Milovaní,
je čas, abyste se rozešli se vším tím, co věčně upoutává vaši pozornost neúnavnými pokusy oddálit vás od vašeho vnitřního jádra poznání. Místo toho se podívejte na nebesa a na to, jaké konstelace se dějí ve vesmíru. Je pro vás důležité, abyste zaznamenali tyhle opravdu velké události, zatímco se věnujete svým denním aktivitám a povinnostem na planetě. Mnoho věcí je nyní dostupných, aby byly rozpoznány a znovu objeveny. Jak se Země přesouvá stále více do sférického časového pásu, přináší do ohniska pozornosti mnoho dávných vzpomínek a vědění. Ty jsou připraveny na to, aby byly představeny rozvíjející se civilizaci, jejíž součástí jste. Jděte do svého středu a podívejte se, jestli jste připraveni je přivést do současnosti. Atmosféra Země je oseta novým věděním, které čeká pouze na to, aby ho lidé jako vy přinesli do středu pozornosti tím, že vytáhnete z minulosti poznání, které je třeba pouze zaktualizovat, aby bylo přínosem pro současnou dobu.
Svět je připraven osvojit si více poznání a nové metody, které jsou napojeny na Zdroj a v souladu se Zdrojem, takže nezanechávají na vaší planetě otisky a neškodí nikomu a ničemu na Zemi. Toto JE potenciál, nyní připravený se projevit ve vaší nové realitě.Povoláváme ty, kdo dobrovolně souhlasili s tím, že toto přinesou sem, aby pomohli podpořit současný vývoj. Toto vědění máte hluboko v sobě a volání z vyšších dimenzí toto vědění aktivuje. Čekáme, že mnoho z vás na toto volání odpoví a že si zlepšení své planety a jejích království stanoví jako svou hlavní prioritu, místo aby se nechávali zatahovat do nekonečné honby za osobním ziskem a mocí,neboť tento bývalý koncept se teď stává pouze hromádkou popela. Přicházíte z míst ve vesmíru, kde nejvyšší a největší dobro pro všechny je na prvním místě v kolektivním a společném vědomí a kde všichni mají všechno, co potřebují, tak, jak to potřebují a když to potřebují. Tyto předlohy nesete v sobě a jste připraveni je nyní ukotvit do své současné reality.
Někteří z vás mohou být překvapeni věděním, které skrze vás bude přicházet, protože to bude v oblasti, kterou jste dříve nebrali příliš vážně, ale když prozkoumáte svou minulost, uvidíte, že ten potenciál tam byl, doutnal na pozadí vašich životů. Nechte to skrze sebe protékat a důvěřujte tomu procesu, ať už se projeví jakkoli. Uvědomte si, že každý z vás je tady v této době, aby k vaší vynořující se nové společnosti přidal své jedinečné a cenné dary, ať už v jakékoli podobě. Vyžaduje to pouze, abyste tomu věřili a důvěřovali sami sobě. Hojnost vesmíru proudí do každého života a mnoho dveří se otevírá tam, kde byly doposud zavřené. Abyste mohli tuto hojnost přijmout, musíte se jejímu přijímání otevřít a to uděláte skrze každodenní ztišení a vnitřní klid. Tato hojnost, o které mluvíme, přichází na křídlech lásky v podobě tvořivých myšlenek/nápadů, na kterých je potřeba pracovat, protože k tomu, aby se mohla jakákoli myšlenka/nápad manifestovat a uskutečnit, je potřeba čin.
Ve světle toho, co bylo řečeno, je na každém z vás, abyste si vedli seriózní deníkové záznamy všech nápadů a myšlenek, které k vám každý den přijdou. Je důležité poznamenat si pečlivě i čas a datum, později vám to může velmi pomoci. Vaši bohem schválení průvodci s vámi nyní pracují na probuzení těchto aspektů vašeho autentického bytí tím, že do vašeho vědomí/mysli vtiskují slova, myšlenky a obrazy. Jejich smyslem je pomoci vám, dát vám klíče a nápovědy, které vás povedou na vaší cestě. U některých přijatých pobídek se vám může zdát, že je nemožné uskutečnit je ve vaší současné situaci, ale když si je budete pečlivě zaznamenávat do svého deníku, budete mít o nich záznam, který vám je později připomene, až pro vás přijde čas na jejich realizaci.
My, vaši průvodci, se snažíme s vámi pracovat a podporovat váš duchovní vývoj. Jsme schopni vám pomoci v jakýchkoli situacích, které se právě snažíte zvládnout, tím, že vám pomáháme uvidět alternativní řešení nebo tím, že do vašeho vědomí zasadíme nové myšlenky a perspektivy, takže máte možnost zajistit, aby váš život fungoval.  Nemůžeme dělat vaši duchovní, mentální, emocionální nebo fyzickou práci za vás, protože to je výhradně vaše zodpovědnost a je to doména vedení vaší vlastní duše, ale můžeme a velmi často to děláme, vás povzbuzovat, inspirovat a posilovat vaši vlastní sílu tak, abyste viděli svou cestu skrze výzvy, jež vás potkaly proto, že jste se inkarnovali na tuto planetu. Mluvte s námi během vašich chvilek ztišení a klidu a žádejte nás o pomoc s vaším denním životem – bez vaší vědomé žádosti vám totiž nemůžeme pomáhat, protože musíme dodržovat univerzální zákon nevměšování do vaší bohem dané svobody volby. Jsme zde a jsme připraveni.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png