Milovaní,
světelní pracovníci světa se často shromažďují a spojují, aby zrealizovali změny v energetickém poli obklopujícím Zemi. Každý přináší své mocné vize/záměry pokojného věta, aby tak potlačil a zbavil účinku chaotické, tápající a zmítající se energie, které se snaží přivést planetu zpět do nižších vibrací. To se nestane, protože planeta Země se přesouvá do další fáze vzestupu do světelných říší a vaše světlo je velmi potřeba, aby pomohlo synchronizovaně s pohybem Země tvořit novou vitalitu, mír a graciézní změny v rámci celého lidstva.

Svět, v němž žijete, je ve stádiu obnovy/vzkříšení a všechna jeho království a obyvatelé se potřebují na tuto událost naladit/napojit. Tím, kdo potřebuje zvýšit svou frekvenci a svou pozornost a vzpomenout si na svou vznešenost, je království lidí. Nechť ti, kteří jsou vědomí a probuzení, naslouchají v příštích týdnech svému srdci a s odvahou a silou následují vedení, jež dostanou.

Až nastane tato kosmická událost, srdce lidí se více otevřou a projeví se větší pocit sjednocení a jednoty. Tato pravda všechny povzbudí k tomu, aby spolupracovali v harmonii a míru. Když každý bude poslouchat pokyny své duše tím, že bude následovat vedení svého srdce, bude každý vědět, co dělat, až to bude třeba. Nejdůležitější je zůstat v kontaktu s přírodou. Několikrát denně stůjte bosi na zemi, pomůže vám to zůstat uzemnění a vyrovnaní. Jak už jsme říkali, je během těchto časů také přínosné nořit se každý den do vody. Klíčem k otevírání srdcí je zaměření se na radost, kterou vám dává každý nádherný/dokonalý detail v přírodě. Radost je stav bytí, který povznáší, inspiruje a přesahuje události z minula.

Každý z vás je vesmírem sám o sobě a tudíž může každý z vás tvořit realitu, po které nejvíc toužíte. Spíše než abyste se zaměřovali na všechno, co je ve světě podle zpravodajství špatné,zaměřte se na to, co chcete ve vašem světě prožívat a vidět. Všichni jste mocní tvůrci a je důležité, aby vaším záměrem bylo zůstat propojení s pobídkami vašeho srdce.Neposlouchejte ty, kteří intenzivně reagují na probíhající události a pochopte, že nejsou ještě spojeni se svými srdci. Neboť srdce je v této měnící se době kompasem. I nadále všem, kdo přijdou do okruhu vašeho vlivu, vědomě žehnejte z prostoru svého srdce. Společně, jako síly světla a lásky, tvoříte nový způsob bytí a konání.

Vstupujete do nové éry a to je pro všechny vzrušující a ta nejradostnější doba. Je čas navzájem oslavit všechno, co jste dokázali a povzbudit vaše sestry a bratry, kteří vystupují ze svých dřívějších omezení do rozvíjejícího se velkolepého obrazu. Pamatujte, že láska je největší síla ve vesmíru a že vesmír touží podpořit všechny a každého na planetě. Když každý z vás bude vděčný za všechno, co dostáváte, vesmír vám nestranně přinese více všeho dobrého. Spojte se tedy s vrozenou laskavostí, kterou jste, a sněte své sny, rozšiřujte svou vizi a odvažte se mít VELKÉ plány!

Do příštího týdne …

Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
 www.therainbowscribe.com 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Ivana M. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png