MISTR HILARION - POSELSTVÍ PRO TÝDEN 1.11. 2014 – 7.11. 2014

datum 7. 11. 2014
Milovaní,
mnozí se věnujete obšírnějšímu čištění vzorců vašeho uvažování a myšlenek. Nyní, když jsou emoční vzorce již téměř v rovnováze a zneutralizované, další oblastí pro pozorování a přenastavení jsou myšlenky. Tuto práci můžete dělat jenom vy, nikdo jiný není zodpovědný za vaše myšlenky ani za to, jak jste se zvolili používat vaši mysl. Je vícero způsobů jak vnímat a dívat se na věci v situacích, které se ve vašich životech objeví. Je víc způsobů, jak na ně mistrovsky reagovat, nicméně, v průběhu života mají lidé většinou tendenci reagovat těmi starými vzorci, které se jim dříve také neosvědčily. Pravděpodobně proto se v jejich každodenním životě stále opakují stejné typy situací.

Každý z vás se již pokusil odkrýt víc svých vyšších aspektů a přivést je do svého života. S každým krokem na vaší cestě jste se snažili pozvednout energie, abyste pochopili sebe a realitu, která se na cestě odvíjí. Pokoušíte se být ve správném myšlenkovém rámci, abyste mohli otevřít trezor se zkušenostmi na vaší cestě tímto životem. Víte, že jste jiskérkou božského plamene a že jste spolutvůrcem spolu s vesmírem, že máte potenciál k zázračnému tvoření. Víte, že vaše duše je posvátným vozítkem božské inspirace a probuzeného vědomí vašeho vlastního božství. Snažíte se o velikost ducha, který obsahuje vášeň a inspiraci odkrývajících se možností. Transformační plamen uvnitř vás a vaše světlo vás posouvají k vašim snům - zářit jako pochodeň pro druhé, abyste, když se snažíte pozvednout vaše vlastní vědomí, pozvedli vědomí všech živých bytostí.

Tato úloha si vyžaduje přemýšlení, odhodlání a pochopení, že soustředění se na záměr způsobuje to, že se duch manifestuje. Když jste otevřeni vůči duchu, začínáte vnímat neomezený potenciál a hojnost, které vám byly vždy k dispozici. Rozeznáváte krásu ve všech projevech života a pijete tuto krásu při denním prožívání zkušeností. Víte, že této hojnosti lze dosáhnout zarovnáním se s tokem rytmů Země a tím, že připustíte nádheru toho, co to pro každého opravdu znamená. Oceňujte nejvyšší dobro ve vašem duchovním potenciálu a v každém kolem vás. Podporujte a vyživujte takové aktivity, které takový potenciál dále rozvíjejí a ostatní nechte být.

Pouze sjednocením síly s ostatními a společnou prací může být vize nového světa rozvinuta. Zkoumejte cesty, jak můžete pomoci druhým, aby objevili svůj vyšší potenciál a tvořivost. Takto také přispějete ke zkušenostem lidského kolektivu. Buďte si vědomi, jak používáte vaši vlastní energii a nezapomeňte ctít ty kolem vás, kteří jsou ve vaší blízkosti a podporují vás. Buďte šlechetní a skromní ve snaze o mistrovství, protože každý z vás má kráčet po své vlastní cestě, která vede k jedinečnému cíli - k mistrovství nad sebou. Nikdo nemá odpovědi na všechno. Mistrovství a vůdcovství si vyžaduje soucit, odhodlání, nesobeckou službu a čistou vizi, aby zažehly nadšení, které bude hořet v srdcích těch kolem vás.

Musíte pokračovat v každodenním čištění vašeho aurického pole a jednotlivých čaker. Spojte se s vašim vyšším já a s Bohem schválenými duchovními průvodci a anděly, abyste si udrželi vyšší propojení. Denní praktikování meditace, rozjímání a nalaďování se na vyšší říše je nutné, abyste si udrželi jasnost a cit pro účelnost. Jak se Země posouvá do vyšších frekvencí, nabývá toto na nejvyšší důležitosti. Každý z vás je Boží milostí, která se manifestuje zde na Zemi. Tyto praktiky vás udrží v napojení na tento cíl.

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico