MISTR HILARION - POSELSTVÍ PRO TÝDEN 15.12. 2014 - 21.12. 2014

datum 18. 12. 2014

Pravidelné poselství Mistra Hilariona tento týden není. Marlene uveřejnila zprávu, že energie, které přicházejí a které vnímá, jsou tak silné, že jí způsobují potíže se napojit a poselství přijmout. Nicméně uvádí, abychom se podívali na poselství z 5.1. - 12.1.  2014 a zamysleli se nad jeho možnou aktuálností. Každý dle sebe. Posuďte tedy sami.

Mistr Hilarion - Poselství pro týden 5.1. 2014 - 12.1. 2014

Milovaní,
nastává čas zrychlujících se změn a bude to čas, kdy bude přicházet mnoho informací, z kterých bude lidstvo šokované či zmatené, jak se bude snažit pochopit, co se děje. Do rozšiřování mnohých těchto informací budou zapojené i hlavní sdělovací prostředky. Je to důležitý budíček pro všechny obyvatele Země a v srdcích a duších probouzejícího se lidstva se rozsvítí mnoho světel. Je to čas, na který jste se připravovali a v této době, kdy se lidé budou snažit porozumět, budou váš klid a vaše vyrovnanost nezbytné pro vyvažování rovnováhy v energetickém poli Země.
Mnoho z vás si začne vzpomínat na důvod a smysl své přítomnosti zde na Zemi a bude tiše pokračovat, nenápadně a bez fanfár, ve své každodenní světelné práci. Tak tomu bylo vždy u naší pozemské posádky a pomohlo to vám všem zůstat nepozorovanými a téměř neviditelnými. To se začne v dohledné době měnit – protože vy, světelní pracovníci světa, budete nápadnější díky světlu, které vyzařujete, a lidi kolem vás bude zajímat vaše odlišná vyrovnanost a klid. Když každý z vás vyzařuje frekvence lásky a radosti, míru a harmonie, má to na lidi účinek, nemohou si pomoci a reagují pak mnoha různými způsoby, podle své míry porozumění.

Používání alchymistické síly/kouzla mluveného slova se stane důležitějším než kdy dřív, neboť tato práce je záměrem poháněným tvořivou silou nepolevujícího úmyslu a opakování. Stále víc vás objevuje, že je důležité dodržovat tyto své denní aktivity, protože vidíte a zakoušíte jejich výsledky, jež se manifestují ve světě kolem vás. Buďte v přítomném okamžiku, nejvíc, jak jen to je možné a starejte se o svou fyzickou, mentální, emocionální a duchovní pohodu. Dříve než dáte ostatním, musíte nejprve dát péči sobě a milovat sebe a tento aspekt uvědomování si vaší role v tomto životě na planetě je naprosto nezbytný. Dělejte v každém okamžiku to nejlepší, co umíte a důvěřujte tomu, že se vám dostane vedení a podněty, jež jsou třeba pro váš další krok.

Většina z vás je teď schopna držet více energie a tím, jak z vašeho nitra odcházejí a vytrácejí se poslední pokřivená schémata/vzorce, můžete přijímat, vstřebávat a integrovat více světla než kdykoli před tím. Každý z vás je mocná elektrárna, schopná utvořit na planetě mnoho dobra díky své schopnosti ukázněně se soustředit na úkoly, které k vám přicházejí. Vždy jste byli a i nadále budete provázeni svou Světelnou rodinou, aby mohl být dosažen a prožit nejlepší možný výsledek pro nejvyšší dobro všech. Nikdo z vás nekráčí po tomto světě sám, ve skutečnosti by hodně z vás překvapilo zjištění, kolik bytostí vás doprovází ve vašem každodenním životě tady na Zemi.

Zkoušejte se naladit na naši přítomnost každý den a udělejte si čas na kontemplaci a splynutí/spojení o samotě. Vzduch kolem vás doslova překypuje formami života z vyšších dimenzí. Když se naladíte na přírodu, obdržíte vědění, podporu a vedení pro nejlepší cestu vpřed. Někdy stačí, abyste byli tam, kde právě jste, protože vaše přítomnost v tom místě naplňuje vyšší záměr. Buďte nezaujatými, samostatně stojícími pozorovateli znamení kolem vás a následujte podněty ve svém srdci. Jste v bezpečí, jste milováni a jste provždy chráněni. Udržujte se klidní uvnitř i vně a jako kouzelné a zlaté vesmírné dítě, jímž jste, se cesta před vámi automaticky otevře, když nastane ten správný čas.
Do příštího týdne…

Já JSEM Hilarion
©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico