Až ke hvězdám, těm domovům vzdáleným – Duchovním, ten Vesmír, který je všude kolem nás, je v nás, jako inter-transcendentální pohled na objektivní realitu, k poznání vyšších říší a realit, je cesta vnitřní, spirituální, poznání hvězdných soustav ve Vesmíru, je naplňujícím a nadčasovým stavem mysli v reflexi Života, tok myšlenek utichá a pozvedá v nás LÁSKU do rovin nekonečna, až ,.. tam kde představa naše nedolétla a srdce láskyplné vzkvétá v jarním vánku nekonečna v kráse soucitu a lásky v nás, pohled ten, co vzhlíží vzhůru i vstříc tvému nitru, vznášejíc se, jako Andělská Bytost nad krajinou, tou čistou jemností s tvého srdce, životem krásy Ducha jednoty, v pokoře stoupám a vznáším se, tak lehce nad korunami stromů, co v aleji rostou a tyčí se vzhůru, já vznáším se, tou alejí, cest a strání a v hloubí srdce, tě vítám v domovském přístavu Ducha, VĚČNÉHO BYTÍ – NEKONEČNA.

Ve stavu lásky v sobě a ve vás, cítím a hřeje mě úsvit rán, co slunce světlem svým v rozlehlém kraji nekonečna, to nebe cítím v tebe, ve vás, i v sebe a v každém z nás, jsme Láska v nekonečných formách, podob a krás, měj zas, ten půvab Duchovní, Bytosti věčná, Láska je v srdcích – nekonečná, živá je cesta tvá, je krásná a hřejivá, láska čistá energie bytí a srdce cítí ten stesk a lesk té krásy a moudrost i se zračící v neochvějné radosti a úžasu. A CIT, co člověk měl by mít a má, stvoří a tvoří věčný okamžik spojení v jednotě Ducha, tvé oči jsou odleskem čistím, radostným a krásným, jsou ozvěnou a sluncem jasným, vždy hledíc vstříc tvému srdci, vede mě srdce v tišinách NITRA. A v čisté koncentraci, tě/vás zdravím, tě/vás na lásku ladím a dávám ,.. ti/vám k tvému/vašemu nitru, energii milující, nadčasovou a léčivou, CÍTÍM v sobě a ve vás podstatu života, Vědomým svým naslouchám INTUICI a SRDCE mé a tvé a vás, ŽIJE energii Života, v tiché meditaci ve vnitřním stavu lásky a Dobra, v poko rném Duchu jednoty, jsme já a ty a vy – JEDNOTA. Znajíc tu v sobě sílu věčnou, tě/vás objímám v kráse Duchovní lásky věčné, v pokoře kráčím cestou Životem, nalézám v sobě něco, tak krásné  a milující, že souzním s vámi všemi, protože LÁSKA nezná rozdílí a preference, Miluje všechny Bytosti v nekonečnu, bez rozdílu, naučme se milovat takovou láskou bez předsudků a klamu vnějškovosti, naučme se milovat srdcem svým,.. každé srdce, Láska je tolerantní a milosrdná, naučme se, cítit – soucítit – a ŽÍT v LÁSCE milující. Láska je energie – univerzální síla nekonečna, je věčná, je krásná, je ,.. v nás a ve v&scar on;ech cítících Bytostech. Poznání vede skrze LÁSKU z NITRA, zejména ve chvílích meditace a koncentrace, se, ladíme frekvenčně – energeticky, na podstatu a sílu Vesmírnou, jako součást CELKU – Vesmíru. Láska je nesena na vlnách světla, ke tvému/vašemu srdci , aby vzlétla a cítit se nechala, CÍTÍŠ jak tě/vás hladí objímá ? lidé, poznejte krásu Ducha, jako esenci nekonečné LÁSKY ve vás všech, buďme/buďte si blíž, ta diskrétnost je přehnaná, buďme víc sebou, víc žijme v sobě LÁSKU, jednejme ušlechtile a pokorně, mějme se rádi ze srdce, buďme přirození a spontánní, jako děti, buďme ,.. jsme,.. Žijeme,.. milujeme,.. protože  naše podstata je Duc hovná a věčná. LÁSKA je ŽIVOT a je VĚČNÁ.

Facebook – Valentýn Láskyplný

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png