Milovaní,
změny probíhající po celém světě jdou ve zrychleném tempu. Povětrnostní extrémy ovlivňují mnoho lidí na světě a je jasné, že lidstvo musí spolupracovat, aby pomoc a prostředky do postižených oblastí přišly včas, a spolu by mělo také hledat řešení těchto problémů. Jsou to jasná znamení, že spolupráce a dobrá vůle jsou velmi potřebné, aby lidstvo překonalo a zvládlo tak velké výzvy. Mnozí lidé jsou těmito výzvami zkoušeni, neboť naléhavě zasahují do jejich osobních životů. Je na čase jít do nejhlubších a nejduchovnějších souvislostí, přes které se každý jedinec může vyrovnat. Probíhající zkoušky a výzvy se zaměřují na vyšší cíle. Je povinností všech lidí zapojit největší páky vesmíru, sílu a moc lásky.

Tak to bývá v bouřlivých časech, že moc víry a milosrdenství je vtažena do hry prostřednictvím lidských srdcí – přesně to je zapotřebí v těchto časech. Světlo uvnitř musíte držet zářivé a stálé. Ti, kteří kráčejí duchovní stezkou s cílem pečovat o světlo a navýšit jeho podíl na planetě, jsou nyní povoláni do aktivní služby. Tím máme na mysli, že každý z vás je žádán, aby (aktivně) opečovával svou vizi reality nové Země a lepší cesty pro lidstvo. Nenechte se zmást zdánlivými výstupy chaosu ve všech částech světa. Právě proto je tak důležité, aby vyšší vize ve vás byly stále centrem pozornosti a modliteb. Vaše světlo je velmi potřebné a nutné. Když udržujete a zvyšujete své vlastní světlo, my z vyšších dimenzí ho velkolepě podporujeme, aby pomohlo udržet stabilitu a rovnováhu. V těchto časech světové transformace a přetváření do vyšší úrovně pracujeme spolu.

Je mnoho přísloví na téma: “když je nejhůř, i těžké věci se podaří”, což znamená, že pokud se situace ztíží, silní budou dřít, aby dosáhli změny k lepšímu, nevzdají to, budou udržovat vyšší vizi a aktivně na tom pracovat. Ti z vás, kteří již zkouškami prošli, jsou nyní v pozici dárců naděje a morální útěchy při pozvednutí planety v těchto urputných bojích a rychlých proměnách. Máte k dispozici mnoho nástrojů a musíte se všechny využít, aby vaše světlo zůstalo jasné a stálé. Udržujte rovnováhu a potřebný odstup od denních zpráv přicházejících do komunikačních sítí. Hledejte a odsouhlaste nejlepší výstupy všech situací, které se nabízejí vašemu vědomí a pracujte na plánu, na Božím plánu, který jste sem přišli uskutečnit.

Hledejte neústupně a oddaně nejvyšší dobro pro všechny, aby vaši bratři a sestry cítili podporu a sílu čelit svým těžkostem. Použijte všechny vaše Božské vlastnosti, abyste posloužili vyššímu účelu. Existuje vždy vyšší řešení každého problému, který lidstvo má a uvědomění si těchto vyšších kvalit a jejich realizace, může přinést naději tak palčivě potřebnou pro ty, kteří se cítí ztraceni a osamělí ve svých bojích. Dejte jim vědět, že není vše ztraceno, že ve své podstatě jsou nepřemožitelní a pokud zůstanou ve svém středu, v pravdě a v jednotě s Božským, je vše v pořádku i ve vnějších událostech, které se objevují s rostoucí pravidelností. Buďte zářícím vzorem coby milující vyslanec Boží vůle. Pokud jste schopni, poskytujte praktickou a účinnou pomoci těm, které máte ve sféře vlivu.

Jízda na vlně změn může být povznášející a vzrušující, pokud člověk má poznání, že jeho podstata je nezničitelná a nedotknutelná. Vězte, že vy, pracovníci světla ve světě, v sobě nesete nezdolnou sílu dobra a zůstaňte věrní jednotnému záměru. To nyní vyžaduje odhodlání a vytrvalost každého z vás. Buďte v každé chvíli největším světlem vaší planety. Máte, co potřebujete, každý z vás.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com 
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Oldřiška pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png