Milovaní,
v těchto dnech nejvíce pomáhá, když plyneme s energií tak, jak přichází. Cokoliv se objeví na povrchu vašeho vědomí, by mělo být přivítáno s láskou, soucítěním a pochopením, trpělivostí a tolerancí. Vaši milovaní se také nacházejí v procesu probuzení k vyššímu světlu a potřebují vaši trpělivou a milující podporu, jak začínají vidět svět jasněji než předtím. Možná se budete muset několikrát zhluboka nadechnout, abyste reagovali na jedinečné formy, jakými se toto probuzení projeví.Pamatujte, že každý člověk na planetě se nachází nyní až na hranici vědomí, vytrvalosti, a žádný konec toho není v dohledu, protože na planetu stále ve vlnách proudí světlo z vesmíru se stále se zvyšující intenzitou. Každý musí projít tímto procesem, v průběhu kterého se jeho lidský operační systém  asimiluje, integruje a dostává do rovnováhy.
Ti z vás, kdo tohle čtou, již větší částí tohoto procesu prošli a jsou v pozici, kdy udržují  vyšší vizi pro zbytek lidstva. Mnozí z vás již prošli ohněm iniciace a vynořili se na druhé straně, v určitém smyslu -v posilujícím smyslu,  navždy změněni. Nyní kráčíte po Zemi  s pokorou v srdci a připomínáte si časy zkoušek a to, jak to bylo těžké, pozvednout se nad chaos a vytvořit vyšší vizi a udržovat  ji vysokou. Ti, kdo přišli po vás, to mají lehčí než vy a to bylo božským záměrem i plánem.Vašim odvážným příkladem jste nastavili laťku vysoko a ti, kdo se nyní nachází v transformaci, mají vyšlapanou cestu, s mnoha značkami a ukazateli. Pilně jste následovali vaše božské volání a většina z vás poskytuje, nebo brzy bude poskytovat, velkou pomoc hledajícím.
Je to světlo a láska ve vašem srdci, které nyní tak jasně svítí, že se podobají slunečnímu záření. Z naší vyšší perspektivy to lze lehce poznat a každého z vás je možné na planetě lehce najít. Podpis vaší duše je rozpoznatelný dle vašeho světla a  záření. Jak staré ustupuje novému, věřte, ževesmír se odhaluje přesně tak, jak má a že jste pro tuto dobu na správném místě. Někdy obětujete svoji pozici nějakému tématu, a když se na to podíváme z druhé strany, přinese to osvícení.Nyní jste se všichni znovu narodili do nového duchovního vědomí a zkoumáte alchymistický proces transmutace, vytváření nových forem, nových těl, která jsou méně hustá a více naplněna světlem. Stáváte se ztělesněním vaší osvícené duše.
Jak čelíte změnám, které se ve vás, ve vašem životě a ve světě odehrávají, uvědomujete si, jak je celý tento proces opravdu osvobozující. Noříte se do neznáma a věříte, že se vynoříte obnovení a posíleni, jak staré ustupuje novému. Jste připraveni zaujmout své nové místo ve vašem novém světě s elánem, nadšením, vášní a důvěrou. Cesta před vámi je vyčištěna, aby se mohlo manifestovat nové. Pokračujte v rozsvěcování vašeho světla jako majáku pro druhé, protože jim můžete pomoct, aby našli cestu domů. Buďte vděčni za světlo, které nyní přebývá ve vaší bytosti, ve světelné bytosti, která odráží pravdivé světlo a krásu vaší duše.
Prociťujte radost při uvědomování si, že máte dostatek, a že jste měli vždy dostatek – lásky, hojnosti, tvořivosti, energie a zázraků. Máte bohatství darů ducha a naučili jste se, jak je manifestovat do vašeho života a jak to sdílet s ostatními kolem vás. Dejte si čas, abyste poznali a ocenili vše, co jste zažili a dokončili, s vědomím, že vám to pomohlo posunout se na vyšší úroveň uvědomění, které je naplněno novou škálou neomezených možností ve vašem životě. Oslavujte tuto chvíli!
Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png