Mistr Hilarion - Poselství pro týden 27.7. 2014 – 3.8. 2014

datum 31. 7. 2014
Milovaní,

jak zesiluje energie přicházející z vesmíru,  vnitřní pnutí se zvyšuje. Proces očisty je intenzivnější ve všech oblastech života. Na Zemi tomu  nemůže nikdo, ani nic uniknout. Všichni jsou jako jeden, v oku kosmického uragánu, procházejícího  kolem. Ti, z vás, co vnímají energie, zjistí, že se  na své cestě pohybují vpřed nádherným a nečekaným způsobem.  S ohromující rychlostí  se ocitnete v požehnaném prostoru,  protože v sobě naleznete  mír po němž jste toužili. Vzhledem k tomu, že znovu dochází k tomuto zarovnání a rekalibraci, vstupujete do nové fáze léčení  vašeho lidského operačního systému. Tohoto léčení si všimnete v každodenním životě, když budete plnit své povinnosti. Bude přes vás proudit víc energie a budete mít energii na tvoření všeho, co si v životě přejete. Výrazně se zlepší vaše schopnost soustředit se na  vaše cíle.
Stále budou pokračovat situace, kdy si bude muset  každá duše na planetě volit cestu na křižovatkách  a pro mnohé to může být těžké, protože se i nadále budou vyskytovat roztržky v rodinách a v přátelských vztazích. Mnohdy jsou tato nedorozumění přechodného rázu, protože ti, kdo jsou zmateni z toho, co se děje anebo si toho vůbec nejsou  vědomi,  se od  probuzených odvrátí.  Buďte uzemněni a soustřeďte se na svoji pravdu. Každý člověk na Zemi je vždy zodpovědný za své volby a rozhodnutí a musí přijmout následky, které v důsledku toho přijdou. Ti, kdo ubližují nebo škodí druhým, zažijí tuto energii, jak se k nim vrací mnoha způsoby, což je přinutí, aby se podívali do sebe  jasným a čestným způsobem, dokud nepochopí,že energie kterou vysílají do vesmíru se k nim vrací stejnou měrou, bez ohledu na to, zda je pozitivní nebo negativní.
V minulosti této energii trvalo déle, někdy i roky, než se v životě dotyčné osoby manifestovala. Co se ale nyní začíná objevovat s mnohem větší rychlostí, je manifestace soustředěných myšlenek, takže je rozumné, abyste byli v myšlení ukázněni, aby k vám přicházelo jenom dobro. Když zpozorujete, že se k vám vrací myšlenky které vás činí nešťastnými a smutnými, nechte je odejít a okamžitě je nahraďte posilujícími myšlenkami a idejemi. Když to budete provádět pravidelně, život se bude odvíjet v novém pohledu, protože začnete život vidět přes čočky radosti, krásy a uspokojení. Všude začnou lidé dělat věci pro druhé jen proto, že budou mít potěšení z toho, že mohou udělat druhým  radost.  Bude docházet ke spontánním a náhodným  skutkům laskavosti, které budou vzkvétat na celé planetě.  Duchovnost, energie a síla lásky pozvednou srdce a  mysli mnoha lidí, když budou cítit, jak tyto vlny lásky přicházejí do ovzduší ze samotné Země.
Zmítající se a chaotická stinná energie se v každém člověku a ve vnějším světě v každodenním životě  zklidní a vyrovná. Každý vnitřním zrakem uvidí vliv každé energie kterou si zvolil a bude schopen okamžitě opravit každý skutek, myšlenky či chování,  které by mu mohly přinést nešťastné prožitky. Jak to bude pokračovat, bude docházet k mistrovství na všech úrovních bytí  a otevře to cestu k tomu, že si budete moct do fyzického lidského operačního systému  „natankovat“ další vyšší esence. Čím víc osvícených bytostí bude kráčet po této planetě, tím osvícenější bude společnost a civilizace. Již se to děje a bude jen zesilovat, když každý přinese svoji vyšší esenci, vyšší aspekty své duše.
Láska je největší sílou vesmíru a tato síla  bude mít vliv na celou planetu. Neviditelné se stane viditelným a otevře nový pohled zkušeností a smyslových prožitků všem, kdo dosáhli tuto frekvenční úroveň. Když  tuto úroveň dosáhne víc lidí, vydláždí to cestu dalším a ulehčí jim to pozvednutí se na vyšší úrovně vědomí a pochopení. Zlatý věk Terry vystoupí ve své slávě a majestátnosti, kterou si budou všichni uvědomovat a žít.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico