Milovaní,

každý z vás prochází procesem sebehodnocení a přehodnocování. Díváte se na všechny vzorce – jako jsou závislosti a hodnotíte, které je třeba nahradit něčím, co je pro cestu, po které kráčíte, prospěšnější. Ve všem se jedná o otázku vyváženosti, a ne o potřebu vzdát se něčeho, co vám činí potěšení, když se tomu příležitostně oddáváte. Jenom si buďte vědomi, že v sobě máte dostatek nadhledu, abyste se toho vzdali, když nastane čas. Dávky energií způsobují, že se na povrch dostávají oblasti, na které jste se zrovna nechtěli až tak objektivně podívat. V těchto případech je odpovědí láska, pochopení a soucit pro potřeby, které chtějí být uznány a zpracovány – jako jsou kategorie: co je správné/špatné, posuzování/kritika, obviňování/zostouzení, to všechno je lidské „nálepkování“, které se stalo součástí vašeho myšlení od dob, kdy jste přišli na tento svět jako nevinné dítě, s otevřenýma očima, které je připraveno zažívat všechny zázraky života na této planetě ve všech jeho mnoha obměnách.
Perspektiva, že se vzdáte těch věcí, které vám překáží na cestě k plné integraci s vyššími aspekty, je skličující. Nejvíc vám pomůže, když si budete představovat cíl:  t.j. to, co si přejete zažívat. Můžete to dělat mnohokrát za den. Jak pokračujete ve zvládání prvků obsahujících lidské zkušenosti, pomůže vám to připomenout si vyšší záměr. Když pracujete na zjemňování duality, nedovolte, aby se úkol stal natolik tíživý, že byste ztratili vaše záměry. Udělejte si čas na časté přestávky, kterými budete prokládat vaše oddané úsilí, a pořádně je využijte. Když to uděláte, vrátíte se k tomu osvěženi, oživeni, a regenerováni, naplněni obnoveným nadšením a vášní pro své projekty a cíle. Oheň ve vás, který má snahu pozvedávat ducha tvoření, opět jasně plápolá a pohání vás vpřed ve vaší vznešené snaze o hledání vyššího smyslu života.

Radujte se  z přínosu všeho, co jste vytvořili a užívejte si to. Víte, že můžete toho vytvořit více a naučili jste se dávat, a nyní se učíte přijímat a udržovat proud energie v pohybu, napříč  vašim životem. Oceňujte vše, co jste do svého života manifestovali a snažte se být s tím vším v rovnováze. Oslavujte život a všechen jeho nekonečný potenciál, který vám přináší každý nový den v podobě zázraků, které jste dostali. Máte vše, co potřebujete k tomu, abyste byli šťastni a naplněni,  a vždy je na vaší cestě kupředu více možností. Pouze se potřebujete podívat z odlišného úhlu  a z jiné perspektivy, abyste objevili nové možnosti vašeho života. Když otevřete vaši mysl a srdce, uvidíte neomezený potenciál, který ve vás přebývá.

Dalším krokem na vaší cestě je, abyste podrobili vaši lidskou vůli vůli Boží tím, že víc otevřete vaše srdce. Věřte všemu, co se před vám otevírá, přestože prožíváte  různé emoční a fyzické pocity. Dovolte vesmíru, aby o vás pečoval a podporoval vás a pociťujte, že přes vás proudí jeho milující energie a obklopuje vás. Pozorujte své názory a slova, která říkáte a co si o sobě myslíte. Zaměřte se na to, abyste si z toho  udělali vašeho největšího spojence a přítele. Buďte k sobě tak laskaví a plni odpuštění, jak jste k druhým, kteří také procházejí svými začátečnickými zkušenostmi.Být bytostí, která je zde na Zemi, aby pomáhala druhým, milující sebe samu se soucitem a  podporou,  je jedna z největších lekcí duše na cestě ve fyzické inkarnaci. Pokud nejsou naplněny vaše vlastní potřeby, je nanejvýš obtížné sloužit druhým.

Jak propouštíte vše, co vám již neslouží a nenaplňuje vás, vytváříte prostor pro to, abyste probudili vaše vnitřní schopnosti, nadání a sílu. Když si je uvědomíte, naciťte se do nich a začněte je zkoumat a používat. Dovolte vašemu vnitřnímu světlu a dobrotě, aby svítily,  když se vynoří do vědomí vaše vnitřní poklady a dary ducha. Dávky energií pomáhají tomuto procesu odhalování toho, co je ve vás skryto. Je důležité, abyste zůstali uzemněni a  čistí. Udržujte váš každodenní život tak jednoduchý a přehledný, jak jen to je možné a dopřejte si odpočinek.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png