Zatímco se naši politici zabývají kvótami uprchlíků a Evropa neví, co s nimi, tak se nám rodí nová myšlenka na Nový svět. Jsme západní civilizace, jsme nositeli pokroku a také zmaru ve jménu konzumu a peněz. Kvůli našim potřebám se ničí třetí svět a s ním i jeho kouzelná příroda, pralesy, voda i půda. Ochrana přírody a kriticky ohrožených druhů zvířat je globální problém, který má však kořeny ve špatné sociální světové politice nesolidarity a ekonomické nekorektnosti. Chceme-li zachovat původní divokou přírodu, kterou již najdeme především v zemích 3. světa, musíme udělat významný krok k Novému světu, kdy převezmene osobní odpovědnost za světové události a pohlédneme pravdě do očí, že je to i náš problém.

Jmenuji se Milan Jeglík, je mi 43 let a mým životním úkolem je chránit tygry sumaterské před vyhynutím. Je jich posledních 300 – 400 v divočině, tedy jde o velmi vážný problém. Ano, asi se vám to zdá jako divný úkol, ale posuďte sami, zda náhodou není důležitý pro tento svět. Od roku 2009 se zabývám ochranou deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat na Sumatře, jsem zakladatelem projektů Green Life a Blue Life na Sumatře v Indonésii.

Zatím nikdo nedokázal najít recept na potlačení pytláctví, zatím nikdo neotevřel dveře skutečné solidaritě s reálnou situací lidských životů, které hledají obživu dle svých osobních dovedností a mentálních schopností. Já jsem nalezl ten recept, kterým dokážeme společně zachránit tygry (nejen je) a dát lidem práci na ochraně přírody a nikoli na jejím ničení. Není to utopie, je to vše na vašem rozhodnutí, odvaze, víře a důvěře. Nic více! Dejte mi 5 let a já vám ukáži, jak měníme společně svět. Dopředu vás upozorňuji, že je to o penězích, ale ne o takových, které by nás měli bolet a zruinovat, dokonce to ani nepocítíme.

HLEDÁME 100 PRVNÍCH NOSITELŮ VELKÉ ZMĚNY:

KROK 1.

Zadej si stálý měsíční příkaz na transparentní účet TYGŘÍ HLÍDKA u FIO banky: 2600885307 / 2010 a sleduj zde pohyb peněz a aktuální informace na www.pralesdetem.cz

KROK 2.

Stáhni si na webu letáček, který rozešleš nebo dáš dalším otevřeným lidem. Tvým druhým úkolem bude sehnat 10 osob, které převezmou tvoji štafetu a přispějí měsíčně též 85 Kč a pošlou to opět dále mezi 10 lidí, kteří se opět připojí.

CÍL:

V případě, že proběhnou odpovědně 4 kola této záchranné mise, tak získáme 100.000 členů mise MĚNÍME SVĚT – MĚŇTE HO S NÁMI. Takto příjde každý měsíc finanční podpora pro misi MĚNÍME SVĚT – MĚŇTE HO S NÁMI, v hodnotě 8.5 milionu Kč, z čehož dokážeme dát práci přibližně 4.000 lidí v ekosystému Leuser ve vesnicích podél hranic NP Gunung Leuser. Tímto překonáme sociální problém, který má ve výsledku za následek pytláctví a ilegální dřevorubectví. Vybereme rodiny, které se stanou součástí ochrany hranic NPGL a zapojí se do potlačování pytláctví. Jejich dětem dáme nesystémové vzdělání v Tygřím domě, kam budou dojíždět. Lidé budou mít práci na ochraně přírody a zvířat, nikoli na její devastaci. Součástí mise bude vykoupení pralesa údolí Sekelam, kde bude zbudována ozdravovna pro školy a děti z chudých rodin, kam budou jezdit ZDARMA na výukové programy o přírodě. Tato mise zastaví i šíření palmy olejné!

CO BUDOU MÍT ZAPOJENÍ DOMORODCI ZA POVINNOSTI:

Získají práci, pouze v tom případě, že upustí od pytláctví a ilegálního dřevorubectví v NP Gunung Leuser a na jeho hranicích. Pokud poruší tento zákon, o práci přijdou. Další povinností bude posílat děti na výukový environmentální program do Tygřího domu (již existující výchovně vzdělávací centrum). Budou přímo zapojeni do proti-pytláckých hlídek střežících hranice NP Gunung Leuser, budou se podílet na vysazování stromů, upustí od ubližování zvířatům z důvodů ochrany úrody a budou se podílet na rozmisťování plašičů, které tomu budou zabraňovat. Budou čistit hranice NP Gunung Leuser, aby bylo jasně viditelné, kde chráněné území začíná. Domorodci upustí od pěstování palmy olejné v blízkosti NP Gunung Leuser.

Bude vytvořen systém kontroly z řad přísně vybraných domorodců, studentů a dobrovolníků, kteří budou spolupracovat ve smíšených hlídkách.

VÝROČNÍ ZPRÁVA A FILM:

Celoročně bude celá mise na záchranu tygrů sumaterských s názvem MĚNÍME SVĚT – MĚŇTE HO S NÁMI viditelná na webových stránkách, a v každoroční výroční zprávě a bude výroční film prezentovaný na YouTube.

ČASOVÝ HORIZONT, KTERÝ UKÁŽE SVĚTU ZMĚNU:

Dáme si 5 let, abychom světu ukázali výsledky této cesty, a pak ji rozšíříme dále do světa, jako fungující projekt na ochranu přírodu zohledňující sociální spravedlnost. V případě efektivnosti budeme pokračovat, nebo se posuneme i dále. V úvodu budeme operovat v okresu Bohorok, kde si vezmeme pod patronát zastavení pytláctví a ilegálního dřevorubectví do konce roku 2021.

NA CO BUDOU FINANCE VYUŽITY?

  • PROTIPYLTÁCKÁ HLÍDKA TYGŘÍ HLÍDKA

  • LIDOVÉ HLÍDKY Z VESNIC

  • VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

  • VYKOUPENÍ POZEMKŮ A VÝSTAVBA OZDRAVOVNY PRO DĚTI V ÚDOLÍ ŘEKY SEKELAM

  • OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI

Tohle je mise MĚNÍME SVĚT – MĚŇTE HO S NÁMI, které se můžete stát součástí a nebude vás to stát více než 85 Kč měsíčně po dobu 5ti let, tedy celkem pouhých 5.100 Kč za 5 let!

Zvažte to, a pokud v sobě najdete pozitivní energii, odvahu důvěřovat a měnit svět, tak vítejte na lodi, která ukazuje cestu spolupráce, odvahy, příklad soudržnosti, solidarity a ochrany světového přírodního dědictví deštných pralesů a kriticky ohrožených druhů zvířat!

TOHLE VYPADÁ JAKO PLÁN

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png