Mistr Hilarion – Poselství pro týden 15.6. 2014 – 22.6 2014

datum 18. 6. 2014

Milovaní,

mnozí se cítí povzneseni a současně inspirováni; pociťují,  že jsou energeticky vyčerpáni, unaveni, ospalí,  podrážděni a doslova vzteklí. Může se vám to přihodit, přestože máte ty nejlepší úmysly zůstat vyrovnáni a v rovnováze. V této době je nejlepší si okamžitě prominout a nahradit tyto frustrující pocity a myšlenky takovými, které vás pozvednou, inspirují a připomenou vám, že se nacházíte uprostřed největší proměny jakou kdy lidstvo, Země a všechny její říše kdy zažily a že jste si zvolili být toho součástí. Je to doba, kdy jsou vyžadovány přizpůsobivost, větší flexibilita a co je nejdůležitější, větší laskavost k sobě samému. Pozorujte svůj vnitřní dialog a pomalu začněte měnit přísné posuzování, které vůči sobě máte. Všichni jste mnohem laskavější k druhým než k sobě. Staňte se sám sobě nejlepším přítelem, který vás vždy podrží, pečuje o vás a bezmezně vás miluje.  Poskytujete to druhým, tak proč ne sobě?

Člověk není sobecký, když klade sám sebe na první místo, protože bez zdravé lásky a sebepřijetí  nemůžete doopravdy sloužit druhým. Když jste šťastni a máte pozitivní pocity,  pokud jde o vaše krásné vlastnosti, je mnohem jednodušší rozpoznat ty samé vlastnosti v druhých. Když se zdá, že vás události ve vašem životě převálcují a že je těžké s nimi naložit osvíceným způsobem, je to nejvhodnější čas zastavit se a dát si pauzu  a udělat něco, co vám na tváři vyloudí úsměv a dá smích vaší duši.  Neberte sebe ani situaci tak vážně, protože, víte, když se zastavíte, abyste si udělali přestávku, jste člověkem, který dělá  vždy to  nejlepší co může, v každé situaci. Vyhněte se sebe obviňování a sebe bičování, protože takové zvyklosti vás drží na cestě oslabení.  Je to něco, co můžete udělat sami pro sebe a je důležité, abyste to měli na mysli.  Prožívání hezkých chvilek, kdy se spojujete s pravou podstatou vaší bytosti vám pomůže nabít se energií a znovu dobít celé vaše lidské aurické pole pozitivním a blahodárným způsobem.

Je důležité vyšlapat cestičku pro nové zvyky a nové způsoby komunikace s druhými, takové zvyky, které se neustále zaměřují na všechny dobré vlastnosti. To je vaše pravá podstata a pravda o tom, kdo jste! Umožněte si, aby vaše nádherné světlo svítilo do takových situací, které vás vždy obíraly o vaši božskou sílu tím, že jste si zvykli si nadávat, protože to určitě není tak špatné, jak si  myslíte. Mějte rádi sami sebe – vaše lidské Já a vaše Božské Já, protože jste nádherným spojením obou. Kvůli tomu jste přišli na tuto planetu, a když to děláte, pomáhá to a posiluje to druhé, aby také přijali a integrovali do sebe všechny aspekty sebe samých.

Pokud máte pocit, že jste zůstali trčet na jednom  místě a nemůžete se hnout kupředu,uvažujte o tom, že byste začali nějaký nový projekt, navštivte lekci něčeho, co jste se vždy chtěli naučit anebo znovu přestavějte nábytek v několika pokojích vašeho domova. Někdy to posílí pocit obnovené energie a uvidíte, jak vaše kreativita přetéká inspirací a manifestací. Mějte víru a důvěru v ducha a následujte vedení a pobízení,  kterého se vám dostává, protože jste vedeni k tomu, abyste se dostali na to pravé místo na cestě, kterou jste si zvolili. Věřte svým schopnostem, v rozhodnutí, která jste učinili, ve  vedení vašeho srdce; věřte sobě.  Každá energie, kterou pro tento účel využijete, je dobře vynaložená energie, a vy jste jí hodni!

Připomínáme, že my ze světelného světa jsme vždy s vámi a vždy budeme po vašem boku. Jste milováni a je o vás pečováno.  A je to vaše láska, vaše péče, které tento svět tak velmi potřebuje. Vaše láska v sobě obsahuje léčivý potenciál,  nejenom pro vás samotných, ale mnohem více pro lidi v oblasti vaší působnosti. Dožadujte se své síly, stůjte za ní,  dožadujte se nádherného života, který jste sem přišli prožít.  VY jste  mocné, nádherné a neuvěřitelné duše. Nastal čas  vypustit tuto pravdu do oblasti vaší působnosti.

Do příštího týdne …

Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti

www.therainbowscribe.com 
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico