Milovaní,
jak procházíte každým dnem, buďte soustředěni na prostor svého posvátného srdce a posílejte lásku  a požehnání všemu, co je kolem vás. Provádějte to, dokud se to nestane pevnou součástí vaší trvalé zkušenosti. Jste bytostmi světla a lásky a proto jste v těchto bouřlivých časech zde. Vaše uklidňující a láskyplná přítomnost je velmi potřebná a vy všichni máte schopnost přinášet do oblasti vašeho působení klid a mír. Tato oblast působnosti je mnohem větší než si můžete představit, milovaní, a povzbuzuje ty, kdo se v ní nacházejí. Pokračujte a buďte požehnáním v  nádherné lidské podobě, protože to je účelem vašeho života a vaším osudem. Odevzdejte  všechny pochybnosti, které se objevují ve vašem lidském vědomí a které vám říkají něco jiného. Věřte si, že jste nositeli světla a lásky, že přinášíte uzdravení  těm kolem vás, že probouzíte ty, kdo jsou ve vaší blízkosti, pouhou vaší přítomností, a že se to děje automaticky, jak procházíte svým dnem.
Jako kanál kosmických energií sloužíte božskému záměru, jak se na této planetě každým dnem propracováváte vašimi osobními výzvami. Tento úkol musí být prováděn s klidem ve vašich srdcích. Vězte, že vaším prostřednictvím přichází úsvit světla nového věku. Jste zde kvůli tomuto nádhernému schématu vyššího plánu, a bez vás by vznikla mezera v oblasti, kde pobýváte. Pokračujte v otevírání se, abyste umožnili veškerému dobru ve vesmíru, aby do vás a přes vás proudilo. Žijte každý den v radosti a vděčnosti za všechen dostatek, který vás obklopuje. Jste ničitelé matrixu a takto je to prováděno: ne silou anebo násilnou revolucí, děje se to vaším prostřednictvím, prostřednictvím vašeho odhodláni, aby božské dělalo svou práci. Když tak činí mnoho z vás, vytváříte novou formu lidské zkušenosti. Tím, že se ztotožňujete s tímto záměrem, energie roste geometrickou řadou, až se stane realitou lidské zkušenosti pro všechny.
Jako nositelé nové lidské formy, nemůžete jinak než svítit svým světlem, což rozpoznají ti, kdo vás provázejí, ať kráčíte kudykoliv. Je to jemná energie a druzí ji vnímají, aniž by věděli, o co se jedná. Nedělejte si starosti o to, jak to působí, a jak se to vně projevuje, protože je důležité, abyste v této službě lidstvu zůstali skromní, a abyste se nenechali  ovlivnit lidským egem. Tato služba je mnohem důležitější, než si vaše pozemská osobnost může představit. Tato služba je láskyplnou dohodou, kterou jste uzavřeli předtím, než jste se inkarnovali na tuto planetu. Každý z vás jste láskyplným vyjádřením milujícího Stvořitele, pracujícího vaším prostřednictvím a takto Stvořitel rozšiřuje vědomí všech živoucích vyjádření sebe sama. Tato energie nyní proudí po planetě a rozsvěcuje se ve stále  větším počtu lidských srdcí.
Žádám vás, abyste o těchto slovech přemýšleli a přijali je do hloubky vašeho bytí a sladili je s přítomností vaší duše. Udělejte si z toho denní návyk a když každý z vás uvolní více a více vlivu starého světa a vyjádření každé buňky vašeho fyzického, mentálního a emocionálního těla,umožníte vašemu světelnému tělu, aby zesilovalo ve svém záření. Toto vše musí být učiněno a sladěno s vaším srdcem, protože nyní je čas na sladění mysli a srdce, aby tyto společně pracovali jako jeden. Srdce/mysl jsou klíčem k dalšímu rozšíření vědomí a vyjádření na této planetě.  Pamatujte, že jste mnohem více, než vaše lidské vyjádření dovoluje, abyste si pamatovali. Jak ve svém božském poslání v těchto časech používáte staré i nové, udržujete tento prostor pro vaše sestry  a bratry a nyní uvidíte ovoce své práce: jejich  srdce začínají zářit světlem!
Cesta před vámi je lákavá a stav radosti je novým způsobem lidského vyjádření. Udržujte si tento cíl a neztrácejte víru v sebe a v dobro, které je činěno. VY jste zázrakem a kouzlem Nového světa, který se objevuje na obzoru. VY jste tvůrci a designeři reality Nové Země. V každém z vás a z Probouzejících se, leží naděje a krása nového světa. Buďte opravdoví, buďte soustředění, PAMATUJTE, a udržujte si tuto vizi.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png