Milovaní,

čas se zrychluje a ovlivňuje vaše životy. Mnohé epochy v dějinách Země jsou zarovnané se současnou časovou linií a informace a vědomosti, které byly ztraceny v mlze dávnověku se vrací zpět v přepracované a aktualizované podobě. Všechno a všichni na planetě jsou v procesu integrace a přelaďování  se na novou zemskou realitu. Pro mnoho lidí na světě je to náročná doba a současné a neustále se zvyšující energie jim přinášejí potřebu přehodnocovat a znovu nastavovat priority, cíle a úmysly. Tato aktivita bude probíhat v průběhu nadcházejících let, jak se každý člověk  bude posouvat vpřed dle své vlastní úrovně růstu a rozšiřování. Během tohoto zrychleného procesu růstu čeká  na každého člověka mnoho zastavení a opětovných začátků. Každý potřebuje poznat sám sebe a své osobní a planetární cykly a pak začít pracovat  v souladu s nimi.
Každý člověk teď pevně následuje svoji vlastní hvězdu, svoji vlastní individuální cestu a svůj vyšší osud. Jak tento proces pokračuje, je důležité mít se sebou vzájemně trpělivost, protože je zde místo pro všechny, v jejich různorodosti –  aby se tato naplno rozvinula v nádherných a úžasných podobách. Co je pro jednoho špatné, je přesně to správné pro druhého. Každý se učí naslouchat, sladit se a nacítit se na svá vnitřní pobízení. Někdy to může způsobit, že dojde ke střetu zájmů, a je nutno postarat se o to, aby každý v našem okolí a ve sféře našeho vlivu mohl uplatnit své vlastní individuální právo na to, pohybovat se svou vlastní rychlostí, jak prochází proměnou, která se v něm odehrává.Uvědomte si, že každý dělá v každém okamžiku to nejlepší, co může, a že se může přizpůsobit pouze v rámci své vlastní úrovně chápání.  Propusťte všechny strnulé a přesně stanovené názory a očekávání a poddejte se přirozenému proudu událostí.  Netlačte na sebe ani na druhé a ve všech situacích se snažte o nestrannost.
Ti z vás, kdo jste již prošli většinou očistných a osvobozujících procesů, pracujete na zjemnění systému vašich pěti těl. Učili jste se vidět krásu v každém okamžiku vašeho osobního světa a v lidech v něm. Jak narůstá láska, respekt a oceňování každého člověka i vašeho světa,  primární motivací v srdci každého člověka  pak je oprostit se od dosavadního vnímání omezení ve všech oblastech vašich životů a nahradit je rozhodnutím projít všemi těmi náročnými příležitostmi v jednotě a míru.  Lidé na Zemi se více spojují. V božském plánu věcí je každý člověk na Zemi důležitý, a když si budeme s otevřeným srdcem, skromně, čestně, laskavě a velkoryse vzájemně pomáhat, vytvoříme změny, které chceme světu přinést.
Nyní chápeme, že láska, soucit a laskavost jsou motivující síly za každým slovem a skutkem, za každou myšlenku a pocitem, které máte v srdci, a kterými můžete vytvořit život plný míru, prosperity a hojnosti. Když budete přemýšlet o rozhodnutích, která činíte a o tom, jak tato rozhodnutí ovlivní druhé kolem vás, vždy hledejte pouze nejvyšší a největší dobro ve všem, co činíte. Jak se každý stará o svoji zahradu života, v jeho realitě zapouští kořeny a roste nejvyšší potenciál, který je vyživován péčí, trpělivostí a pílí. V silném záměru, napájeném láskou,  je úžasná síla. Když žehnáte světu, svět vám na oplátku žehná desetinásobně.
Když praktikujete soustřeďování se na ty věci ve vašem životě, které vám přinášejí radost,a když se vyhnete všem  rozptýlením, která vám přijdou do cesty, můžete si být jisti, že vaše soustředění a rozhodnost vám to začnou v životě manifestovat  nádhernými synchronizujícími způsoby. Věřte, drazí, že máte sílu a schopnost tvořit život o jakém jste snili. Pokračujte ve svém neutuchajícím úsilí ovlivnit pozitivní změny ve vašem životě, v životech těch, které milujete a ve vašem světě. Zasloužíte si, aby se ve vašem životě zde na Zemi manifestovalo vše, co si vaše srdce přeje.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png