Milovaní,
je to těžké období, jak pokračujete v propouštění všeho, co vám kdysi bylo drahé. Mnohá vaše očekávání ohledně toho, jak má vypadat váš život, jsou nyní roztrhána na cucky větrem změn.Kamkoliv se podíváte, je třeba volit mezi láskou a strachem.Když si vyberete lásku, vaše srdce se otevře bolesti z propuštění vašich nejdražších a nejtajnějších snů a z vydávání se do neznáma . Je to nová hranice vědomí a vy jste nositeli nového snu. Ale stále se držíte těch, které milujete a nemůžete se oprostit od pout, které vás držely. A tak to mělo být, protože co je láska bez nasazení, oddanosti, bez loajálnosti, čestnosti a cti? Vaše silná integrita vám nedovolí nechat je napospas a opakovaně se snažíte je probudit. Činíte tak z vyšších dimenzí, kde převládá vyšší vědomí všeho. Říkáme vám: vždy následujte své srdce a spojte ho s vnitřním věděním mudrce, který je ve vás. Abyste splnili své poslání, nemusíte zpřetrhat pouta lásky, protože právě pouta lásky jsou tím, co dělají cenným vše, co jste vytrpěli. Nechte vaše srdce naplnit léčivou mocí této velké síly, nebojte se milovat.Vizte krásu ve všech, kteří se nacházejí v okolí vašeho vlivu a posílejte jim modlitby a požehnání. Nechte lásku, aby zformovala vaši osobnost, když kráčíte lehce, ale silně ve svém světě. Naplňte prostor, který zabíráte, ještě opravdovější božskou esencí a nechte ji, ať se stane léčivým balzámem pro ty, kdo to potřebují. Na odpor a požadavky z jejich strany můžete reagovat klidem, přijetím, mírem, a tím, že se plynule přizpůsobíte  momentální situaci. Neberte nic osobně a pokuste se vidět věci z vyšší perspektivy. V těchto časech každý s něčím bojuje a musí v sobě najít sílu a jasnost, aby se mohl pohnout na své cestě kupředu. Udržujte vizi nejlepšího výsledku a nejvyššího dobra pro všechny.   Odteď  každá vaše myšlenka, slovo či skutek vytvoří novou realitu a přinutí každého člověka, aby se zbavil poslední zátěže starého nákladu minulosti a nahradil ji nadějí, důvěrou a vírou v nejlepší výsledek pro každého. Protože takoví jak jste vy vědí, že každý musí vytvořit své štěstí sám, protože je to individuální stav bytí,  mysli a je stejně přístupný každému. To vše je závislé na tom, jaké máte myšlenky, což je síla, které v těchto časech podléháte. Disciplína mysli je nanejvýš důležitá, protože mysl je budovatel, mysl je tvůrce nového způsobu vyjadřování na vaší planetě. Zarovnejte se s vašim mentálním tělem na začátku každého dne tak, že si to vezmete za své a buďte pevní ve svém rozhodnutí. Ať vaše láska k sobě navzájem zvítězí a rychle rozpustí všechny myšlenky,  které se vynoří a které nejsou láskou. Tím, že půjdete střední cestou, přijdete do cíle a tím je mj. různorodost a respekt pro každého. Není očekávána dokonalost, ani ji nikdo nevyžaduje, jenom se každý snaží maximálně, dle svých schopností, překonat dosavadní omezení v zájmu toho, aby se otevřel svým nekonečným možnostem.Ke Stvořiteli nevede pouze jedna cesta, je jich nekonečné množství a každá je správná pro toho, kdo se na ní nachází. Když se budete držet svých pocitů a přesvědčení, pomůže vám to vytvořit realitu, která takový přístup podporuje a udržuje a která vydláždí cestu pro ty, kdo po ní jdou.

Buďte dokonalí ve všem a ve všech situacích, a nezbavujte se své osobní síly kvůli tomu, aby se místo toho druzí cítili silní. Často to není lehké, být věrným sobě, ale nakonec je to správné a dobré. Nasviťte cestu před sebou svým zářícím světlem a dobrotou  a zvolte si lásku.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png