Milovaní,
vyzýváme všechny pracovníky světla na světě, aby vysoce udržovali vizi Nové Země, aby se manifestovala. Žádáme, abyste se ukáznili a nenechali se rušit anebo svést z cesty od vašeho záměru vytvořenými iluzemi, které v těchto časech trápí svět .
Vy všichni máte schopnost rozlišovat, co je skutečné a opravdové a vytvořit, co si přejete zažívat a tam by měla být zaměřena vaše pozornost. Mír je skutečný, pokud ho můžete přivést do své vlastní zkušenosti. Odtud proudí ven do okolního světa kolem vás a má exponenciální účinek na každého a na všechno. Vaší oddaností nejvyšším ideálům, jaké si můžete představit a na které můžete zaměřovat vaši pozornost, je vytvářena nová epocha. Klíčem je, abyste se denně ztotožňovali s vašim božským původem, a jednali jako dcery a synové Boha.
Člověk nemusí být kouzelníkem, musí pouze věřit ve vlastní dobro a integritu a udržovat to. Nechat druhé, aby si zvolili vlastní cestu. Na základě osobního příkladu ti, co ukazují cestu, inspirují a pozvedávají své bratry. Nyní je potřebné uchovávat si vyšší ctnosti a kvality chování. Ostatní kolem vás je uvidí anebo pocítí, jak z vás tyto vlastnosti vyzařují a získají tak vzor a příklad božského člověka, kterým se mohou inspirovat a jehož příklad mohou následovat ve svých vlastních životech. Je čas,  aby vaše světlo svítilo, aby svítila vaše dobrota a čistota vašeho srdce, aby svítila vaše hluboká láska k Stvořiteli. Denně se hlaste ke světlu, kterým jste a  nepolevujte v této praxi. Je potřebné, abyste přidali toto ochranné pole do své aury jako světelný štít nebo světelnou kouli. Věnujte tolik času kolik jenom můžete, světelným aktivitám ve formě manter, modliteb, a vzývání, abyste neustále zvyšovali a udržovali vysoké vibrace. Pobývejte v přírodě, abyste se propojili se Zemí a uzemnili se, a nechte kosmickou energii, aby přes vás proudila v rovnováze a harmonii. Udržujte aktivity vašeho života v nejjednodušší a nekomplikované podobě, jak je to jenom možné, protože to vám pomůže se upamatovat, proč jste v této době na Zemi. Denní propojování se s Božskostí je důležité. Máme tím na mysli, že čas, strávený o samotě a v tichu vám pomůže spojit se s vyššími energiemi a přijmout co, co se nyní děje.  Dělejte všechno, o čem víte, že vám pomůže udržet si rovnováhu a stabilitu, abyste nesešli z cesty.
Soustřeďte se na to, abyste si vytvořili pocit stavu radosti, protože tento stav je vyšší vibraci, kterou lze lehce vytvořit soustředěným záměrem. Každý z vás má z minulosti mnoho zkušeností, které můžete využít, abyste se okamžitě přivedli do tohoto stavu. Každé ráno si napište seznam všeho, za co jste vděčni a také předtím, než půjdete spát.  Dělejte to denně, protože toto cvičení vám přinese víc, než si můžete představit. Když se setkáte s výzvami a těžkostmi, musíte se cvičit v tom, abyste si uchovali tuto praxi vyjadřování vděčnosti, dokud se to pro vás nestane druhou přirozeností. Jakožto energetičtí  alchymisté přetváříte vše, s čím se setkáte, na vyšší a lehčí energii. Již to děláte každý den a chce to jenom, abyste si to uvědomili, aby to dostalo větší sílu.
Znovu vám připomínáme, že je třeba přiměřeně pít a denně vypít nejméně 8 sklenic vody. Dávky zvýšené energie mohou způsobit, že se budete cítit unaveni a v depresi. Můžete pomoci vašemu endokrinnímu systému  výživovými doplňky jako je Maca*, která přirozeným způsobem upravuje a podporuje zdraví žláz s vnitřní sekrecí, protože upravuje metabolismus, úroveň energie, a pomáhá žlázám produkovat životně důležité hormony, vytvářející pocit zdraví a pohody. Pomoci vám může, když se budete dle možnosti vyhýbat  průmyslově zpracovávaným potravinám a také, když se naučíte relaxační techniky a hlubokému dýchání.  Cvičte minimálně půlhodiny denně, i kdybyste to dělali na třikrát po deseti minutách. Je důležité, abyste rozpohybovali vaše tělo, protože  tak se v něm zajistí plynutí přicházející energie. Jedna hodina spánku před půlnocí se vyrovná dvěma hodinám spánku po půlnoci, a když to budete praktikovat, vaše žlázy omládnou. To jsou některé způsoby, jak v této době prakticky pomoci  vašemu fyzickému tělu.
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

* Maca je prastará bylina peruánských And. Současný vědecký výzkum potvrdil její výrazný účinek na zlepšení fyzické a psychické výkonnosti, prodloužení života a především má významný vliv na reprodukční zdraví. (pozn.překl)

Další informace můžete najít na webu tradiční peruánské mediciny ZDE
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png