Milovaní,

lidstvo se vyrovnává s tím, že mnoho lidí nemůže vstřebat šok z velkých změn, které se jim ději před očima. Se zájmem sledujeme, jak se lidé vyburcovali k akci. Nicméně, většina lidí v jejich zemi učinila volbu a to je ta změna, která je teď uváděna do života. V tomto případě ti, kdo protestují a zakládají hnutí, tak činí, aniž by vzali v úvahu, že to byla většina lidí v jejich zemi, kdo hlasoval pro kandidáta,který je teď v důsledku voleb povinen nést velkou odpovědnost v nejvyšším úřadě v službě lidu své země.

Je to v určitém smyslu popření všeho, o co jejich národ stojí, ale toto je doba změn, doba probuzení a někdy se probuzení odehrává hrubým a drsným způsobem a to se teď právě děje. V mezidobí zaplavují vesmírné energie atmosféru Země a každého, kdo na Zemi je. Tyenergie velmi výrazně zesilují, a tak vše, co se děje, obsahuje v sobě prvek divokých a nestabilních možností. A tak, milovaní, kteří jste na tuto dobu trénovali a připravovali jste se na ni, jste teď v pozici, že můžete vytvářet stabilitu, která je tak velmi potřebná, aby se rozhostila na povrchu planety.

Mnozí z vás čím dále častěji zažíváte chvilky mimořádného štěstí, radosti a vnitřní blaženosti a to je výborné! Je to výborný způsob, jak vyzařovat své světlo, protože to je frekvence nového Zlatého věku. Ti, kdo dokážou ty energie udržovat a podporovat, a zahrnují je do svých každodenních životů, jsou ti, kdo se zarovnávají s možností a jistotou příchodu Zlatého věku. Ti z vás, kdo toto zažíváte, také zažíváte tvořivé nápady a tvořivé možnosti. Každý den je neplněn nekonečnou inspirací.

Vy jste průkopníci toho, jaká bude budoucnost lidstva, když bude každý na planetě mít zajištěny základní potřeby. Najednou budou mít tito lidé možnost zkoumat svůj vnitřní svět a ten proces se jim bude zdát vzrušující a nanejvýš osvobozující. Ve vašem světě je každý člověk na rozdílné vývojové úrovni chápání a to bude pokračovat ještě několik let.Vyžaduje si to láskyplnou trpělivost od každého, kdo si je vědom, že může přispět k tomu, aby udržoval mírumilovný, klidný stav v době, když se budou projevovat turbulence, zapříčiněné přílivy energie.

My, z vyšších úrovní, jsme velmi rozradostněni, když vidíme, jak velký vliv to má, zrovna teď, když na tom opravdu záleží, jaký vliv to má, když vy udržujete své světlo a za světlem si stojíte. Jsme na každého z vás tak pyšní! Jak pracujeme společně, děláme nádherný a pozitivní posun pro nejvyšší dobro všech. Vaše planeta bude pokračovat ve svém znovuzrození, mnoho oblastí na světě se změní. Nebudou to totální, drastické změny všude, ale v určitých oblastech světa budou i nadále probíhat změny; masy země se ponoří do oceánu a jinde se masy země zvednou.

Ohledně těch událostí neexistuje přesný časový plán, dojde k nim, až k nim dojde. Teď se všechny změny, které se dějí, odehrávají jakoby, jak je to vnímáno, „normálním“ způsobem. Na rozdíl od událostí z posledních týdnů, tyto změny pokračují takovým způsobem, který není nijak zpochybňován ani vůči němu není kladen odpor. Buďte stále dobře naladěni, i nadále si pěstujte povznášející pocity radosti, štěstí a blaženosti. To je velmi blahodárné pro každého v oblasti vaší působnosti a vlivu, i v zájmu pravděpodobností a možností celé planety.

Ve vnější atmosféře vaší planety je vesmír přeplněn pozorujícími galaktickými návštěvníky, kteří se zatajeným dechem čekají, aby byli svědky, až si lidstvo kolektivně vzpomene na svůj vyšší účel existence a na důvod, proč v této době přišlo na Zemi. V tom okamžiku kolektivního rozpomenutí se se strana navždy překlopí ke Světlu a to sledujeme a na to čekáme. Jsme plni očekávání, radostného očekávání, že se to stane.

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png