Milost pro všechny, kdo jsou připraveni ji přijmout

datum 2. 10. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Je milost jen pro vyvolené? Není. Aspoň ne v tradičním slova smyslu. Vyvoleného ze sebe děláme my sami, svými omezeními, rozhodnutími a odstraněním bloků. Pokud si dovolíme milovat sami sebe a přijmout milost, můžeme ji dosáhnout. Inspirujte se článkem a nechte milost vstoupit i do vašeho života.

Doba čtení 3,5 min.

Cesty k sobě


Přišlo hlubší zamyšlení nad významem slova milost. Co je to vlastně milost, co to slovo nese za energii, co obnáší, jaký je jeho skutečný význam a koho se milost týká. Lze se naladit na vibrace milosti, i když se člověk nachází zrovna v nižších vibracích? A mohu získat milost?

Zdroj: Mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

Požádala jsem proto o vedení nad tímto článkem, který má jediný obrovský cíl, předat prostřednictvím textu milost všem, kteří budou tato slova číst, a kteří jsou připraveni na přijetí milosti, která je pro každého z nás připravena. Stačí se naladit a přijímat.

Původní slovo, které lépe vystihuje obsah milosti, je staroslověnské slovo blahodat - dát blaho. Obdarovat všechno a všechny blahem. Rozpustit všechny bolesti, trápení, strachy a pocity studu, viny, oběti, všechny představy, že je nutné si nejdříve něco zasloužit. A právě to je skutečný význam a účel milosti - dát blaho komukoliv, kdo je ochoten ho přijmout.

Blaho dát můžeme sami sobě, partnerovi, přátelům, rodině, všem lidem, které potkáme, ale i zemi, zvířatům, rostlinám i k celému světu můžeme pociťovat blaho (milost). Naladit se na blaho uvnitř srdce, přát si, stát se blahem obdarován, uvěřit, že milost je tu pro mě a pro všechny bytosti na planetě tady a teď.

Je mi milo(st), je mi blaho(dat), je mi...

Vibrace milosti přijde, když se na ni naladíme. Naladit se na vibrace milosti lze už jen tím, že se tímto slovem, tímto významem začneme zabývat, začneme se na něj naciťovat srdcem, uvědomíme si, že ať jsme kdekoliv na své cestě, ať jsme učinili cokoliv, jsme hodni přijmout milost, přijmout blaho do svého života, do svého bytí tady a teď.

A že můžeme blaho i sami dávat, rozdávat, poskytnout. Sobě i okolí. Dovolit si přijímat to nejlepší do svého života. Přijímat hojnost svého vysněného života. Přát si blaho a vědět, že k nám již "jde", že se pro nás tvoří.

Podle některých zdrojů může tohoto stavu dosáhnout jeden z deseti milionů, a co když je to jinak? Co když vědomí milosti, co když milost - blahodat - můžeme žít všichni. Co když jde o to, uvěřit, že jsme všichni připraveni stát se těmi, kteří dosáhnou stavu milosti.

"Prociťuji milost, cítím blaho ve svém srdci, ve svých buňkách, milost prochází celým mým tělem a bytím tady a teď. Jsem požehnán/a milostí, já sám/a jsem milost mého života. Dávám nyní sobě a všem, kteří jsou připraveni přijímat milost na všech úrovních svého bytí. Milost mnou proudí, milost ze mě vyzařuje, stávám se milostí tady a teď, až na věky."

Minimálně můžeme blaho dávat. Můžeme ho začít sami tvořit. Pro sebe, pro ostatní. Můžeme být dokonce těmi, kteří se stanou milostí pro sebe a ostatní. Ne z pozice obětování se, ale z pozice vlastní vnitřní síly, uvědomění si toho, kdo je lidská bytost, a jaká je její moc z pozice srdce a vnitřního klidu.

Pokud známe svou hodnotu, pokud se milujeme natolik, že dokážeme milovat i ostatní, pokud respektujeme sebe a tím pádem i ostatní a jejich cestu, pak jsme připraveni stát se tím, kdo vyjadřuje blaho, kdo vyzařuje blaho, kdo se stává blahem pro svůj život, a tím pádem i pro ostatní.

Netvořme si omezení a propusťme vzorce, že nemůžeme dosáhnout některé z úrovní vědomí, naopak se otevřeme tomu, že je pro nás připraveno to nejlepší.

S láskou a úctou Tereza

Zdroj: mahulen-tereza-kisir.webnode.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico