Mistr Hilarion – Poselství pro týden 25.5. 2014 – 1.6 2014

datum 29. 5. 2014

Milovaní,
energie stále přicházejí ve vlnách a stejné je to se symptomy, jež prožívají vaše těla. Právě, když si myslíte, že jste se dostali z nejhoršího, začne další kolo. Seberte odvahu, drazí, a vězte, že dávné vzpomínky ve vašich buňkách vyplouvají na povrch, abyste je poznali a odevzdali/uvolnili.To přináší do vašeho bytí a do vašich srdcí lehkost. Odchází všechen smutek a lítost a na jejich místo přichází stále jasnější a čistší světlo. Vy, kteří jste v čele tohoto pohybu a přeměny, děláte svým přijímáním, začleňováním a uvolňováním úžasnou práci. Všechno to nahoru a dolů, jež prožíváte, je součástí procesu. Naslouchejte svým tělům a dovolte si odpočívat, když to potřebujete– některým z vás to může připomenout příběh muže jménem Rip Van Winkle*, který odešel do hor a spal 20 let. Toto také přejde.

Ve všem následujte své srdce, protože je to pravdivý barometr toho, co máte udělat, co je pro vás v každé dané chvíli to pravé. Mnozí z vás jdete hluboko dovnitř sebe sama a dotýkáte se jádra svého bytí a zjišťujete, co si opravdu přejete prožívat a tvořit ve svých životech. Naslouchejte vnitřní radosti, kterou vám tyto aktivity přináší a soustřeďte svou pozornost na tento stav bytí. V každém okamžiku se nachází semínko neomezených možností a jste to vy, kdo musí toto semínko živit a dovolit mu vyklíčit, růst a vzkvétat do hojnosti. Uvnitř vás je vydatný pramen tvořivosti a stačí pouze, abyste se na něj napojili. Propojte se se svým vnitřním dítětem a s nadšením vnímejte zázraky a kouzla svého života. Nezáleží na tom, kolik je vám let, to, na čem záleží, je vaše vnímání esence kouzel a zázraků ve vás samých, s tím, jak začínáte odkrývat své sny, jež jste měli dříve pro tento život a které se nyní vyplňují.

Dovolte si rozšířit své vědomí a jít za svou radostí, následujte ji. Je pravda, že mnoho těch, kdo jsou ve sféře vašeho vlivu, právě začíná se svým procesem vzestupu do vyššího vědomí a to vás může někdy zadržovat ve vašem posunu vpřed, protože trpělivě čekáte na jejich větší probuzení. Ale vy musíte následovat svou touhu a věřit tomu, že prostě půjdou za vámi. Uvědomte si, prosím, že to, že jsou ve svých každodenních životech s vámi, je pro ně důležitou součástí smyslu života. Vaše nadšení zvedá jejich energii a vede je na jejich cestě. Nemusíte si toho všimnout, ale tím, že hledáte odpovědi na otázky o tajemstvích života na vaší planetě, tyto lidi svým příkladem inspirujete. Jste velice obdivováni a napodobováni jako živoucí příklad odvážného člověka, který žije podle vyšších principů a integrity bytí.

Lidé na planetě se probouzejí ve stále vyšším počtu a to má vliv na vědomí všech. Lidstvo jako celek si přeje odvrhnout všechno to, co ho drželo v temnotě a kráčet cestami světla. Vše, co bylo skryté, je nyní odhalováno a všichni o tom mohou přemítat a vzít si to, co je pro ně závažné a odhodit to, co pro ně už nemá význam. Toto je nikdy nekončící proces růstu a expanze. Je úžasné vidět, jak jste vnitřně vyrostli za posledních šest měsíců a se zatajeným dechem čekáme na to, jaké změny u vás uvidíme během příštích šesti měsíců. Víme, že by se nikdo z vás, ať už z jakéhokoli důvodu, nevrátil zpět do neprobuzeného stavu bytí, i když to znamená, že to otřese dalšími vašimi představami o životě na této planetě. Jak se duchovní cesta odhaluje a odvíjí ve svých nespočetných vzorcích, najděte si čas, abyste sami sebe pochválili za to, že kráčíte vpřed a děláte požadovanou práci. Poklepejte si na rameno a často oslavujte ty nesčetné úspěchy na cestě, nehledě na to, jak malé se vám mohou zdát. Kupujte si často řezané květiny a těšte se pohledem na jejich krásu, obohaťte své životy tím, že budete hodní na sebe a na ty, s nimiž sdílíte svůj život. Všechno se odkrývá v božském načasování a vy jste přesně tam, kde máte v tuto chvíli být. Děkujeme vám za vaši vděčnost a uznání mnoha z nás v příštích mnoha týdnech a jsme připraveni vám pomoci, kdykoliv nás o to požádáte.Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
* Rip Van Winkle je postava ze slavné povídky amerického spisovatele Washingtona Irvinga. V 18.století žil tento pohodový muž, který dětem a sousedům často vyprávěl různé bájné příběhy, ve vesnici u řeky Hudson. Jednou odešel na lov a potkal starodávně oblečené vojáky, s kterými strávil večer. Když se ráno probudil, zjistil, že mezitím uběhlo 20 let, a mj. byla vyhlášena nezávislost USA – pozn. překl.

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico