Milovaní,
vy všichni jste v uplynulém týdnu obdrželi velkou dávku energie a ona se nyní začíná  asimilovat ve vašich lidských operačních systémech. Díky této vyšší energii dochází k  většímu očišťování, vynořují se vzpomínky a spouštěcí mechanizmy z minulosti, které  způsobují, že spíše okamžitě reagujete, místo abyste  rozvážně  odpověděli. Když se něco takového přihodí, uvědomte si, že se jedná o součást procesu integrace a asimilace na váš tělesný systém a promiňte si, že ve vašich interakcích s druhými projevujete vznětlivost a nedostatek trpělivosti.   Je to v pořádku,takže se příliš nekritizujte, že nemáte dostatek trpělivosti k tomu, abyste rozpoznali staré vzorce chování, kterými reagujete na druhé, když tito ve vás spustí staré a dobře zavedené vzorce chování. Víte, že existuje jiný a lepší způsob jak nahlížet a reagovat na situaci, ale stejně se to nějak odehraje ve stejných starých vzorech. Chce to, abyste se v takových chvílích pozorovali, abyste mohli vytvořit záměr, že příště budete reagovat jinak.
Jakmile je aktivováno každé vlákno DNA, přináší to všechna ta nahromaděná „břemena“, která jste si přinesli do tohoto života z minulých životů a také z vašich rodových linií. Každý člověk, s kterým přijdete do styku, musí přijít do vašeho života, abyste si vzájemně pomohli uzdravit vše, co potřebuje být rozpoznáno a vyrovnáno. To se právě teď odehrává ve vašich životech. Zítra je další den a nový a čerstvý začátek. Bude lepší než dnešek. Každý z vás je na průzkumnické stezce, po které ještě nešlo mnoho lidí, a o vzkříšení ve fyzickém těle se zatím nikdo nepokoušel.  Přijímejte každý den jak přichází, bez ohledu na to, co vám přinese a pokuste se znovu získat vaši rovnováhu tak rychle, jak to jenom půjde. O tom je stezka mistrů – o získání mistrovství nad sebou samým, o odpoutání se od roviny lidské osobnosti, a o nahlížení a jednání z vyšší perspektivy.
Denně zaznamenáváte všechny nádherné změny, které se udály ve vaší mysli, ve vašich pocitech, a ve vašem fyzickém vozítku. Je jich mnoho a když si je poznamenáte a uznáte  změny, pomůže vám to udržet se v souladu s vaším nejvyšším záměrem a vizí. Když zavoláte vaše průvodce a anděly, když jste denně v tomto procesu, bude vám dle potřeby pomoženo.  Když se potýkáte s těmito změnami a transformacemi, může velmi pomoct, když budete žádat o povznesení do lehčí a pozitivnější a posilující energie. Andělští průvodci, kteří vás obklopují, nesoudí žádné vaše divoké výbuchy, když k nim dojde, pouze vás obklopí láskou a léčivými energiemi. Nezapomeňte poslat vaši lásku a soucit tomu, kde ve vás spustil starou reakci, a spočiňte ve vašem vnitřním prostoru.
Když můžete, pohněte se kupředu a obnovte svůj záměr stát se pro druhé pochodní světla, lásky a léčení a stoupněte si znovu na vaši cestu. Krok za krokem, to je způsob, jak jít touto cestou do vyšších dimenzí. Vaše mysl je budovatelem, takže udělejte, co je ve vašich silách, abyste vytvořili myšlenky, zaměřující se na to, co si ve vašich životech přejete vytvořit a zažívat.Pro členy vaší rodiny je matoucí, vidět vás jak někdy vybuchujete, a tak se pokoušejí vyvarovat toho, a nepoužívat spouštěče, které vás vyvádějí z míry. Váš nervový systém nese velký náklad energie a poslouží vám, když v tomto procesu budete dělat cokoli, co vám pomůže se zrelaxovat.Když tyto energie přicházejí do vašeho systému, je to jako byste měli zapnuto vyšší napětí a dokud to vaše fyzické tělo nepřijme a nepřizpůsobí se tomu, je radno, abyste byli k sobě maximálně  laskaví. Ti kolem vás, kteří  to teď nechápou, tak budou činit  v budoucnu.
Každý den věnujte čas klidnému rozjímání, tichu a meditaci. To vám pomůže se srovnat s vašimi vyššími aspekty a vaší vyšší vizi života, jaký si přejete pro sebe, pro všechny které milujete a fakticky pro všechny na planetě. Když se budete  propojovat se záměrem, dokonce i jen deset minut denně, má velký význam. Mluvte s námi, vašimi průvodci, a informujte nás o tom, čím procházíte a žádejte o pomoc. Jsme vždy s vámi a přejeme si vám pomáhat čím dál víc. Časy, jaké nyní zažíváte a budete zažívat v budoucnu, stanovují vzory pro všechny ostatní, kteří budou následovat, takže vás chceme všemožně podporovat, jak jen můžeme.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png