MISTR HILARION – POSELSTVÍ PRO TÝDEN 5.10. 2014 – 12.10. 2014

datum 9. 10. 2014
Milovaní,
láska vše naplňuje a vším proniká. Ponořte se do této teplé a jemné, ale silné energie a napijte se jí denně vrchovatě. Zkoušejte to  různými nástroji a technikami, které vám to pomohou dělat s lehkostí. Většina lidí to dělá jednoduše tak, že si představí dobu nebo situaci v minulosti, kdy  zažívali  takový pocit, který jim do srdce přinese úsměv, radost a teplo i v současnosti. Tímto praktikováním  stahujete dolů lásku z Nekonečna a přinášíte ji do svého aurického pole. Je důležité  přinášet tyto vyšší energie pravidelně každý den, aby se vytvořila nová forma člověka a pevně se ukotvila na Zemi do vašich těl. Vaše těla pak vyzařují vlastní světlo, které se zase šíří k těm kolem vás, a  když to děláte, jako živoucí  vodiče kosmických energií, provádíte neocenitelnou službu pro nejvyšší dobro všech. 
Je povinností každého z vás, coby Ambasadora Božskosti, abyste chodili, hovořili, BYLI tím, čím říkáte  že jste a chcete být, v každé myšlence, slovu i skutku, abyste sloužili jako živoucí příklad božského člověka zde na Zemi, právě tady a teď. Nečeká se, že budete dokonalí, důležitý je opravdový záměr a přání být tím, kým ve skutečnosti JSTE - zářící silné bytosti světla, mocnou sílou dobra. Jste ve svém očekávání na sebe příliš tvrdí, když očekáváte, že musíte být dokonalí. My říkáme, že každý z vás si musí poskytnout čas a jenom BÝT, a užívat si  mnoho vzácných chvilek mimořádné krásy a zázraků, které vás obklopují v říší elementárních bytostí, říši přírody a  zvířat. To jsou klenoty, tvořící mimořádnou životní zkušenost. Jsou to malé věci v životě;  to, že si je všímáte a  pozorujete je, vám může pomoci  rozšířit smysl pro sebe sama a pro roli, jakou  máte ve větším obrazu.
Jak se každý z vás pohybuje na vlně lásky, která momentálně zaplavuje Planetu, pomáháte ji zvětšovat a rozšiřovat tím, že ji prožíváte vy sami. Abyste rozpoznali vaši vlastní božskost, musíte s tím mít přímou zkušenost za pomoci přirozených zrcadel, která jste dostali - vy a svět kolem vás je naplněn a překypuje nádhernou božskostí ve veškerém životě, který se vám ukazuje ve vaší vlastní nádheře. Vše, co jste v životě až doteď zažili, bylo obohacením a posílením, abyste zažili to, co vaše duše potřebovala k tomu, abyste se otevřeli většímu mistrovství v mnoha různých oblastech vašich životů. Mohli byste říct, že každý z vás se stal vyspělou duší, schopnou chápat druhé s láskou, empatií a soucitem takovým způsobem, který vám dává, co je zapotřebí, aniž byste vyčerpali své vlastní energie.Když se přizpůsobujete těmto aktuálním vlnám, uvidíte, že překonáváte vnímání omezení života a život budete prožívat mnohem radostněji a harmoničtěji.
Lidé se nyní probouzí ve velkém množství. Srdce  všech lidí na světě se otevírají s velkou touhou po životě ve světě, který je bezpečný, kde mohou duše zažívat zázraky kolem sebe v míru, harmonii a hojnosti. Lidstvo  jako celek je velmi unaveno starými paradigmaty strachu, válek a sporů, a chce se pohnout kupředu. Toto vroucí přání každého člověka vytváří vibraci Jednoty se všemožnými bytostmi na planetě. Je to čím dál tím zřejmější, pokud se jenom podíváte a pozorujete to. Říše zvířat a ptáků napodobuje tento nový způsob života již nějakou dobu. „Zákon džungle“ se změnil na „zákon lásky a jednoty“.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico