Mistr Hilarion - Poselství pro týden 29.6. 2014 - 6.7 2014

datum 3. 7. 2014
Milovaní,
i když většina z v vás duchovně pracovala a zarovnali jste se s perspektivou vyšších dimenzí, je ještě mnoho toho, co přichází z vaší buněčné paměti a co potřebuje  být uznáno a propuštěno.Je to o pochopení toho, co se děje,  protože  to pomůže rychleji  otevřít to, co se vynořuje na povrch aby to bylo propuštěno, aniž by vás to nějak výrazně emočně nebo  mentálně vykolejilo. Dá se to připodobnit ždímání houby, která má v sobě ještě  trochu vody, takže ji musíte ještě nakonec několikrát zmáčknout. Nyní již všichni máte celý rejstřík nástrojů a technik, které jste shromáždili, aby vám tím pomohly projít relativně jemně a lehce. Máte vše co potřebujete, abyste to zvládli.Pokud máte pocit, že potřebujete další pomoc, je třeba, abyste našli praktikujícího odborníka, aby vám pomohl dle potřeby. Je mnoho dobře kvalifikovaných lidí kteří vám s tím mohou pomoci. Požádejte své duchovní průvodce, aby vás zavedli k těm, kdo jsou pro vás za daných okolností nejvhodnější.Vnější svět, v němž žijete, se rychle mění, i když vaše zpravodajská média by chtěla, abyste si mysleli něco jiného. Boje o moc mezi vůdci mnoha zemí světa  jsou znamením toho, že systém a struktury které jsou tady po dlouhou dobu, nyní potřebují radikální změnu. Mnozí předvídají, že si to bude vyžadovat, abyste se na věci dívali jiným pohledem a bude si to také vyžadovat nové způsoby práce s tím, co musí být změněno, ale stále jsou zde ti, kteří se křečovitě drží stávajících  mocenských struktur. Lidé na světě již nejsou nevědomí ohledně obrovského zneužíván moci těmi, kdo je vedou a začali podrobovat své vůdce podrobnému zkoumání.Je to pro ně vztyčený prst, aby přizpůsobili a změnili to, co nefunguje, anebo aby odstoupili. V oblasti jejich působení se ozývá čím dále hlasitější reptání.

Jako každá změna, přichází to třením a odporem. Lidstvo si potřebuje uvědomit, že musí pracovat společně, aby zvládlo mnoho výzev, které jsou na světě, v němž žijí. Vyžaduje si to  přispění všech dobrých a čestných lidí. Jsou tací, kdo pracují se zemskými mřížkami, jsou tací,  kdo umí léčit a stabilizovat různé oblasti planety, jsou tací vědci, kteří pracují na řešení mnoha změn, které je nutné učinit. V ekonomické oblastí jsou tací, kdo vytváří nové vyrovnané ekonomické systémy pro všechny. V lékařské profesi jsou  tací,  kdo se opravdu zajímají o potřeby lidí, než o sycení struktur farmaceutických společností. Je potřeba dovolit těmto lidem, aby vybrali alternativní a přirozenější řešení pro záležitosti zdraví. V každé oblast společnosti je třeba  opustit zájem ve prospěch sebe sama a začít pracovat pro vyšší dobro všech.

Když se tyto struktury budou zarovnávat s vyšším principem a koncepcí pracování pro nejvyšší dobro všech na planetě, příznivé změny pro všechny občany světa začnou vytvářet stabilnější a mírumilovnější prostředí. Když se začnou naplňovat základní potřeby všech občanů světa, a ustanoví se způsob cesty vpřed prostřednictvím transparentní komunikace a čestné spolupráce mezi všemi národy a strukturami světa, poté se život, jak jsme ho znali, opravdu změní k lepšímu. Prvky strachu a podezírání zmizí ze všech  lidských srdcí a radostnější a harmoničtější interakce mezi všemi lidmi světa přinese obrovskou a pozitivní změnu.

Sluší se, aby ti, jako jsou pracovníci světla, ale i  další s dobrým srdcem a záměrem, kdo nejsou spojeni  s tímto označením, pokračovali ve vizualizacích, záměrech a aby posilovali to, co si opravdu zhluboka přejete a co si přejete vidět  na planetě manifestováno. Toto soustředěni je vyžadováno  od těch, kdo jsou si vědomi a jsou probuzeni  k neuvěřitelné příležitosti, která  se momentálně před lidstvem nachází. Když lidé celého světa propustí všechna egocentrická přání a budou nahlížet na  celistvost světa ve větším měřítku jako na součást sebe sama, umožní to vyšším aspektům  v jejich božskosti,  aby zazářily.  Když lidstvo zareaguje na výzvu, aby si lidé vzájemně více pomáhali, otevře jim  to větší zkušenost vesmírného rozsahu.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com 
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico