Mistr Hilarion – Poselství pro týden 7.7. 2014 – 14.7 2013

datum 11. 7. 2014
Hilarionovo poselství právě před rokem…
Ne, přátelé, není to omyl. Mistr Hilarion doporučil své channelerce v tomto týdnu se vrátit a připomenout si poselství předané před rokem pro přesně stejný týden 7.-14.7. A protože tenkrát jsme měli asi 1,5 měsíční pauzu s překládáním jeho poselství, nebylo tohle poselství přeloženo. Tak si ho vychutnejte letos a zamyslete nad tím, proč nám to Mistr Hilarion takto doporučil. Možná proto, abychom si více všimli těch změn ve společnosti, jakož i v energiích.
Milovaní,
jak se ve vašem osobním životě ukončují mnohé záležitosti, vězte, že se blíží bod obratu, kdy se konečně osvobodíte od větší hustoty, s níž  jste zápasili. Bylo to proto, že mnozí z vás si zvolili tuto zkušenost s nižšími vibracemi jako způsob, jak ulehčit a zrychlit čištění v kolektivním poli lidstva obklopujícím Zemi. Pole bylo z větší části vyčištěno a to nyní pomáhá probouzejícím se duším lépe řešit jejich osobní záležitosti, které se vynořují na povrch, jak se energie zvyšují a stávají se intenzivnější. To, co jste vy ukončili, začíná nyní zakoušet  většina populace, ale již bez naakumulované hustoty,  kterou nashromáždily minulé generace.Pro každého z vás je důležité neustále si udržovat  vyšší spojení s vašim Vyšším Já a vašimi duchovními průvodci a snažit se nenechat se vtáhnout  do osobních a kolektivních dramat, která probíhají. Vaším úkolem je zůstat soustředěn na vytváření a udržování vize nové reality lepšího života pro všechny. Buďte si vědomi, že to může být zrádné, protože ti, které milujete a o které pečujete, budou procházet svým vlastním procesem růstu a probouzení vědomí  a to může ovlivnit vaši vlastní rovnováhu  a vyváženost, když jim budete chtít pomoci. Dejte jim maximální důvěru, s vědomím, že ať procházejí čímkoliv, je to jejich zkušenost. Nikdo nemůže kráčet po jejich cestě za ně.Jste  to vy, kdo jste v této době  světlem světa, takže je důležité, abyste pokračovali v péči o sebe. Jak pokračuje proudění  energetické aktivace, odpočívejte tak často jak jen můžete, abyste energie   přijali a přizpůsobili se jim s větší lehkostí a vděčností  a stále dbejte na každodenní režim, abyste udržovali vaše osobní energetické pole silné a zdravé. Představujte si sebe sama a berte sebe sama jako duhový most mezi nebem a Zemí, jako proud lásky, jako bytost světla, která přináší a ukotvuje nebe na Zemi. Važte si za to sami sebe a buďte vyrovnaní. Vaše cesta se nyní stává lehčí, když lidstvo jako celek chce převzít větší zodpovědnost za vše, co se v okolním světě děje.Všude jsou znamení toho, že změna je heslem doby a to si vyžaduje změny ve společnosti. Nic, co bylo doposud přijímáno jako norma, již nemůže považováno za danost, protože vše je v pohybu a lidstvo se také musí přizpůsobit a změnit. Lidé musí jít hlouběji  do sebe a najít své vlastní spojení  se Zdrojem a když dojde ke změnám,  bude úkol završen. Uvědomí si, že přijetí věcí na tomto světě nebylo pro jejich život na této planetě prvořadé a že věci mohou lehce zmizet, protože je to mimo jejich kontrolu a co je opravdu důležité, je spojení  s ostatními.Pokračujte a stůjte pevně ve svém světle a buďte ukotveni na své planetě, když budete prošlapávat cestu vpřed. Je to  pouze vaše  vlastní propojení se Zdrojem, na které můžete spoléhat.  Pozorujte vše, co přichází  do vašeho pole možností,  abyste mohli řídit svoji cestu do neznáma. Vězte, že to je klíčem ke všemu. Vy, a jenom vy držíte klíče od království, které je ve vás. Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com 
www.movingintoluminosity.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico