HNUTÍ DUHA JEJ K TOMU VYZVALO OTEVŘENÝM DOPISEM

čtvrtek 18. ledna 2018Hnutí DUHA vyzvalo ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) otevřeným dopisem [1], aby v právě projednávané novele zákona o odpadech zvýšil nízký poplatek za skládkování odpadů, doplnil jej slevou pro obce s vysokou mírou recyklace a upravil nevhodně definovaný zákaz skládkování neupravených odpadů od roku 2024. Právě těmito opatřeními může nyní výšit recyklaci na úkor skládkování a spalování odpadu. Ministr by neměl s přípravou této cesty k zákazu skládkování otálet, jinak se zpozdí investice do potřebné infrastruktury a ohrozí zákonem určený termín ukončení skládkování v roce 2024.

Vláda Andreje Babiše v programovém prohlášení slibuje zásadní snížení objemu odpadů končících na skládkách, lepší třídění a recyklaci. Právě nyní má možnost svůj závazek začít naplňovat. A ministr Richard Brabec má možnost splatit svůj dluh z minulé vlády, která slibovala totéž a nesplnila to.

Skládkování odpadů je nejhorším způsobem nakládání s odpady, přesto skládkujeme 45%, spalujeme 12% a recyklujeme jen 38 % komunálních odpadů [2]. Drtivá většina expertů se shoduje na nutnosti zdražit skládkování. Hnutí DUHA s tím souhlasí, navrhuje však, aby se zvýšení poplatků za skládkování nevztahovalo na obce, které pošlou k recyklaci většinu svých komunálních odpadů. Obce tím budou motivovány ke zlepšení recyklačních služeb pro domácnosti. A odpady namísto na skládky přesměrují k recyklaci.

Ekologická organizace dále vyzývá ministra životního prostředí, aby upravil nevhodně definovaný zákaz skládkování odpadů od roku 2024. Hnutí DUHA je přesvědčeno, že jediným logickým řešením je změna parametru zákazu skládkování odpadů z dosavadní “výhřevnosti” na “biologickou stabilitu odpadů”.

Současná česká odpadová legislativa požaduje k roku 2024 ukončit skládkování odpadů na základě parametru výhřevnosti. Znamená to, že pro odpady, které v roce 2024 nebudeme recyklovat, bychom měli mít vybudované kapacity pro jejich spálení. Spalovny však v praxi znamenají konkurenci pro recyklaci (“vyluxují“ odpady z širokého okolí), proto jsou pro zvyšování  recyklace překážkou. Evropští politici se přitom shodli, že se ve všech zemích Unie zvýší recyklace na minimálně 65 % do roku 2035 [3].

Neustálým opožďováním podpory recyklace reálně hrozí posunutí současně platného zákazu skládkování od roku 2024. Česká republika doposud skládkuje odpady bez jakéhokoli předchozího dotřídění. Znamená to plýtvání cennými surovinami a současně neplnění článku 6 evropské směrnice o skládkách odpadů z roku 1999 [4]. Další odklad zákazu skládkování by jen prodloužil nepřijatelnou praxi skládkování odpadů bez jakékoli předchozí úpravy.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Ministerstvo životního prostředí právě projednává novelu zákona o odpadech. Ministr Richard Brabec by v ní měl omezit skládkování, motivovat k vyšší recyklaci a k investicím do infrastruktury potřebné k šetrnému hospodaření s odpady. Ministerstvo by minimálně mělo upravit chybně definovaný zákaz skládkování na základě parametru výhřevnosti, který znemožňuje nárůst recyklace. Definitivně by tak zabránilo spekulacím o posunu zákazu skládkování z roku 2024 na pozdější termín.“

Kontakty:

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Viz otevřený dopis přílohou

[2] Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2016

[3] Více viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 18.12.2017 http://hnutiduha.cz/aktualne/vanocni-darek-evropa-chce-vyssi-recyklaci-odpadu-bude-zavazna-i-pro-ceskou-republiku

[4] Směrnice Rady 1999/31/ES, ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů

RNDr. Jan Piňos
média a komunikace
Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
Lublaňská 18, 120 00 Praha
jan.pinos@hnutiduha.cz731 465 279
www.hnutiduha.cz

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme domácnostem. Svých výsledků bychom nedosáhli bez podpory tisíců lidí, jako jste vy.

Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Hnutí DUHA – Média“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu media-l+unsubscribe@hnutiduha.cz.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png