Mikos Vnitřní Země prostřednictvím Dianne Robbins

datum 17. 4. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Podpora pro všechny, kteří žijí a jednají ze srdce. Pracovníci Světla mají nyní velikou podporu a pomoc od Stvořitele. Naše životy v přítomném okamžiku ztělesňují čistotu a lásku. Bolesti a strasti odcházejí, abychom mohli být stále spojeni s vibracemi Světla.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Je tu obrovské množství bytostí z velkého počtu vesmírů, obíhajících kolem vaší Země - Právě byla udělena velká dispenzace (osvobození, pozn.).

Zdravím z Porthologové knihovny uvnitř zemského interiéru. Dnes přicházíme mluvit o andělech na Zemi a jejich práci s lidstvem. Jsou to skvělé bytosti světla z mnoha hvězdných systémů, které navštěvují vaši Zemi, a zůstávají tak, aby pomohly přinést velké vlny světla sestupující na vaši planetu. Tyto bytosti jsou vám známé jako andělé, Boží pomocníci v evoluci lidstva. Tyto bytosti zametají vaši planetu světlem a moudrostí a zapouzdřují tmavé skvrny, dokud temnota opět nezmizí zpět do Světla. Andělé přinášejí vše, co je dobré, a jsou tady. A vy, naši milí Pracovníci Světla, jste tito Andělé. Vy jste tyto velké bytosti, které přišly z dálky, aby pomohly Zemi a lidstvu, a nyní je řada na vás, aby vám pomohla. Všem Světelným dělníkům na Zemi byla udělena velká dispenzace, která umožňuje nebeskému hostiteli zasáhnout a úplně uzdravit vaše fyzická těla, takže můžete odolat nadcházejícím klimatickým a zemským změnám na obzoru vaší planety. Všichni jste požádali o pomoc, vždy požadujete uzdravení svých těl, a nyní byla tato pomoc poskytnuta.

Při velkolepém obratu událostí byla tato dispenzace jednomyslně schválena celou nebeskou společností a matkou / otcem Bohem tohoto vesmíru, vděčností za obětavost a obětování všech Pracovníků Světla na Zemi a již je čas. Je čas uzdravit všechny aspekty sebe a čas projevit svou fyzickou sílu, zdraví, duševní ostrost a emoční rovnováhu. Toto je dar Nebe jeho „pozemní posádce“. Jak dny a týdny trvají, ocitnete se silnější a silnější a všechny staré bolesti padají na vedlejší kolej. Uvidíte a cítíte události jasnější a jasnější a více se soustředíte na neviditelný svět kolem vás. Toto je skutečně bezprecedentní dárek a je váš.

Nyní, milí Pracovníci Světla, žijte každý den plně, v přítomnosti „teď“, a vězte, že zítřek je v Božích rukou a ničeho se neobávejte, protože Boží plán je již splněn a toto je jen poslední hra „play- off “ celé hry. Vše je připraveno na velké "pozvednutí" do vyšších sfér světla, které čekají na váš vstup. Na co se můžete těšit, až opustíte svůj starý svět a vstoupíte do nového. Tak se opřete o ocel svého odhodlání a vězte, že vše, co je ze Světla, má zářivou budoucnost a je to jen výdech, jen čekající na další hluboký nádech Boha.

Zde v Porthologové knihovně jsme vždy udržovali naše zdraví, sílu a mladistvost uvnitř ochranného krytu zemského pláště. I vy budete brzy schopni dosáhnout stejných fyzických výkonů a budete mít stejnou vytrvalost jako my. Neboť nebudeme unavení nebo nemocní, ani naštvaní či strachovaní, a ani to teď ne. Protože tyto vlastnosti nejsou z života, jsou z iluze a z ne-tvoření a temnoty a nejsou součástí systému podporujícího život. Váš současný systém nepodporuje život; máte tedy nemoc, strach a smrt. Bylo rozhodnuto, že tyto systémy již nemohou existovat a budou umístěny do karantény jako nemocný v oddělené místnosti. Teprve tehdy, když budou všichni nemocní sami na oddělení, nemohou ostatn infikovat. Nikdo už nebude muset trpět jejich kontrolou a ničivou kontaminací.

Zatímco se toto vše děje, jste nevědomě pozvedáváni výš a výš na frekvenci Světla, kterou jste opustili, když jste přišli na Zemi. Vaše těla se obnovují a regenerují na úrovni, kterou fyzicky necítíte, a přesto k ní dochází okamžik za okamžikem, dokud není dosaženo takové frekvence, že náhle explodujete do diamantového světla, které jste. Je to všechno o dosažení kritického množství a časových os. Časové osy, k nimž má dojít, se uzavírají na vaší Zemi a sbíhají se ze všech směrů a dimenzí, dokud se všechny nedotknou a explodují do NOW. A pak jste tam! Tam s námi ve vědomí a tam se všemi životy, které se nacházejí všude ve všech vesmírech současně. Jaká událost má být svědkem, natož být součástí, jako vy všichni. To nebylo nikdy předtím, kdekoli na světě. Proto zde existuje obrovské množství bytostí z velkého počtu vesmírů, krouží kolem vaší Země, sleduje, jak se to všechno děje, a čeká na velký okamžik syntézy. A když se to stane, bude se těšit ze všech multivesmírů i za nimi.

Mikos ~ vedoucí knihovník Porthologosovy knihovny, Vnitřní Země prostřednictvím Dianne Robbins

Zdroj: Dianne Robbins

pozn.: Přeloženo Google překladačem

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico