Milovaní,
proběhl velký proud energie lásky a soucitu, který plynul ze srdcí mnoha pracovníků světla z celého světa,  když spojili energie s cílem přinést pozitivní změny v monetárních systémech na Zemi  a v srdcích lidí, a tato energie byla umocněna vyššími říšemi – tak, jak to mnozí žádali. Jak jsem zmínil již dříve, změny k nimž na Zemi dochází, probíhají mírovou cestou, což má  vyšší vibrační vliv na vizi, která v sobě obsahuje záměr, že změny musí být pro nejvyšší dobro všech.  Vliv této činnosti bude nyní profiltrován dolů, aby uskutečnil změny v srdcích těch, kdo dlouho kontrolovali světové monetární systémy „samoobslužným“ způsobem. Když se mnoho lidí shromáždí s jasným záměrem pro nejvyšší dobro všech, neexistuje nic, co by mohlo pozdržet kýžený výsledek.
Ti, kdo nesou jiskru Stvořitele silně ve svých srdcích, měli záměr vytvořit nový svět. Oni si pamatují, že je to součástí úkolu který přišli  splnit v rámci dobrovolné služby Božskému Plánu. Uvědomují si,  že změna začne jejich přispěním a že musí osobně podniknout mírové a láskyplné akce, aby se tyto změny manifestovaly. Chápou,  že to, co vidí, není skutečné a udržují si vyšší vizi. Kvality víry, naděje a rozhodnutí mohou přenášet hory a to se stane zřejmějším, když se události, které byly drženy ve vizi, budou manifestovat v každodenním životě lidstva. My z vyšších říší se skláníme přede všemi, kdo tímto způsobem společně pracují v jednotě a podporují další snahy, podobně jako je tato, k nimž dochází pravidelně.

Do atmosféry Země a všech jejich obyvatel proniká energie Bohyně a to překvapivým způsobem ovlivní lidstvo. Pozvedne to srdce většiny lidí na planetě. Když bude v každé  duši docílena větší rovnováha mezí božskými ženskými a mužskými energiemi, bude docílena rovnováha také ve vnějším světě. Záměr a přání žít v mírovém a prosperujícím světe se lidstvu splní. Je nutné, aby všichni, kdo rozumí síle, dřímající za takovou činností,  tuto vizi udržovali a afirmovali každý den. Dáváme jim vědět, že v tomto úsilí nejsou sami, že pomáhá  mnoho neviditelných sil, které je povzbuzují, aby tato práce pokračovala. Jsou to vnitřní myšlenkové procesy lidstva, které se promíchávají, aby vytvořily jeho realitu a když si to uvědomí více lidí, změny v jejich světě budou fenomenální. Nejdůležitější je spojit mysli všech, aby se vytvořil nový typ civilizace, který bude sloužit všem na planetě.
Když bude víc lidí ovládáno duchem, uvolní a propustí vše, co je zdržovalo od toho, aby  uskutečňovali své sny s radostí. Jejich přání budou v souladu s přirozenými sklony jejich duše a oni se dostanou ke svým nejlepším rolím v novém vytvářeném světě. Každý bude denně žít tak, že se bude věnovat svým přirozeným zálibám a tomu, co mu přináší radost  a to každému  pomůže tvořit život v synchronicitě a harmonii.  Existuje tolik cest k novému světu, kolik je v něm duší a všechny budou ve svých komunitách potřebné, když se tyto začnou manifestovat. Musí být otevřené tomu, aby byly sdíleny s ostatními a aby všem pomáhaly sdílet s ostatními své specifické nadání, aby se tak nejlepším způsobem stalo přínosem pro všechny.
Když si lidé v novém světe rozvinou své vnitřní schopnosti, budou mít větší schopnost rozpoznat záměry druhých a budou schopni  lépe rozpoznat takové frekvence a energie, které by nebyly v souladu se směrem, který si pro sebe a svůj nový svět vytyčili.Soustředění na vyšší záměry zajistí,  že pouze ti, kdo jsou v souladu s takovými úmysly, je budou moct ovlivnit a mnozí si začnou uvědomovat, že nepotřebují vedení od žádné vnější síly, pokud budou sledovat cestu své duše. Každý člověk je veden k tomu, aby maximálně přispěl lidstvu vytvořit nový a uspokojující život pro celé lidstvo.  Zda se uskuteční možnost vytvořit cosi, o čem se ani nezdálo, záleží nyní na lidech Země. Je to nejvíce vzrušující doba, které jste součástí a tady jste, připraveni  ke startu!
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png