Mistr Hilarion - Poselství pro týden 1.6. 2014 - 8.6 2014

datum 4. 6. 2014

Milovaní,
v posledních měsících procházíte mnoha portály, a nyní nastává proces přizpůsobování se energiím a posun do nové perspektivy na vaší osobní i kolektivní cestě. Mnozí z vás přicházejí a vnímají, i když zatím jen nejasně, vnitřní potenciál, který leží jako kouzelná semínka v zahradě vašeho života. Začínáte si uvědomovat, že jste to VY, kdo rozhoduje o tom, kam bude směrovat váš život, což si vyžaduje stále zaměřování vaší pozornosti a vašich myšlenek. Je důležité pamatovat na to, že vaše myšlenky jsou teď mnohem mocnější a silnější než kdy předtím, protože energie, kterými jste prošli, odstranily mnoho překážek, které bránily vaší cestě vpřed. Pracovali jste na tom, abyste se přizpůsobili těmto novým energiím, a cesta vpřed se ukáže kouzelným a nádherným způsobem. To, co se dříve zdálo být těžké a nedosažitelné se teď bude manifestovat, aniž byste se o museli příliš snažit.

S těmito možnostmi přichází varování, že musíte být velmi zodpovědní v každé myšlence, slovu i skutku, protože vaše tvořivá síla velmi vzrostla. Použijte sebedisciplínu, a každou chvíli věnujte neustálou pozornost svým myšlenkám. Když se vynoří, spolu s doprovodnými pocity, naučte se změnit všechny tyto myšlenky a pocity patřící do starého paradigmatu, který vás udržoval v malosti vnímání vašich vlastních schopností a toho, jak byste je mohli používat. Uvědomte si, že již nejste v tom čase a prostoru a že teď můžete být vším, kým jste si přáli být a že můžete mít ve vašem životě všechno dobro, které jste si přáli a zasloužili. Práci jste udělali a nyní se připravujete na tvoření krásy vašeho nového života. Oslavujte každou chvilku tím, že se budete často odměňovat. Obklopte se krásou přírody tak často jak můžete, protože v tom leží moc regenerace a omlazení vašich lidských operačních systémů bezpečným a výrazným způsobem.

Buďte k sobě laskaví v myšlenkách i pocitech, které v sobě máte a okamžitě změňte všechny myšlenky, které vás oslabují, na takové, které vás budou posilovat a pozvedat. Na začátku to může být namáhavé, protože stále kráčíte proti hlavnímu proudu starých a snižujících energií, ale neustálým opakováním a používáním této metody, získáte nesmírně velké sebevědomí a sebedůvěru. Představujte si sami sebe jako učitele, léčitele, mistry, jak pomáháte druhým naučit se rovnováze a jak dostat jejich vlastní energetický systém do vyváženosti. Vidíte se, jak povzbuzujete a pozvedáváte ty kolem vás a praktikujete občasné laskavosti, kdy nečekáte nic na oplátku, pouze radost a potěšení z toho, že druhým můžete dávat způsobem, který vás pozvedává. Je to dobrá praxe a dobrý způsob jak posloužit druhým, niž byste pociťovali potřebu uznání za vaši snahu.

Jak do atmosféry Země proudí Božská Ženská energie, budou se lidé cítit vzájemně více propojeni. A budou chtít víc podstoupit riziko, že otevřou svá srdce, když odloží krunýř ochranných myšlenkových vzorců a způsobů chování, které již dále neslouží nádherné budoucnosti, ležící jim na dosah. Mnozí na Zemi teď prožívají velké utrpení sami se sebou, protože když se probudí, uvědomí si, že mohli udělat mnoho věcí jinak v situacích, které si vyžadovaly jejich pozornost. Je důležité, aby si uvědomili, že v čase těch událostí neměli tu samou perspektivu, jakou mají teď a aby si dovolili odpustit si ty nedostatky, které tehdy vnímali. To také naznačuje, že jste ušli velký kus cesty! Oslavte toto splnění úkolů a odměňte se způsobem, který je pro vás významný.

Život na této planetě je cestou objevování sebe sama a tak jako je nutné držet kormidlo na lodi, aby bezpečně plula, člověk se musí naučit a přizpůsobit se proudům, které víří kolem, jak se plaví na cestě životem. Všechen život je o jeho prožívání a tak člověk zraje a postupuje. V nebeských říších neexistuje posuzování, pouze učení se a růst každého jedince. Každý z vás si zvolil cestu své duše, aby získal víc uvědomění a sílu božských vlastností své božské esence a vy přímo teď tuto cestu zakoušíte. Jinými slovy, plně se podílíte na cestě životem, kterou jste si zvolili, včetně všech zdánlivých vrcholů i pádů. Je to cesta, kterou jste si vy, jako duše, zvolili, abyste přivedli do svého pozemského života všechny lidi, situace a podmínky které před vámi v tomto okamžiku leží. Váš přístup může z toho udělat příjemnou a posilující zkušenost, anebo takovou, kdy budete odolávat, což přinese s sebou odpovídající pocity, že nejste podporování vesmírem. Vaše schopnost vybrat si přístup vám může pomoci udělat velký skok kupředu k novému a šťastnějšímu způsobu života. Když si někdo zvolí cestu menšího odporu, život se začne odvíjet jako kaleidoskop obohacujících a láskyplných zkušeností. Je to vše na vás.

Do příštího týdne ...
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K.. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico