Milovaní,
je důležité, abyste si každý den udělali čas na to, být v klidu, abyste se mohli ponořit do sebe. V tomto ročním období můžete mít plno aktivit, které dle vás musíte udělat – s rodinou, přáteli a vaší komunitou, a to vše krásné, pokud se nepřetěžujete. Často je zde tendence dávat spíš důraz na to, abychom se zalíbili druhým, než abychom brali ohled na vlastní potřeby. Jako u všeho, i tady musí existovat vyváženost, abyste byli a udrželi se v rovnováze. Může si to vyžadovat, abyste zvážili vaše priority anebo snížili vaše vlastní očekávání a podívali se na alternativní možnosti. Mnohokrát se jedná o vlastní očekávání toho, jak by věci měly vypadat, což vytváří v životě stres. Vaši milovaní chtějí pomoci a chtějí se přizpůsobit novému způsobu dělání věcí a zkoušet nové cesty jak oslavit toto období.

Když je člověk odpočatý a cítí uvnitř klid, neposílá energie netrpělivosti těm, kteří jsou v jeho blízkosti.Každý si musí uvědomit, že je součástí většího celku, a že jeho energie ovlivňuje ty kolem, a proto je důležité uvědomit si, že máme víc síly, než jsme původně mysleli. Mnozí se v této době cítí vystresovaní, ve spěchu,  a vzteklí a ti, kdo jsou mimořádně citliví, převezmou tyto energie automaticky a pak se diví, proč prožívají takové pocity, když předtím byli šťastní a klidní. Někteří z vás jste jako houby, absorbujete emotivní ohnivé energie ode všech lidí v okolí vašeho vlivu. Když se to stane, musíte si uvědomit, co se stalo a pak tomu čelit tím, že si najdete klidné místo, najdete čas ponořit se do vany s velmi teplou a  uklidňující vodou, možná navoněnou olejíčkem dle vlastní volby a s mořskou solí, kterou přidáte, abyste očistili své aurické pole  a vyčistili vše, co neodpovídá tomu, kým opravdu jste. Také velmi pomáhá poslouchání relaxační hudby.

Když vaše emoce obsahují mj. pocit vděčnosti, vesmír si pospíší, aby vám to v životě odzrcadlil. V tomto období roku je důležité, abyste si pěstovali pocity, které otevírají centrum vašeho srdce zářícím žlutým světlem, takže je zde možnost, že se rozšíří do vyššího Kristova vědomí. Toto vědomí je každému volně přístupné a vyžaduje si otevřenost a připravenost přijímat. Tato láskyplná energie se netýká žádného náboženství a může ji přijímat a integrovat každý. Zejména je silnější teď – v době, kdy se svět  pohybuje směrem k rovnodennosti na obou polokoulích vaší planety. Když budete pracovat s těmito energiemi, pomůže vám to jít kupředu k většímu rozšíření  vašich vnitřních možností. Jak procházíte každým dnem, používejte tuto zvláštní moc, abyste žehnali každému  a všemu kolem. Žehnejte každému člověku, kterého potkáte, žehnejte stromům, ptákům, květům, žehnejte veškeré kráse, kterou vidíte. Děkujte Bohu za všechno. Když to budete dělat konzistentně, andělé, vaši průvodci a nanebevzetí mistři a vaše vyšší já  budou v duchu pracovat pro to, aby se to stalo.

Když všemu žehnáte, na základě vesmírného zákona vše, co z vás vychází, se k vám vrátí. Takže buďte připraveni na to, že budete mít v životě mnoho požehnání.  A ještě lépe, staňte se Božím požehnáním tím, že to budete praktikovat každý den a tak se automaticky rozšíří všechna požehnání do okolního světa. Když budete denně zvedat své vědomí a své vibrační frekvence,současně pozvedáváte na vyšší úroveň i vaše vyšší já. Čím víc se zvedá vaše vyšší já, tím víc se pozvedáváte i vy. Jak lidé pozvedávají své vědomí, jejich světlo se šíří na mnoho mil –  jako  plášť z růžového světla, pomáhající druhým otevřít srdce  a vědomí,  a jejich vědomí se začne rozšiřovat. Toto růžové světlo se rozpíná, aby obklopilo vše, co je v jeho okolí. Proto je velmi důležité čistit své myšlenky, když rozšiřujete svou sílu, abyste svými myšlenkami manifestovali vaši realitu. Je důležité trénovat si mysl a sledovat všechny myšlenky, abyste viděli,  zda odrážejí Boha, kterým jste.

Každý z vás se učí vysílat do okolního světa větší sílu a to si vyžaduje sebedisciplínu a sebekontrolu. Ve světě je mnoho příkladů zneužití síly a vy zde nejste pro to, abyste tak činili. Vy jste zde, abyste vytvořili pozitivní a dobré změny v kolektivním vědomí planety. Musíte pokračovat v tom, být láskou a světlem, kterými jste od narození. A každým uplynulým dnem vidíme, jak čím dál víc z vás svítí svým nádherným světlem a radujeme se!

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png