Mistr Hilarion - Poselství pro týden 21.7. 2014 - 27.7 2013

datum 24. 7. 2014
Milovaní,
lidé celého světa se sjednocují ve stále větších počtech, aby vyšli do ulic a dali vůdcům světa znát, že již nebudou jen tiše přihlížet nesmyslnému ničení lidí  ani jejich domovů, ať je to kdekoliv na světě. Zatímco jsou použity síly, aby v lidech vytvořily strach za účelem jejich udržení pod kontrolou, probuzení lidé  na planetě se zvedají v rostoucím počtu, aby na planetě vytvořili změnu. Mainstreamové zpravodajství stále potlačuje zprávy o obrovském hnutí protestujících lidí ve velkých městech světa. Každou minutou se stávají lži, podvody a  kamufláže těch, co jsou u moci, zřejmějšími.
Zatímco se láskyplné energie božské ženskosti proudící na planetu prohlubují a zintenzivňují,  to, co není v souladu s láskou, bude  znatelné a vůči nim ve velkém kontrastu. Již nelze nikam schovat stinné aktivity. Když je srdce každého člověka naplněné láskou,  má schopnost cítit a vnímat faleš v druhých.  To se nyní začíná na planetě objevovat.  Lidé začínají vidět za masky, na opravdové motivace svých vůdců a na to, co se doopravdy děje, a dožadují se pravdy. Tito vůdci používají lsti v nepředstavitelné míře. Tyto aktivity si vyžadují, aby probuzení vystoupili a promluvili o své pravdě, protože na hluboké úrovni vědí, že čas ke spaní vypršel.Sluneční paprsky jsou teď silnější než předtím a je záhodno, aby se každý chránil tím, že bude  jen minimálně vystavovat své tělo slunci v době nejintenzivnějšího slunečního záření a nosit  ochranné sluneční brýle vždy, když je během dne venku. Je vhodnější chodit ven ráno, abyste adaptovali své tělo na měnící se vzorce počasí. Zemské magnetické pole je více vyčerpané a to si vyžaduje, aby lidské tělo do sebe vstřebalo větší objem vzduchu na doplnění energie na všech úrovních. V této době velmi pomáhá cvičení s dýcháním zhluboka, protože magnetické pole  vysílá energii do všech částí těla prostřednictvím nervů a nervových center a jejich poboček.  Je důležité posílit své magnetické pole, aby se tělo a mysl dostaly  na vyšší úroveň zdraví a vitality.

Žádáme, aby ti, co jsou probuzeni, zůstávali klidní a aby v těchto neklidných časech udržovali světlo. Nyní je vašeho světla velmi potřeba. Hledejte a rozeznávejte pozitivní  vlastnosti v druhých, kteří jsou kolem vás a všemožně je podporujte. Jste vedeni. Podporujte ty, kdo riskují své blaho a hovoří pravdu a stojí ve svém světle. Rozšiřujte poselství o Nové Zemi všem, kdo jsou připraveni ho přijmout. V této době stojíte v oku uragánu a můžete směrovat povznášející, láskyplné a soucitné energie a myšlenky vašim bratrům a sestrám, aby se vyrovnali s odhaleními, které jsou součástí procesu probuzení.

Pro každou duši zažívající fyzické žití jsou to akce a zápas a úsilí, které odkrývají její jedinečné  dary a vlastnosti ducha. Když přestane vzdorovat proudění energií, přinášejících do jejího  bytí větší světlo, cesta objevů se stane cestou do realit, které předtím nebylo možné zkoumat. Je důležité udržovat si víru a postupovat vpřed a pamatovat na to, že v těchto časech podporuje každého z nás celý vesmír a že plejáda vysokodimenzionálních bytostí, které doprovázejí každého probuzeného člověka je větší než kdy předtím. Přijímejte lásku a vedení, které přinášejí, abyste byli v rovnováze a vyváženosti. V těchto časech nikdo nekráčí o své cestě sám...

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico