MISTR HILARION – POSELSTVÍ PRO TÝDEN 28.9. 2014 – 5.10. 2014

datum 2. 10. 2014
Milovaní,
jak se svět posouvá do vyšší dimenze, obecně lze říct, že to lidé nevnímají,kromě těch, kdo jsou naladěni na nápory energií. Jsou to osvícení jedinci, jako vy, kteří  udržují a ukotvují světlo na Zemi.Mnozí z vás si nejste vědomi toho, jak důležitou roli hrajete ve stávajících událostech a my chceme abyste věděli, že v této době je každý z vás potřebný. Je důležité, abyste udržovali své světlo a setrvávali ve stavu míru a klidu, radosti a štěstí. Když to budete dělat, vyvažujete tak snahy o udržení obyvatelstva v životě plném strachu a starostí a že toto udržování vyváženosti je teď potřebné.
Mnozí z vás se přizpůsobujete, když vámi proudí kreativita a jste inspirováni mnoha nádhernými myšlenkami a tvůrčími projekty. Někteří se cítíte být zahrnuti hojností myšlenek, přicházejících z vašeho vědomí a  cítíte, že nevíte které se věnovat. Vězte, že když si zaznamenáte informaci, která k vám přichází, budete instinktivně vědět, která je připravena se manifestovat a na kterou se bude třeba podívat později. Mnohokrát jsou dávky informací, přicházející do zemské atmosféry, přijímány mnoha různými jedinci  a tak se bude jednat o téma, které se vynoří a které bude sdíleno mnoha dalšími.  Každý člověk je jedinečný a tak to, co přes každého přichází, nebude nikdy úplně stejné jako u někoho druhého.

 

Je také čas jít do hlubokého rozjímání, naslouchat vedení vašeho srdce a rozhodnout se ohledně věcí, které musí ve vašem životě být a za které jste skutečně vděčni a které vás vyživují a podporují. Pustit vše, co pro vás již nemá význam, abyste zjednodušili váš každodenní život a uvolnili místo pro novou energii, aby mohla přijít. Snažte se žít s méně a vzdejte se toho, co nepotřebujete, ve prospěch někoho, kdo to může potřebovat. Když to uskutečníte, nastane nádherný svět svobody a svěžího dechu. Budete sklízet odměnu v příjemných oblastech života, v menším stresu a v organizovanějším a produktivnějším žití. Podívejte se na každou oblast vašeho života a napište si všechny vaše závazky. Pak se na každý podívejte a rozhodněte se, zda vám opravdu přináší radost a zda má pro vás cenu. A zda je hoden množství času, který do něj vkládáte. Naučte se říkat ne a odmítejte nabídky.Když vyloučíte věci, které vám nepřinášejí radost ani žádné hodnoty, budete mít víc času na věci, které máte rádi.
Rozeznávejte, co je ve vašem životě nejdůležitější a co je důležité, abyste se na to právě teď soustředili. Poznávejte různé oblasti vašeho života, o kterých  moc nepřemýšlíte. Toto zkoumání vám umožní najít ve vaší mysli věci, o kterých jste ani nevěděli, že je tam máte – věci, které můžete odstranit, anebo za nimi jít. Vždy se soustřeďte jenom na jeden úkol. Nehleďte na nic jiného, dokud neukončíte tento úkol. Pak se soustřeďte na další úkol. Vyrovnávejte se se životem a jeho nároky svým vlastním tempem. Když budete dělat méně, budete mít toho méně na mysli. Tím, že si zapíšete vaše úkoly a myšlenky, zamezíte tomu, abyste měli hlavu naplněnu vším, co potřebujete udělat nebo  na to pamatovat. Budete ovládat vnější okolnosti. Budete ovládat sebe. Naučte se, které věci  jsou mimo vaši kontrolu a které můžete ovlivnit. Když je něco mimo vaší kontrolu, přijměte to, abyste se mohli soustředit na věci, které můžete ovládat – na věci, které můžete změnit.
Vaše mysl se nemůže zabývat dvěma věcmi najednou. Rozhodujte se vědomě a s určitým záměrem. Čím se rozhodnete zabývat a co se rozhodnete nechat plavat? Kdykoliv můžete mít jednu myšlenku, ale nikdy jich nemůžete mít dvě či deset najednou. Každým dnem se dostanete blíž ke svobodě a míru, které vám může dát jenom nezatížená mysl, prosta nepořádku. Udělejte místo pozitivnímu přístupu, radosti, optimizmu a štěstí. Je to proces, je to přizpůsobování se. Vyžaduje si to čas, ale funguje to.  Odměnou je klidná  mysl a šťastnější a klidnější existence, naplněná pozitivními myšlenkami a srdce naplněné mírem, radostí a láskou.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico