Los Angeles se dlouhodobě hlásí k řešením, která mají přispět k redukci emisí. Symbolem města se mají stát čistá doprava a nově také dodávky ze solárních elektráren. Město v USA tak ukazuje, jak se lze účinně zapojit do celosvětového úsilí o ochranu klimatu.

Celkový plán LA požaduje dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Los Angeles chce do roku 2035 zajistit, aby až 80 % vozidel ve městě bylo poháněno elektřinou nebo palivy s nulovými emisemi. Mimo to chce město motivovat obyvatele k redukci cest autem. Do roku 2025 chce dopravní intenzitu snížit téměř na polovinu například rozvojem veřejné dopravy. Všechny nové budovy ve městě mají být energeticky efektivní. Do poloviny století by pak měly být nové i stávající budovy čistě bezemisní.

Zelený úděl s moderními technologiemi

Další balíček opatření obsahuje kroky, které vedou k redukci odpadů. Od roku 2021 by mělo dojít k vyřazení polystyrenu pro zateplování budov. K roku 2028 město skoncuje s jednorázovými plasty. Los Angeles chce do 15 let dosáhnout 100% recyklace odpadních vod a postupného zastavení skládkování odpadů.

Klíčovou součástí bezuhlíkové strategie města jsou pak obnovitelné zdroje. Do roku 2036 mají dodávky šetrné energie dosáhnout na 80 %. Postupný rozvoj moderní ekonomiky nezávislé na spalování fosilních paliv pak slibuje městu řadu výhod. Do poloviny století má vzniknout až 400 tisíc pracovních míst. Redukce znečištění ovzduší by také měla ročně přinést záchranu více než 1 600 životů a 16 miliard dolarů na úsporách výdajů za zdravotní péči.

Solární elektřina za dva centy

Pro zajištění čisté elektřiny již zahájilo město konkrétní kroky. Úřady Los Angeles jednají o dodávkách elektřiny ze 400mgawattové solární elektrárny za necelé dva centy na kilowatthodinu a z bateriového systému 200 MW/800 MWh za 1,3 centy na kilowatthodinu. Tyto ceny by pak díky dlouhodobým kontraktům mezi městem a provozovatelem solární elektrárny měly být garantovány po dobu 25 let. V projektu mají být použity takzvané bifaciální solární panely, tedy oboustranné.

Solární elektrárna bude zásobovat síť v čase od přibližně 7 do 19 hodin a baterie následně pokryje večerní špičku. Měla by být schopna zajistit energii v době od 19 do 23 hodin. Projekt by měl být k síti připojen do roku 2023 a pokryje okolo 5 % spotřeby elektřiny v LA. Město dále deklaruje, že uvažuje o dalších sedmi solárních parcích.

Nabídka pro LA tak bude konkurovat zatím globálně nejnižším cenám elektřiny z fotovoltaických elektráren. Mezi světové rekordmany s nejnižší cenou patří například projekt v Mexiku, který má dodávat solární elektřinu za 0,0197 dolarů na kilowatthodinu.


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png