Mistr Hilarion – Poselství pro týden 13.7. 2014 – 21.7 2013

datum 17. 7. 2014
Milovaní,
v průběhu následujících týdnů je třeba kráčet po cestě vpřed. Odehrává se mnoho aktivit na povrchu Země, v Zemi, a na vyšších éterických úrovních. Je to doba velkých změn, a to se stává každý den  zřejmějším. Když zůstanete ve svém středu a naladěni na vyšší pravdu, pomůže vám to překonat toto období s větší lehkostí a půvabem. Také velmi pomáhá, když se spojíte se světem přírody tím, že budete trávit venku více času, protože to vám pomůže,abyste zůstali  uzemněni a  propojeni  s energiemi Země. Když se budete často ponořovat do vody, může to být pro vás velmi uklidňující, očistné a uzdravující. Bude pro vás dobré, když se budete vystavovat dennímu zpravodajství co nejméně. V této době je toho mnoho skryto, ale nemůže to už dlouho trvat.

 

Ti, kdo ze zákulisí vládnou v každé zemi světa, nebudou schopni udržet své aktivity v tajnosti, schovány před světem. Proudění nové energie si vyžaduje transparentnost ve všech interakcích mezi všemi účastníky na světové scéně a také mezi všemi lidmi obecně.Čas tajemství je pryč. Každá buňka v každém z obyvatel Země se mění, čistí a přetavuje. Brzy přijde doba, kdy budou jakákoliv temnota anebo stín jasně viditelné v aurickém poli každého člověka a toto odhalení pomůže každému kráčet ve svém světle a žít v pravdě a integritě.  Závoje mezi světy se rychle rozpouští a ti v popředí, kdo ukazují cestu prostřednictvím kontaktů s vyššími dimenzemi, budou lehčeji  předávat své znalosti a svoji moudrost druhým, kteří hledají odpovědi.Odpusťte sami sobě, že jste lidmi, protože tvoříte novou a nádhernou formu, která na mnoha úrovních překoná všechny předchozí.  Je to vaše lidství, které je nejvíce oceňováno šiky bytostí vyšších dimenzí, které pozorují váš probíhající růst Na každého z vás je pohlíženo jako na opravdového a odvážného průkopníka na nové a nádherné hranici, jak se učíte používat své schopnosti a zarovnáváte je pro větší dobro všech, i když musíte procházet stejnými zkušenostmi jako ostatní lidé. Nebyla to lehká cesta v tomto životě, pro nikoho z vás. Ale pamatujte na to, že je to život, kdy se vítězně vynořujete do světla vaší opravdové velkoleposti!Vyzařujete kvality duše a ty se sbírají  prostřednictvím školy života na vaší fyzické planetě, což vás činí tak mocnými a jedinečnými ve vesmíru. Tyto zkušenosti si  berete s sebou do vyšších dimenzí života ve vesmíru. Věci z nižších dimenzí musí být přetaveny do vyšší úrovně světla, aby mohly zůstat s vámi. Proto je zde tolik toho, co musí být propuštěno a uvolněno. Tento proces stále probíhá a bude pokračovat až pokud nebude v těle a emocionálním poli každého člověka očištěn každý pozůstatek otisku nízkých vibrací. Čím více lidí bude schopno vstoupit do své plné světelné přítomnosti, tím rychleji bude probíhat vzestup.

Doba vyzývá ke změně za použití pravidla fialového plamene a tento mocný duchovní nástroj je dostupný každému. Když ho budete denně používat, velmi to pomůže, nejenom pro osobní účely, ale též pro změnu energií obklopujících v této době  Zemi. Provádějte mocný alchymistický proces za pomoci světla, srdce a pocitu radosti ve vašich srdcích. Světlo na konci tunelu se přibližuje.

Do příštího týdne …

Já JSEM Hilarion
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

 

sdílet: 

Mohlo by vás zajímat

holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico