv na celou Zemi a vše na ní. Abyste mohli přijmout nyní dostupné kódy, které se pak aktivují v DNA/RNA v systému lidského těla, je třeba se denně vylaďovat na krystalickou mřížku. Život se vyvíjí směrem k vyšší úrovni vědomí a lidstvo je vesmírem podporováno nevídaným způsobem. Denně afirmujte svůj záměr přiblížení se a spojení se svou božskou esencí, to vám tento proces usnadní. JÁ JSEM přítomnost každého člověka na planetě usiluje o přivedení většího světla do každé duše.

Tato doba potřebuje neochvějnou vizi, která zvýší frekvenční pole na novou úroveň, a váš mocný záměr a vaše vizualizace dokážou zázraky. Věřte, že máte sílu i moc vytvořit změnu nenásilným a láskyplným způsobem a proto udržujte tuto vizi ve svém denním životě. Můžete cítit účinky starých systémů, jak se začínají resetovat a znovu nastartovávat, a mnoho z nich přináší ohromná zlepšení pro všechny na planetě. Potřebujete být trpěliví, když se setkáte s hnízdy odporu ze strany těch, kteří myslí a konají podle starého paradigmatu. Když zůstanete naladěni na větší světlo, budete se v tom cítit lépe a lehčeji než dříve. Síla a moc energie Bohyně roste, a abyste i nadále pokračovali ve svém elegantním/půvabném přechodu do vyššího světla, je potřeba udržovat vnitřní rovnováhu mezi mužským a ženským aspektem.

Mějte víru v proces, kterým procházíte a důvěřujte tomu, že k vám přichází pomoc ve všem, co prožíváte. Bude to zřejmé díky synchronicitám a dalším potvrzujícím událostem, ke kterým bude docházet ve vašem osobním procesu. Naslouchejte šepotu andělů a sledujte znamení ze skrytých říší, která je nyní stále snazší rozpoznat. S potěšením se vzájemně ovlivňujte s bytostmi, jež vás obklopují. Pozorujte život otvírající se novým perspektivám a těsnějšímu spojení se Vším, co je. Najděte a vnímejte zázraky a kouzla v přírodě a vězte, že jste nedílnou součástí všeho toho, co se vyvíjí.

Použijte své kouzlo, drazí, a pokračujte v žehnání všem a všemu, co vám zkříží cestu. Spolu se zdánlivým chaosem právě se rozpadajícího paradigmatu je toho mnoho, za co můžete být vděční. Zaměřte se na to, protože vděčnost je to, co vám přinese do vašeho denního života více toho, za co jste vděční. Když to děláte, můžete být a jste!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png